Bên nhờ mang thai hộ là
check_box Một cặp vợ chồng kết hôn hợp pháp
Một cặp đồng tính nam chung sống như vợ chồng
Một cặp đồng tính nữ chung sống như vợ chồng
Một cặp nam nữ chung sống như vợ chồng
Cá nhân muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật HN&GĐ
Cả ba phương án trên đều sai
Phải thể hiện được ý chí tham gia vào quan hệ đó.
Phải xuất phát từ yếu tố tình cảm
Trong những trường hợp đặc biệt không xét đến yếu tố ý chí
Các quy phạm pháp luật hôn gia đình
Chế tài kèm theo không rõ ràng.
Có chế tài kèm theo
Không có chế tài kèm theo
Thường ít có chế tài kèm theo.
Căn cứ ly hôn
Được áp dụng cho cả hai trường hợp ly hôn do thuận tình và ly hôn do một bên yêu cầu.
Được áp dụng cho tất cả các trường hợp ly hôn
Được áp dụng cho trường hợp ly hôn do một bên yêu cầu
Được áp dụng cho trường hợp người thứ ba yêu cầu ly hôn
Căn cứ ly hôn được
Áp dụng cho từng trường hợp ly hôn
Chỉ áp dụng cho trường hợp ly hôn do một bên yêu cầu
Chỉ áp dụng khi người thân thích yêu cầu ly hôn
Không áp dụng cho trường hợp thuận tình ly hôn
Căn cứ ly hôn trong trường hợp một bên yêu cầu ly hôn là
check_box Khi vợ chồng vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng làm cho tình trạng vợ chồng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân; khi vợ hoặc chồng bị tuyên bố mất tích
Khi tình trạng vợ chồng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được
Khi vợ chồng vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng
Khi vợ chồng vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng làm cho tình trạng vợ chồng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được
Căn cứ ly hôn trong trường hợp thuận tình là
check_box Khi vợ chồng tự nguyện ly hôn và thỏa thuận được các vấn đề con cái và tài sản đảm bảo quyền và lợi ích của vợ và con
Khi vợ chồng thỏa thuận được các vấn đề con cái và tài sản
Khi vợ chồng tự nguyện ly hôn
Khi vợ chồng tự nguyện ly hôn và thỏa thuận được các vấn đề con cái và tài sản
Cha mẹ
Không đương nhiên là người quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên
Là người đương nhiên quản lý tài sản của con dưới 15 tuổi.
Là người đương nhiên quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên
Là người quản lý tài sản của con chưa thành niên nếu sống chung với con
Cha mẹ bị hạn chế quyền của cha mẹ đối với con
Không phải thực hiện nghĩa vụ gì đối với con
Tất cả cac phương án đều đúng
Vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
Vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con.
Chế độ tài sản theo luật định
check_box được áp dụng khi hai bên nam nữ kết hôn mà không lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận
Có thể được áp dụng song song với chế độ tài sản theo thỏa thuận khi vợ chồng có thỏa thuận.
Có thể không được áp dụng trong thời kỳ hôn nhân khi vợ chồng muốn chuyển sang chế độ tài sản theo thỏa thuận
Phải được vợ chồng thỏa thuận lựa chọn trước khi kết hôn và việc thỏa thuận đó phải được lập thành văn bản
Chế độ tài sản theo thỏa thuận
Chỉ được áp dụng khi hai bên xác lập trước khi kết hôn
Có thể được thay đổi sang chế độ tài sản theo luật định
Có thể xác lập sau khi kết hôn
Được áp dụng bất cứ lúc nào trong thời kỳ hôn nhân
Chế độ tài sản theo thỏa thuận
Chỉ được sửa đổi, bổ sung sau một thời gian nhất định
Có thể sửa đổi nội dung giống như chế độ tài sản theo luật định.
Có thể thay đổi sang chế độ tài sản theo luật định
Không thể sửa đổi, bổ sung giống như chế độ tài sản theo luật định
Chế độ tài sản theo thỏa thuận
Chỉ được bổ sung trước khi kết hôn
Chỉ được sửa đổi trước khi kết hôn
Được sửa đổi, bổ sung
Không được sửa đổi, bổ sung.
Chế độ tài sản theo thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực
Từ khi hai bên nam nữ được đăng ký kết hôn.
Từ ngày được xác định trong văn bản
Từ ngày lập văn bản thoả thuận
Từ ngày văn bản được công chứng
Chế độ tài sản theo thỏa thuận mà vợ chồng lựa chọn
Có thể bị coi là vô hiệu.
