A trộm cắp tài sản bị phạt tù 5 năm vào 01/02/2018 nhưng do Tòa án làm thất lạc hồ sơ vụ án nên A không phải chấp hành hình phạt. Tuy nhiên đến ngày 01/04/2018 A lại tham gia cướp tài sản thì đến thời điểm nào A không phải chấp hành bản án về tội trộm cắp tài sản trên nữa?
check_box 31/03/2028
31/01/2023
31/01/2028
Phụ thuộc vào hình phạt mà A phải chấp hành về tội cướp tài sản.
Án treo là
check_box Biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện
Biện pháp tư pháp.
Hình phạt bổ sung
Hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù
Bộ luật Hình sự Việt Nam không có hiệu lực áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
Pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc lợi ích của Việt Nam và không thuộc các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia kí kết.
Pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội trong lãnh thổ Việt Nam.
Pháp nhân thương mại Việt Nam phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Pháp nhân thương mại Việt Nam phạm tội trong lãnh thổ Việt Nam.
Bộ luật hình sự Việt Nam phân hóa chế tài của mỗi tội thành nhiều khung hình phạt khác nhau là biểu hiện của nguyên tắc nào?
Nguyên tắc hành vi
Nguyên tắc lỗi
Nguyên tắc nhân đạo
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
Các giai đoạn chuẩn bị phạm tội được tính
Từ khi bắt đầu tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm đến khi bắt tay vào việc thực hiện hành vi đầu tiên trong mặt khách quan của tội phạm.
Từ khi bắt đầu tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm đến trước khi bắt tay vào việc thực hiện tội phạm.
Từ khi có ý định phạm tội đến khi bắt tay vào việc tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm.
Từ khi có ý định phạm tội đến khi đã tạo xong điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm.
Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù
Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội phạm ít nghiêm trọng là
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù
Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội phạm nghiêm trọng là
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù
Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội phạm rất nghiêm trọng là
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù
Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù
Chỉ được coi là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nếu nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội là:
Do hành vi phạm tội của nạn nhân.
Do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân.
Do hành vi vi phạm pháp luật của nạn nhân.
Do lỗi của nạn nhân.
Chống tham nhũng là gì?
check_box Phát hiện và xử lý tham nhũng
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thực hiện các giải pháp để kiểm soát tham nhũng
Phát hiện và xử lý tham nhũng; Thực hiện các giải pháp để kiểm soát tham nhũng; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Chủ thể của tội buôn lậu là:
check_box Cá nhân và pháp nhân thương mại.
Người đang thi hành công vụ tại biên giới, khu phi thuế quan
Người từ đủ 14 tuổi
Người từ đủ 18 tuổi
Chủ thể của tội giết người là:
Cá nhân hoặc pháp nhân thương mại.
Chủ thể thường
Người từ đủ 14 tuổi.
Người từ đủ 16 tuổi
Chủ thể hành vi nhận hối lộ có đặc điểm gì?
check_box Người nhận hối lộ là người có chức vụ hoặc người có quyền hạn
Người nhận hối lộ là người có chức vụ
Người nhận hối lộ là người có quyền hạn
Chủ thể hành vi tham ô có đặc điểm gì?
check_box Người tham ô là người quản lý tài sản
Người tham ô là người cưỡng bức người khác để lấy tài sản
Người tham ô là người mua tài sản của người khác
Người tham ô đã thực hiện hành vi lừa đảo
Chủ trương phòng, chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay là gì?
check_box Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng
Chỉ thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
Chỉ tập trung phát hiện và xử lý tham nhũng
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; Chỉ thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Chỉ tập trung phát hiện và xử lý tham nhũng
Chức năng của ngành luật hình sự là
Bảo vệ
Cả 03 phương án trên
Chống và phòng ngừa tội phạm
Giáo dục
Có bao nhiêu hành vi có thể cấu thành tội tham nhũng theo Bộ luật hình sự năm 2015
10 hành vi
12 hành vi
7 hành vi
9 hành vi
Có bao nhiêu loại người trong đồng phạm?