Có thể được thay đổi bằng chế độ tài sản khác
Không thể được bổ sung
Không thể được sửa đổi
Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
check_box Được áp dụng khi vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo luật định
Được áp dụng khi vợ chồng không thỏa thuận rõ ràng về tài sản khi kết hôn
Được áp dụng khi vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận
Được áp dụng khi vợ chồng muốn sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận về tài sản
Chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình là
check_box Cá nhân
Cả ba phương án trên đều đúng
Cá nhân và pháp nhân
Cá nhân, pháp nhân và nhà nước
Chung sống như vợ chồng có giá trị pháp lý là
check_box Nam và nữ chung sống như vợ chồng trước ngày Luật HN&GĐ năm 1986 có hiệu lực pháp luật
Nam và nữ chung sống như vợ chồng trước ngày Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực pháp luật
Nam và nữ chung sống như vợ chồng trước ngày Luật HN&GĐ năm 2014 có hiệu lực pháp luật
Nam và nữ chung sống như vợ chồng từ trước ngày Luật HN&GĐ năm 1959 có hiệu lực pháp luật
Chung sống như vợ chồng trái pháp luật là
check_box Nam và nữ chung sống như vợ chồng vi phạm các điều cấm do luật định
Nam và nam chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn
Nam và nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn
Nam và nữ chung sống như vợ chồng vi phạm điều kiện kết hôn
Con chung là
Có thể là con trong giá thú, có thể là con ngoài giá thú
Con ngoài giá thú
Con trong giá thú.
Là con trong giá thú khi trong giấy khai sinh có tên cả cha và mẹ.
Con đã thành niên
check_box Được cha mẹ cấp dưỡng khi không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung vói cha mẹ hoặc cha mẹ trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng
được cha mẹ cấp dưỡng khi chưa kết hôn trong trường hợp cha mẹ ly hôn
được cha mẹ nuôi dưỡng khi sống chung với cha mẹ mà chưa kết hôn
Được cha mẹ nuôi dưỡng khi không có tài sản riêng
Con dâu và cha mẹ chồng:
check_box Các phương án trên đều sai
Có quyền và nghĩa vụ giống như cha mẹ đẻ và con đẻ
Có quyền và nghĩa vụ giống như cha mẹ đẻ và con khi sống chung với nhau
Có quyền và nghĩa vụ giống như cha mẹ kế với con riêng của vợ hoặc chồng
Con đẻ có thể
Cả hai phương án đều đúng
Cả hai phương án đều sai
Không cùng huyết thống với cha mẹ
Không phải do cha mẹ sinh ra.
Con đẻ là con
Có huyết thống trực hệ với cha mẹ đẻ.
Có thể là do cha mẹ sinh ra nhưng không có huyết thống với cha mẹ
Là con do mẹ trực tiếp sinh ra và có huyết thống trực hệ với cha mẹ
Là con do mẹ trực tiếp sinh ra
Con đẻ:
check_box Có thể là do mẹ sinh ra nhưng không có huyết thống với cha mẹ hoặc không phải do mẹ sinh ra nhưng có huyết thống trực hệ với cha mẹ
Phải có huyết thống trực hệ với cha mẹ đẻ.
Phải do mẹ trực tiếp sinh ra
Phải do mẹ trực tiếp sinh ra và có huyết thống trực hệ với cha mẹ
Con nuôi và con đẻ của một người
Có thể được kết hôn với nhau
Không được chung sống như vợ chồng
Không được kết hôn với nhau.
Không được tổ chức lễ cưới với nhau.
Con nuôi và con đẻ của một người có quyền và nghĩa vụ
Gần như nhau
Khác nhau
Không như nhau
Như nhau.
Con nuôi:
Có thể có huyết thống trực hệ với cha mẹ nuôi
Có thể có huyết thống với cha mẹ nuôi
Không có huyết thống với cha mẹ nuôi
Không do cha mẹ nuôi sinh ra
Con riêng là
Có thể là con chung giá thú, có thể là con ngoài giá thú
Con ngoài giá thú
Là con trong giá thú
Là con trong giá thú khi trong giấy khai sinh có tên cả cha và mẹ.
Con riêng và cha dượng mẹ kế
check_box Các phương án trên đều sai
Có quyền và nghĩa vụ giống như cha mẹ chồng, cha mẹ vợ với con dâu, con rể
Có quyền và nghĩa vụ giống như cha mẹ đẻ và con đẻ
Có quyền và nghĩa vụ giông như cha mẹ đẻ và con khi sống chung với nhau
Con riêng và con chung có quyền và nghĩa vụ
Cả ba phương án trên đều sai
Gần như nhau
Không như nhau
Như nhau.
Con sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Đương nhiên là con của người sinh ra nó.
Không được xác định lại quan hệ cha mẹ và con
Không đương nhiên là con của người sinh ra nó
Tất cả phương án trên đều sai.
Con trong giá thú, về nguyên tắc:
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Phải là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân
Phải là con do người vợ có thai và sinh ra
Phải là con do người vợ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân
Con từ đủ 15 tuổi có nghĩa vụ
Các phương án trên đều sai
Cấp dưỡng cho cha mẹ khi không sống chung với cha mẹ
Có nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ khi không sống chung với cha mẹ
Không có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ khi không sống chung với cha mẹ
Con từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi
Đương nhiên có nghĩa vụ đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
Không có nghĩa vụ đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
Không đương nhiên có nghĩa vụ đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
Tất cả các phương án trên đều sai.