1
2
3
4
Có thể áp dụng hiệu lực trở về trước đối với Luật hình sự Việt Nam trong trường hợp:
Điều luật hạn chế phạm vi áp dụng án treo.
Điều luật hạn chế phạm vi áp dụng miễn trách nhiệm hình sự.
Điều luật mở rộng phạm vi miễn trách nhiệm hình sự.
Điều luật quy định một hình phạt nặng hơn.
Công dân có quyền được biết về hoạt động của địa phương nơi mình cư trú bằng cách nào?
check_box Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin
Yêu cầu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin
Yêu cầu Ban Thanh tra nhân dân cung cấp thông tin
Yêu cầu cơ quan báo chí cung cấp thông tin
Dấu hiệu địa điểm là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành cơ bản tội phạm nào?
check_box Tội buôn lậu
Tội lừa dối khách hàng
Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả
Dấu hiệu nào không bắt buộc phải có trong mọi cấu thành tội phạm?
Dấu hiệu hành vi
Dấu hiệu lỗi
Dấu hiệu mục đích phạm tội
Dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi
Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu lý trí trong lỗi cố ý của những người đồng phạm?
Mỗi người đồng phạm chỉ biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội.
Mỗi người đồng phạm đều biết cùng hành động với mình còn có những người khác.
Mỗi người đồng phạm đều biết hành vi của những người đồng phạm khác cũng nguy hiểm cho xã hội
Mỗi người đồng phạm đều thấy trước được hậu quả.
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu bắt buộc của tội cướp tài sản (Điều 168):
Địa điểm phạm tội
Động cơ phạm tội
Hậu quả của tội phạm
Mục đích phạm tội
Để được thừa nhận là tự ý nửa chừng chấm dứt việc thực hiện hành vi phạm tội, tội phạm mà người phạm tội thực hiện phải đang ở giai đoạn:
Chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt (chưa hoàn thành)
Chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt (đã hoàn thành)
Chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt (thuộc trường hợp chưa đạt vô hiệu)
Phạm tội chưa đạt hoặc tội phạm hoàn thành
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là…
Quan hệ giữa người phạm tội và nạn nhân
Quan hệ giữa nhà nước và nạn nhân
Quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội
Quan hệ giữa nhà nước với người phạm tội và nạn nhân
Đối với các tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý:
Có thể xuất hiện giai đoạn chuẩn bị phạm tội nếu tội phạm đó là tội đặc biệt nghiêm trọng.
Có thể xuất hiện giai đoạn phạm tội chưa đạt.
Có thể xuất hiện một hoặc một số giai đoạn phạm tội cụ thể.
Không có các giai đoạn phạm tội.
Đối với hành vi đã thực hiện, người sai lầm về pháp luật:
Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Luôn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đã thực hiện có các dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp chủ thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự.
Đối với tội phạm có cầu thành hình thức thì tội phạm hoàn thành khi:
Người phạm tội đã gây ra hậu quả
Người phạm tội đã kết thúc tội phạm.
Người phạm tội đã thực hiện hết các hành vi mô tả trong cấu thành tội phạm.
Người phạm tội đã thực hiện tội phạm.
Đối với tội phạm có cấu thành vật chất thì tội phạm hoàn thành khi:
Người phạm tội đã chuẩn bị công cụ phương tiện.
Người phạm tội đã gây ra hậu quả.
Người phạm tội đã thực hiện hết hành vi khách quan.
Người phạm tội đã thực hiện tội phạm.
Dùng vũ lực là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm nào sau đây?
check_box Tội cướp tài sản.
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tội trộm cắp tài sản.
Giá trị vật phạm pháp là di vật, cổ vật có giá trị bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội buôn lậu?
check_box Bất kể giá trị nào
100.000.000 đồng
2.000.000 đồng
50.000.000 đồng
Hàng hóa nào là đối tượng tác động của tội sản xuất, buôn bán hàng cấm?
Cả 03 phương án trên
Các chất ma túy
Thuốc lá điếu nhập lậu
Vũ khí quân dụng
Hành vi chiếm đoạt của tội trộm cắp tài sản (Điều 173) có tính chất đặc trưng là:
Công khai
Gian dối
Lén lút
Nhanh chóng
Hành vi khách quan của tội cướp giật tài sản (Điều 171) có đặc điểm đặc trưng là:
Công khai và nhanh chóng.
Gian dối
Làm nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được
Lén lút
Hành vi nào sau đây là hành vi khách quan của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169):
check_box Bắt giữ người trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đe dọa sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản.
Dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản.
Lén lút chiếm đoạt tài sản.
Hành vi quan hệ tình dục khác không phải là hành khách quan của tội phạm nào sau đây?
Tội cưỡng dâm.
Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Tội hiếp dâm.
Hành vi tham nhũng có đặc tính đặc trưng gì?
check_box Gắn với việc thực hiện chức vụ, quyền hạn
Thực hiện lén lút nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
Dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của người khác
Gắn với việc thực hiện chức vụ, quyền hạn; Thực hiện lén lút nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác; Dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của người khác
Hậu quả nào sau đây là dấu hiệu bắt buộc được quy định trong tội bức tử?
Nạn nhân bị thương.
Nạn nhân chết.
Nạn nhân thiệt hại về thể chất
Nạn nhân tự sát.
Hiếp dâm dẫn đến hậu quả chết người (điểm d khoản 3 Điều 141 BLHS) là trường hợp:
Lỗi với hành vi của người phạm tội là vô ý và lỗi đối với hậu quả chết người là cố ý
Lỗi với hành vi và hậu quả đều là cố ý.
Lỗi với hậu quả chết người là lỗi cố ý.
Lỗi với hậu quả chết người là lỗi vô ý.
Hình phạt nào sau đây có thể tuyên độc lập đối với người phạm tội:
Cấm cư trú
Phạt tiền
Quản chế
Tịch thu tài sản
Hình phạt nào sau đây không áp dụng cho pháp nhân thương mại phạm tội:
check_box Cấm cư trú
Đình chỉ hoạt động có thời hạn
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Phạt tiền
Hình phạt nào sau đây không thể tuyên độc lập đối với pháp nhân thương mại phạm tội:
Cấm huy động vốn
Đình chỉ hoạt động có thời hạn
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền
Hình phạt tiền không được áp dụng đối với tội phạm nào sau đây:
Tội cướp tài sản.
Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Tội sử dụng trái phép tài sản.
Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Khách thể của tội buôn lậu là:
Cả 3 phương án trên
Chính sách quản lí về ngoại thương của nhà nước
Chính sách quản lí xuất nhập khẩu của nhà nước
Trật tự quản lí hành chính ở khu vực biên giới
Khách thể của tội giết người là:
Danh dự của con người.
Quyền sống của con người.
Sức khỏe của con người.
Thân thể của con người.
Khẳng định nào đúng?
Mục đích phạm tội chỉ có trong các tội phạm cố ý.
Mục đích phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của tất cả các tội phạm.
Mục đích phạm tội là kết quả thực tế người phạm tội đạt được khi thực hiện tội phạm.
Tất cả đều đúng.
Không truy cứu trách nhiệm tư tưởng của con người là biểu hiện của nguyên tắc nào trong luật hình sự Việt Nam?
Nguyên tắc hành vi
Nguyên tắc lỗi
Nguyên tắc nhân đạo
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
Lãng phí là gì?
check_box Thiếu trách nhiệm trong công việc, xa rời thực tế
Thu thuế, phí vượt quá quy định
Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ
Bao che cho người có hành vi vi phạm
Lỗi của người phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176) là:
check_box Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi cố ý
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi vô ý vì quá tự tin.
Lỗi trong đồng phạm chỉ có thể là:
Lỗi cố ý
Lỗi cố ý gián tiếp.
Lỗi cố ý trực tiếp.