Cưỡng ép kết hôn
Chỉ là hành vi của một trong hai bên chủ thể kết hôn.
Là hành vi của cha mẹ người kết hôn.
Là hành vi của một trong hai bên kết hôn hoặc hành vi của người thứ ba
Là hành vi của người thứ ba
Để trở thành chủ thể của quan hệ HN&GĐ thì cá nhân đó phải có điều kiện sau
check_box Cả bốn phương án trên đều sai
Có năng lực hành vi dân sự đây đủ
Đủ 18 tuổi
Đủ 9 tuổi trở lên
Điều kiện hạn chế quyền yêu cầu ly hôn chỉ được áp dụng
check_box Cho người chồng
Cho cả vợ và chồng
Cho người thứ ba
Cho người vợ
Gia đình được hình thành
Dựa trên hôn nhân
Dựa trên huyết thống
Dựa trên một trong ba yếu tố hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng
Khi có đủ ba yếu tố hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng.
Gia đình được xây dựng trên cơ sở
check_box Hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng
Hôn nhân
Huyết thống
Nuôi dưỡng
Giao dịch vì nhu cầu thiết yếu của gia đình do vợ hoặc chồng thực hiện
check_box Luôn có giá trị pháp lý
Chỉ có giá trị pháp lý khi có ủy quyền của người còn lại
Chỉ có giá trị pháp lý khi người còn lại bị mất năng lực hành vi dân sự
Luôn bị coi là vô hiệu
Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời mà chung sống với nhau như vợ chồng
Không tráí pháp luật
Là kết hôn trái pháp luật
Là trái pháp luật.
Là vi phạm điều kiện kết hôn
Giữa những người cùng dòng máu trực hệ mà chung sống với nhau như vợ chồng
check_box là trái pháp luật.
Không tráí pháp luật
Là kết hôn trái pháp luật
là vi phạm điều kiện kết hôn
Hai bên nam nữ chung sống như vợ chồng
Được coi là hôn nhân
Đương nhiên là trái pháp luật
Là không có giá trị pháp lý
Về nguyên tắc không phát sinh quan hệ vợ chồng trước pháp luật
Hai bên nam nữ thỏa thuận kết hôn
Là chưa đủ yếu tố tự nguyện để kết hôn
Là đã đạt được mục đích của hôn nhân.
Là đã thể hiện tình yêu chân chính để kết hôn
Là đảm bảo sự tự nguyện kết hôn.
Hai người cùng giới tính
Bị cấm chung sống với nhau như vợ chồng.
Được kết hôn với nhau
Không bị cấm chung sống như vợ chồng.
Không được tổ chức đám cưới theo Phong tục tập quán
Hai người cùng giới tính
Cả ba đáp án trên
Không được chung sống như vợ chồng
Không được đăng ký kết hôn.
Không được tổ chức lễ cưới
Hai người đồng tính
check_box Chung sống như vợ chồng không bị coi là trái pháp luật
chung sống như vợ chồng là trái pháp luật
Được kết hôn với nhau
Không được tổ chức lễ cưới với nhau
Hai người đồng tính chung sống với nhau
Không phải là một quan hệ hôn nhân
Là một quan hệ hôn nhân.
Là trái pháp luật
Là vợ chồng trước pháp luật
Hai người đồng tính chung sống với nhau như vợ chồng là
check_box Không có giá trị pháp lý
Chung sống Trái pháp luật
Hôn nhân thực tế
Vợ chồng trước pháp luật
Hạn chế quyền yêu cầu ly hôn được áp dụng đối với
Người chồng
Người chồng khi có các điều kiện luật định
Người thứ ba
Người vợ
Hòa giải cơ sở
check_box Là khuyến khích
Chỉ bắt buộc đối với trường hợp ly hôn do một bên yêu cầu.
Chỉ bắt buộc trong những trường hợp cụ thể
là bắt buộc khi giải quyết ly hôn.
Hòa giải ở cơ sở về việc ly hôn
Chỉ bắt buộc trong trường hợp ly hôn do một bên yêu cầu.
Chỉ là khuyến khích.
Là bắt buộc
Tùy thuộc từng trường hợp là khuyến khích hoặc là bắt buộc
Hòa giải tại Toà án, về nguyên tắc
Chỉ bắt buộc trong những trường hợp cụ thể
Chỉ bắt nuộc đối với trường hợp ly hôn do một bên yêu cầu.
Là bắt buộc khi giải quyết ly hôn.
Là khuyến khích
Hôn nhân chấm dứt chỉ khi
check_box Vợ chồng được tòa án cho ly hôn hoặc khi vợ, chồng chết, bị tuyên bố chết
Một bên vợ chồng bị tuyên bố chết
Một bên vợ, chồng chết
Vợ chồng được tòa án giải quyết cho ly hôn
Hôn nhân luôn phải là sự liên kết
Giữa hai cá nhân
Giữa hai người cùng giới tính
Giữa hai người khác giới tính.
Giữa nhiều người
Kết hôn giả tạo
Là một hình thức của lừa dối kết hôn
Là vẫn đảm bảo sự tự nguyện kết hôn
Là việc kết hôn không nhằm mục đích xây dựng gia đình.
Vẫn được công nhận là hôn nhân
Kết hôn giả tạo
Là có hành vi cưỡng ép kết hôn.
Là có hành vi lừa dối của một trong hai bên
Là thiếu sự tự nguyện kết hôn.
Vẫn đảm bảo sự tự nguyện
Kết hôn hợp pháp là
check_box Nam và nữ đăng ký kết hôn đúng thẩm quyền và tuân thủ đầy đủ điều kiện kết hôn
Nam và nữ chung sống như vợ chồng không vi phạm điều cấm theo luật định
Nam và nữ chung sống như vợ chồng không vi phạm điều kiện kết hôn
Nam và nữ chung sống như vợ chồng từ trước khi Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực pháp luật
Kết hôn không đúng thẩm quyền
Không phải là kết hôn trái pháp luật
Là kết hôn trái pháp luật.
Sẽ bị hủy
Vẫn được thừa nhận là vợ chồng
Kêt hôn trái pháp luật là
check_box Nam nữ đăng ký kết hôn đúng thẩm quyền nhưng vi phạm điều kiện kết hôn
Nam và nam chung sống như vợ chồng không đăng ký két hôn
Nam và nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn
Nữ và nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn
Khi cha mẹ ly hôn, giải quyết việc giao con chưa thành niên cho ai nuôi
check_box Phụ thuộc chính vào lợi ích về mọi mặt của con
phụ thuộc vào độ tuổi của đứa con đó.
Phụ thuộc vào khả năng tài chính của cha mẹ
Phụ thuộc vào sự thỏa thuận của cha mẹ
Khi hai bên nam nữ kết hôn
Cả ba phương án trên
Đương nhiên là vợ chồng hợp pháp
Không được coi là một quan hệ hôn nhân
Mới có thể được coi là một quan hệ hôn nhân.
Khi hai bên nam nữ thỏa thuận kết hôn với nhau là
check_box Cả bốn đáp án trên đều sai
Là đảm bảo sự tự nguyện kết hôn
Là kết hôn giả tạo
Là lừa dối kết hôn
Khi kết hôn nhằm mục đích khác không phải mục đích xây dựng gia đình là
check_box Kết hôn giả tạo.
cưỡng ép kết hôn
lừa dối kết hôn
Nhầm lẫn kết hôn
Khi một bên vợ, chồng bị mất năng lực hành vi dân sự thì
Cha mẹ là đại diện theo pháp luật
Con thành niên là đại diện theo pháp luật
Con thành niên là đại diện theo pháp luật và Cha mẹ là đại diện theo pháp luật
Về nguyên tắc, người còn lại sẽ là đại diện theo pháp luật
Khi thực hiện quyền kết hôn thì
check_box hai bên kết hôn phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH
Chỉ có thể uỷ quyền cho cha mẹ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH
Có thể do một trong hai bên kết hôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH
Có thể uỷ quyền cho người thứ ba đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH
Khi vợ hoặc chồng nhập tài sản riêng vào tài sản chung thì:
Nghĩa vụ liên quan đến tài sản đó là nghĩa vụ chung khi có sự thỏa thuận của hai vợ chồng
Nghĩa vụ liên quan đến tài sản đó trở thành nghĩa vụ chung chỉ khi người nhập tài sản không còn tài sản riêng để thực hiện
Nghĩa vụ liên quan đến tài sản đó trở thành nghĩa vụ chung của vợ chồng
Nghĩa vụ liên quan đến tài sản đó vẫn là nghĩa vụ riêng của người họ
Khi vợ hoặc chồng vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng thì quan hệ đó
check_box Là chung sống như vợ chồng trái pháp luật
Không bị coi là trái pháp luật
là kết hôn trái pháp luật.
Là phạm tội hình sự.
Khoản nợ riêng của một bên vợ, chồng thì
check_box Về nguyên tắc, vợ chồng phải thanh toán bằng tài sản riêng
Vợ chồng thanh toán bằng tài sản chung của vợ chồng
Vợ, chồng chuyển nghĩa vụ cho người còn lại thanh toán bằng tài sản riêng của người đó.
Vợ, chồng được dùng tài sản riêng của người còn lại để thanh toán nếu không có tài sản riêng và không còn tài sản chung của vợ chồng
Lừa dối kết hôn
check_box là một dạng thức thiếu sự tự nguyện kết hôn
Là một dạng thức của cưỡng ép kết hôn
Là một dạng thức của kết hôn giả tạo
Là một dạng thức của nhầm lẫn kết hôn
Lừa dối kết hôn
Chỉ do chính chủ thể trong quan hệ đó thực hiện
Có thể do chính một trong hai chủ thể kết hôn hoặc do người thứ ba thực hiện.