Lỗi vô ý
Luật Hình sự có hiệu lực trở về trước trong trường hợp:
Quy định nội dung không có lợi cho người bị áp dụng luật
Xác định có tội hoặc xác định tội nặng hơn
Xác định TNHS nặng hơn
Xóa bỏ một tội phạm
Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật
Xác định hình phạt áp dụng cho người thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội
Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm
Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và quy định hình phạt có thể áp dụng cho người đã thực hiện các tội phạm đó
Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả pháp lý bất lợi cho người thực hiện hành vi nguy hiểm đó.
Luật Hình sự Việt Nam cấm truy tội khách quan là biểu hiện của nguyên tắc nào?
Nguyên tắc hành vi
Nguyên tắc lỗi
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
Nguyên tắc pháp chế
Miễn hình phạt là:
check_box Không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt về tội mà người đó đã thực hiện
Không buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt đã tuyên
Không buộc người không phạm tội phải chịu hình phạt
Một trường hợp đặc biệt của miễn trách nhiệm hình sự
Mỗi người đồng phạm có thể tham gia vào việc thực hiện tội phạm ngay từ đầu những cũng có thể tham gia khi tội phạm đã xảy ra nhưng:
Chưa bị phát hiện.
Chưa gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội.
Chưa hoàn thành.
Chưa kết thúc.
Một trong các dấu hiệu bắt buộc có trong mặt khách quan của tội giết người là:
Động cơ giết người.
Hậu quả chết người.
Lỗi cố ý.
Mục đích giết người.
Người buôn bán hàng giả nhưng không biết là hàng giả phạm tội gì?
check_box Không phạm tội
Tội buôn bán hàng giả
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội lừa dối khách hàng
Người buôn bán pháo nổ qua biên giới có thể định tội gì?
Tội buôn bán hàng cấm
Tội buôn bán hàng giả
Tội buôn lậu
Tội trốn thuế
Người buôn bán thuốc lá điếu sản xuất tại Việt Nam qua biên giới có thể định tội gì?
Tội buôn bán hàng cấm
Tội buôn bán hàng giả
Tội buôn lậu
Tội trốn thuế
Người có hành vi chuẩn bị phạm tội nào sau đây thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tội bạo loạn
Tội giết người
Tội rửa tiền
Tội trộm cắp tài sản
Người có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản thì:
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Được miễn hình phạt.
Được miễn trách nhiệm hình sự.
Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh nặng thì:
Được hoãn chấp hành hình phạt tù
Được miễn chấp hành hình phạt
Được miễn trách nhiệm hình sự
Được tha tù trước thời hạn
Người lắp ráp những chi tiết của hàng hóa được nhập khẩu qua biến giới để sản xuất hàng giả thì có thể định tội gì?
check_box Tội sản xuất hàng giả
Tội buôn lậu
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội sản xuất hàng cấm
Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào sau đây:
Hành vi không cấu thành tội phạm.
Hành vi phạm tội chưa gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội
Khi người phạm tội không có lỗi với hành vi phạm tội.
Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, do sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa.
Người phạm tội làm gián điệp theo khoản 1 Điều 110, bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù. Trong trường hợp này tội phạm mà họ thực hiện thuộc loại tội gì?
Đặc biệt nghiêm trọng
Ít nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Rất nghiêm trọng
Người phạm tội nào sau đây không được tha tù trước thời hạn:
check_box Tội gián điệp.
Tội buôn lậu.
Tội trộm cắp tài sản.
Tội vô ý làm chết người.
Người phạm tội theo khoản 1 Điều 171 BLHS năm 2015 – Tội cướp giật tài sản là tội phạm
Đặc biệt nghiêm trọng
Ít nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Rất nghiêm trọng
Người phạm tội trong trường hợp chưa đạt vô hiệu thì:
Được miễn hình phạt.
Được miễn trách nhiệm hình sự.
Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Phải chịu trách nhiệm hình sự.
Người sản xuất, buôn bán hàng giả nhưng hàng hóa lại thuộc danh mục nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành thì có thể định tội gì?