Là do người thứ ba thực hiện.
Là kết hôn giả tạo
Luật HN&GĐ có đối tượng điều chỉnh
Giống với đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.
Không giống với đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
Mang bản chất của đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
Tương tự đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
Luật HN&GĐ có phương pháp điều chỉnh
Mang tính cưỡng chế
Mang tính mềm dẻo và linh hoạt
Mang tính mệnh lệnh
Vừa mang tính mềm dẻo, vừa mang tính cưỡng chế.
Luật HN&GĐ điều chỉnh
Quan hệ giữa anh chị em với nhau
Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và giữa thành viên gia đình với người thứ ba
Quan hệ giữa cha mẹ và con
Quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng.
Luật HN&GĐ không điều chỉnh:
Quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình
Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và giữa thành viên gia đình với người thứ ba
Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động
Quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu.
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
check_box Không chỉ quy định chế độ tài sản theo luật định
Chỉ quy định chế độ tài sản theo luật định.
Chỉ quy định chế độ tài sản theo thỏa thuận
Quy định chế độ tài sản hỗn hợp vừa theo luật định vừa theo thỏa thuận của vợ chồng
Ly hôn
Chỉ làm châm dứt quan hệ nhân thân giữa vợ chồng.
Không làm chấm dứt hoàn toàn quan hệ vợ chồng do vợ chồng vẫn có thể cấp dưỡng cho nhau khi ly hôn
Là căn cứ duy nhât chấm dứt hôn nhân.
Làm chấm dứt quan hệ hôn nhân
Mẹ
Có thể mang thai hộ cho con gái ruột của mình
Có thể mang thai hộ cho cả con dâu và con gái ruột của mình
Có thể mang thai hộ cho con dâu của mình
Tât cả phương án trên đều sai
Một người muốn mang thai hộ
Không cần sự đồng ý của bất cứ chủ thể nào
Phải có sự đồng ý của người chồng nếu họ đang tồn tại quan hệ hôn nhân.
Phải được sự đồng ý của cha mẹ nếu còn độc thân
Tất cả phương án trên đều sai
Nam nữ chung sống như vợ chồng
Không có giá trị pháp lý
Không phải là cơ sở hình thành một gia đình
Là hình thành một gia đình.
Là trái pháp luật
Nam nữ chung sống như vợ chồng
Không phải là một quan hệ hôn nhân.
Là không có giá trị pháp lý
Là một quan hệ hôn nhân
Là một quan hệ vợ chồng
Nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn, khi muốn chấm dứt việc chung sống và có yêu cầu tòa án giải quyết thì
check_box Về nguyên tắc, Tòa án tuyên bố không công nhận là vợ chồng
Tòa án đương nhiên công nhận họ là vợ chồng
Tòa án hủy việc chung sống như vợ chồng
Tòa án xử cho ly hôn
Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
Có thể được thừa nhận là vợ chồng
Không có giá trị pháp lý
Không trái pháp luật
Là trái pháp luật.
Nam từ 20 tuổi trở lên
Có thể được xem xét để kết hôn
Đương nhiên được kết hôn
Là chưa đủ tuổi kết hôn
Là đủ tuổi kết hôn.
Nam từ 20 tuổi trở xuống
check_box Là chưa đủ tuổi kết hôn
Là đủ tuổi kết hôn.
Đương nhiên được kết hôn
Có thể được xem xét để kết hôn
Nếu hai vợ chồng đã có con riêng mà chưa có con chung
Các phương án trên đều sai
Chỉ được nhờ mang thai hộ khi con mắc bệnh hiểm nghèo
Thì không thể nhờ mang thai hộ
Thì vẫn có thể nhờ mang thai hộ.
Nếu người chồng yêu cầu ly hôn khi đang bị hạn chế quyền yêu cầu ly hôn mà người vợ cũng đồng ý ly hôn
Thì toà án bác đơn ly hôn
Thì toà án cũng không giải quyết thuận tình ly hôn
Thì toà án sẽ chuyển sang giải quyết thuận tình ly hôn
Thì Tòa án vẫn giải quyết ly hôn.
Nếu việc xác định cha, mẹ, con không có tranh chấp thì về nguyên tắc
Tất cả phương án trên đều sai
Thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký hộ tịch.
Thuộc thẩm quyền của Toà án
Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể sẽ thuộc thẩm quyền của toà án hoặc cơ quan đăng ký hộ tịch.
Nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ chồng đặt ra khi
check_box Khi vợ chồng ly hôn và một bên có khó khăn túng thiếu, có lý do chính đáng và có yêu cầu, bên kia có khả năng cấp dưỡng.
Khi vợ chồng trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc
một bên có khó khăn túng thiếu.
Vợ chồng ly thân trên thực tế và một bên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình
Nghĩa vụ cấp dưỡng được đặt ra
Khi hai bên chủ thể không sống chung với nhau
Khi hai bên sống ở hai nơi khác nhau
Ngay cả khi người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng sống chung với nhau.