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội lừa dối khách hàng
Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả
Người tố cáo tham nhũng được bảo vệ khi nào?
check_box Khi có nguy hiểm đe dọa từ việc tố cáo và người tố cáo có yêu cầu
Bất kể khi nào miễn là người tố cáo có yêu cầu
Bảo vệ trong mọi trường hợp
Bảo vệ trong mọi trường hợp; Khi có nguy hiểm đe dọa từ việc tố cáo và người tố cáo có yêu cầu; Bất kể khi nào miễn là người tố cáo có yêu cầu
Người trộm cắp tài sản của người khác khi bị phát hiện đã có hành vi dùng vũ lực tấn công nhằm chiếm đoạt bằng được tài sản bị xử lý về tội:
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
Tội cướp giật tài sản.
Tội cướp tài sản
Tội trộm cắp tài sản.
Nguyễn A là lãnh đạo cơ quan, đã cố ý người cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn A có tham nhũng không?
check_box Chỉ coi là tham nhũng khi chứng minh được Nguyễn A cố ý làm trái quy định vì mục đích vụ lợi
Tham nhũng
Không tham nhũng
Tất cả các phương án
Nguyên tắc nào là nguyên tắc đặc trưng của ngành luật hình sự?
Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật
Nguyên tắc nhân đạo
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
Nguyên tắc pháp chế
Những người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của người thực hành nếu:
Hành vi không nằm trong kế hoạch chung của những người đồng phạm.
Hành vi nằm trong dự tính của những người đồng phạm.
Hành vi nằm trong kế hoạch của những người động phạm.
Hành vi phát sinh ngoài kế hoạch nhưng được những người đồng phạm khác chấp nhận
Phạm tội chưa đạt vô hiệu là trường hợp
Cả 3 phương án trên
Định gây thiệt hại cho khách thể nhưng không gây thiệt hại được vì đối tượng tác động không có tính chất mà người phạm tội cho là có.
Định gây thiệt hại cho khách thể nhưng không gây thiệt hại được vì không có đối tượng tác động
Định gây thiệt hại nhưng không được vì sử dụng nhầm công cụ phạm tội.
Phòng ngừa tham nhũng là gì?
check_box Làm hạn chế các điều kiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tham nhũng
Xác minh, kết luận về việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức
Xử lý tham nhũng
Phát hiện tham nhũng
Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự là…
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp mệnh lệnh – phục tùng
Phương pháp phục tùng
Phương pháp tự thỏa thuận
Tác hại của tham nhũng về phương diện chính trị?
check_box Đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ
Thiệt hại về kinh tế
Gây phiền hà, làm mất thời gian của người dân
Thiệt hại tài sản của người dân
Tham nhũng gây ra tác hại về kinh tế như thế nào?
check_box Làm méo mó chính sách quản lý kinh tế; Làm thất thoát tiền, tài sản của nhà nước; Làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh
Làm méo mó chính sách quản lý kinh tế
Làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh
Làm thất thoát tiền, tài sản của nhà nước
Tham nhũng gây thiệt hại nào cho xã hội?
check_box Xói mòn các giá trị đạo đức; Tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội; Suy giảm lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước
Suy giảm lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước
Tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội
Xói mòn các giá trị đạo đức
Tham nhũng thường đi liền với vấn đề nào?
check_box Lãng phí, quan liêu; Lối sống hưởng thụ, thiếu trách nhiệm; Thiếu kỷ cương, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp
Thiếu kỷ cương, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp
Lãng phí, quan liêu
Lối sống hưởng thụ, thiếu trách nhiệm
Theo cách phân loại của luật hình sự Việt Nam thì tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 10 năm tù thuộc loại tội:
Đặc biệt nghiêm trọng
Ít nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Rất nghiêm trọng
Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, chủ thể nào có thể thực hiện các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước?
Do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
Do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
Bất kì ai công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực ngoài Nhà nước
Bất kì ai công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; Do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; Do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, chủ thể nào có thể thực hiện các hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước?
check_box Do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
Bất kì ai công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
Bất kì ai công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; Do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; Do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
Do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