Tất cả các phương án trên đều đúng.
Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con
Chỉ đặt ra khi cha mẹ ly hôn.
Chỉ đặt ra khi cha mẹ trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng
Chỉ đặt ra khi hai bên không sống cùng nhau
Không chỉ đặt ra khi cha mẹ ly hôn
Người con đã đi làm con nuôi người khác
Chỉ được thừa kế của cha mẹ đẻ khi có thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ đẻ.
Không được thừa kế của cha mẹ đẻ
Không được thừa kế của ông bà nội, ông bà ngoai ruột của mình
Vẫn được thừa kế tài sản của cha mẹ đẻ
Người đã thành niên chỉ được cấp dưỡng
Khi bị mất khả năng năng lực hành vi dân sự
Khi đáp ứng các điều kiện cần và đủ do luật định
Khi không có tài sản để tự nuôi mình.
Tất cả các phương án trên đều đúng.
Người đã thành niên là
check_box Được kết hôn nếu là nữ giới và đáp ứng các điều kiện kết hôn khác
chưa đủ tuổi kết hôn
đủ tuổi kết hôn.
được kết hôn nếu là nữ giới
Người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác
Không bị coi là trái pháp luật
Là chung sống như vợ chồng trái pháp luật
Là kết hôn trái pháp luật.
Là phạm tội hình sự.
Người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác
Đương nhiên bị hủy
Thì bị hủy khi có yêu cầu.
Thì bị tuyên bố không công nhận là vợ chồng.
Thì bị xử lý theo pháp luật hình sự.
Người giám hộ
Các phương án trên đều sai.
Chỉ được quản lý tài sản của người chưa thành niên khi không còn ai quản lý
Không phải là người đầu tiên được quyền ưu tiên quản lý tài sản riêng của người chưa thành niên.
Là người đầu tiên được quyền ưu tiên quản lý tài sản riêng của người chưa thành niên.
Người mang thai hộ
check_box Phải là người thân thích cùng hàng với cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc là chị em dâu là vợ của các anh em trai của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ
Phải là người thân thích cùng hàng với cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ
Phải là người thân thích cùng hàng với người chồng trong cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ
Phải là người thân thích cùng hàng với người vợ trong cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ
Người mang thai hộ
Được quyền ưu tiên nhận đứa trẻ sinh ra từ việc mang thai hộ làm con nuôi.
Đương nhiên là mẹ của đứa trẻ nếu cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ
Không được quyền ưu tiên nhận nuôi đứa trẻ
Tất cả phương án trên đều sai
Người nhận nuôi con nuôi
Đương nhiên phải hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên
Nếu là vợ chồng, chỉ cần một người hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên
Tất cả phương án trên đều sai.
Trong những trường hợp nhất định, không nhất thiết phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.
Người quản lý tài của con chưa thành niên là
check_box cha mẹ nếu cha mẹ không bị hạn chế quyền của cha mẹ đối với con hoặc người tặng cho, để lại thừa kế cho con không chỉ định người khác quản lý tài sản
anh chị đã thành niên
Cha mẹ
Ông bà nội, Ông bà ngoại
Người sinh ra đứa trẻ
Có thể không phải là mẹ của đứa trẻ đó
Có thể là bà của đứa trẻ đó.
Không phải là mẹ của đứa trẻ đó
Là mẹ của đứa trẻ đó.
Người tâm thần
check_box Có thể vẫn được kết hôn
Được kết hôn khi được hai bên cha mẹ đồng ý.
được kết hôn thông qua người giám hộ
Không được kết hôn
Người thân thích của người yêu cầu xác định cha, mẹ, con
Cũng có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con., trong những trường hợp nhất định,
Đương nhiên được quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con cho người đó nếu Người đó rút yêu cầu
Không được quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con cho người đó
Tất cả các phương án đều đúng
Người thứ ba yêu cầu ly hôn cho vợ chồng là:
check_box Cha me, người thân thích của cả bên vợ, chồng
Cha mẹ của một trong hai bên vợ chồng
Người thân thích của bên vợ, chồng bị tâm thần không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Người thân thích của bên vợ, chồng có hành vi bạo lực với người còn lại
Nguyên tắc của chế độ tài sản của vợ chồng
check_box Được áp dụng chung cho cả hai chế độ tài sản
Được áp dụng khi nội dung thỏa thuận về tài sản của vợ chồng không đầy đủ
Được áp dụng khi vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo luật định
Được áp dụng khi vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận
Ông bà có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu
Khi cháu chưa thành niên
Khi cháu đã thành niên mà không có khả năng lao động không có tài sản để tự nuôi mình.
Nếu cháu chưa thành niên, đã thành niên nhưng không khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình và không có anh chị hoặc anh chị không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho em
Nếu cháu không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con.
Pháp luật quy định cho vợ chồng
Có thể chọn cảc chế độ tài sản cùng một lúc.
Không chỉ chế độ tài sản theo luật định
Một chế độ tài sản duy nhất là chế độ tài sản theo luật định.
Tùy chọn chế độ tài sản bất cứ lúc nào
Pháp luật quy định cho vợ chồng
Cả ba phương án trên
Chỉ được lựa chọn một trong hai chế độ tài sản.
Được chon cả hai chế độ tài sản cùng một lúc.
Được thay đổi sự lựa chọn về chế độ tài sản
Quan hệ giữa cha mẹ và con cái khi xử hủy việc kết hôn trái pháp luật
Được giải quyết khác với trường hợp cha mẹ ly hôn
Được giải quyết không hoàn toàn giống như trường hợp cha mẹ ly hôn
Được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn.
Không được giải quyết.
Quan hệ hôn nhân và gia đình
Có thể tồn tại lâu dài bền vững
Không tồn tại lâu dài bền vững
Tồn tại lâu dài bền vững
Tồn tại lâu dài, bền vững trừ quan hệ hôn nhân bị kết thúc bằng ly hôn.
Quan hệ tài sản trong hôn nhân và gia đình
Có thể mang yếu tố hàng hoá tiền tệ đền bù ngang giá
Không mang tính chất hàng hóa tiền tệ đền bù ngang giá.
Mang tính chất hàng hóa tiền tệ đền bù ngang giá.
mang tính chất hàng hóa tiền tệ trong những trường hợp nhất định.
Quan hệ tài sản với người thứ ba được xác lập trước khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
Không bị thay đổi
Sẽ thay đổi khi có sự thoả thuận giữa vợ chồng.
Sẽ thay đổi theo sự thỏa thuận của vợ chồng.
Sẽ thay đổi Tùy vào từng trường hợp cụ thể
Quyền và nghĩa vụ của con trong giá thú và con ngoài giá thú
Gần như nhau
Khác nhau
Không như nhau
Là như nhau.
Quyền yêu cầu ly hôn
Chỉ thuộc về vợ chồng.
Không chỉ thuộc về vợ chồng
Không chỉ thuộc về vợ, chồng mà còn thuộc về cha mẹ của hai bên
Phải được vợ và chồng cùng thực hiện.
Quyền yêu cầu ly hôn
Là quyền nhân thân của người thứ ba chứ không chỉ là của vợ chồng
Là quyền nhân thân của tất cả những người có quan hệ họ hàng với vợ chồng.
Là quyền nhân thân của vợ chồng
Là quyền tài sản của vợ chồng
Quyền yêu cầu ly hôn do cha mẹ, người thân thích thực hiện khi
Chồng là nạn nhân bạo lực gia đình do vợ gây ra
Một bên vợ, chồng bị tâm thần không nhận thức và điều khiển hành vi, là nạn nhân bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ gây ra
Vợ là nạn nhân bạo lực gia đình do chồng gây ra
Vợ là nạn nhân bạo lực gia đình do chồng gây ra và Chồng là nạn nhân bạo lực gia đình do vợ gây ra
Quyền yêu cầu ly hôn thuộc về
check_box Không chỉ vợ chồng
Người chồng
Người vợ
Vợ chồng
Quyền yêu cầu ly hôn.
Bị hạn chế đối với người vợ.
Bị hạn chế đối với vợ chồng trong những trường hợp nhất định.
Có thể bị hạn chế
Không thể bị hạn chế
Tài sản chung của vợ chồng được dùng để thanh toán trong trường hợp
check_box Cả bốn phương án trên đều đúng
giao dịch do một bên vợ chồng thực hiện có sự thỏa thuận bằng văn bản đưa tài sản chung vào kinh doanh
giao dịch do một bên vợ chồng thực hiện có uỷ quyền của người còn lại
giao dịch do một bên vợ chồng thực hiện vì nhu cầu thiết yếu của gia đình
Tài sản chung khi ly hôn luôn
Được chia theo công sức đóng góp
Được chia theo nguyên tắc chia đôi.
Được chia theo thoả thuận
Được chia theo thoả thuận trước, rồi mới tính đến nguyên tắc chia đôi và các yếu tố khác
Tảo hôn là
check_box Nam và nữ kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định
Nam và nam chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định
Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định
Nữ và nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định
Thàmh viên gia đình bao gồm
check_box Các chủ thể có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng và những quan hệ do quan hệ hôn nhân nuôi dưỡng mang lại
Các chủ thể có quan hệ hôn nhân
Các chủ thể có quan hệ huyết thống
Các chủ thể có quan hệ nuôi dưỡng
Trẻ sinh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Được xác định người cho trứng cho tinh trùng, cho phôi là cha, mẹ của mình
Đương nhiên có mối quan hệ cha mẹ và con với người cho trứng, cho tinh trùng, cho phôi
Không có mối quan hệ cha con, mẹ con với người cho trứng, cho tinh trùng, cho phôi.
Tất cả các phương án đều đúng
Trong chế độ tài sản theo luật định, khi ly hôn, tài sản chung luôn được
check_box chia theo thỏa thuận trước, nếu không thỏa thuận được mới tính đến nguyên tắc chia đôi và các yếu tố khác
chia đôi.
chia theo công sức đóng góp
chia theo thỏa thuận
Trong thời kỳ hôn nhân, quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng do
check_box Luật định
Luật định nhưng vợ chồng được thỏa thuận thay đổi trong thời hôn nhân
Vợ chồng thỏa thuận trong thời kỳ hôn nhân
Vợ chồng thỏa thuận từ trước khi kết hôn
Trong trường hợp vợ chồng tự nguyện ly hôn
check_box Tòa án vẫn phải hòa giải và chỉ giải quyết cho ly hôn khi có đủ căn cứ ly hôn
Thì tòa án không cần hòa giải mà giải quyết cho ly hôn
Tòa án chỉ hòa giải khi các bên yêu cầu và nếu hòa giải không thành thì sẽ cho ly hôn
Tòa án vẫn phải hòa giải và chỉ cho ly hôn khi hòa giải không thành
Về nguyên tắc, cha mẹ là
Cả ba phương án trên đều đúng
Đại diện cho con chưa thành niên.
Là giám hộ cho con chưa thành niên
Là giám hộ đầu tiên của con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự
Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
Đưa vợ chồng vào tình trạng tách biệt tài sản và sống riêng
Không dẫn đến hệ quả về quan hệ nhân thân giữa vợ chồng
Là gián tiếp quy định về ly thân
Sẽ dẫn đến hệ quả là vợ chồng ly thân trên thực tế.
Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
Chỉ áp dụng cho chế độ tài sản theo thoả thuận
Có thể áp dụng cho bất cứ chế độ tài sản nào.
Có thể bị coi là vô hiệu
Có thể vô hiệu một phần
Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
Không được áp dụng khi vợ chồng không thoả thuận được việc chia như thế nào.
Không được áp dụng nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn.
Không được thực hiện khi một bên vợ chồng không đồng ý chia
Sẽ áp dụng nguyên tắc chia tài sản như khi ly hôn nếu các bên không thỏa thuận được và yêu cầu Tòa án giải quyết.
Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
Dẫn đến thay đổi hoàn toàn việc xác định tài sản chung, riêng của vợ chồng
Đương nhiên dẫn đến hệ quả là chấm dứt chế độ tài sản giữa vợ chồng.
Không làm chấm dứt chế độ tài sản theo luật định
Sẽ chấm dứt chế độ tài sản giữa vợ chồng khi hai bên có thoả thuận.
Việc giao con cho ai nuôi khi cha mẹ ly hôn
Phụ thuộc chính vào lợi ích của con
Phụ thuộc vào độ tuổi của đứa con đó.
Phụ thuộc vào sự thoả thuận của cha mẹ
Tât cả các phương án trên đều đúng
Việc nhận cha, mẹ, con đã chết
Không thuộc thẩm quyền của UBND
Thuộc thẩm quyền của Tòa án
Thuộc thẩm quyền của UBND
Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể thuộc thẩm quyền của Toà án hoặc UBND.
Vợ chồng chỉ được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân khi:
check_box Cả bốn phương án trên đều sai
một bên vợ chồng có hành vi tẩu tán tài sản chung
vợ chồng ly thân trên thực tế.
vợ, chồng không cho người còn lại dùng tài sản chung cấp dưỡng cho con riêng
Vợ chồng phát sinh trách nhiệm liên đới
Chỉ khi một bên thực hiện giao dịch vì nhu cầu thiết yếu của gia đình.
Chỉ khi một bên thực hiện giao dịch vì nhu cầu thiết yếu của gia đình.và Khi vợ chồng cùng nhau tham gia các giao dịch.
Khi vợ chồng cùng nhau tham gia các giao dịch
Không phải chỉ khi một bên thực hiện giao dịch vì nhu cầu thiết yếu của gia đình
Vợ hoặc chồng bị tuyên bố mất tích
Là căn cứ chấm dứt hôn nhân
Là căn cứ cho vợ chồng ly thân
Là căn cứ ly hôn cho các tất cả các trường hợp ly hôn
Là căn cứ ly hôn.
Vợ hoặc chồng có thể thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung
Cả ba phương án trên
Khi người còn lại bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
Mà không cần sự đồng ý của chồng hoặc vợ mình.
Nếu giao dịch đó vì lợi ích của con cái hoặc cha mẹ hai bên
Vợ, chồng cấp dưỡng cho nhau
Khi có lỗi
Khi ly hôn và có đủ các điều kiện luật định
Khi một bên bị mất năng lực hành vi dân sự
Khi một bên có khó khăn túng thiếu.
Ý chí tự nguyện ly hôn của cả vợ chồng
Không phải là yếu tố quyết định việc toà án cho ly hôn
Là một trong các yếu tố toà án xem xét khi quyết định thuận tình ly hôn
Là yếu tố quyết định việc Tòa án cho ly hôn.
Tất cả các phương án đều đúng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập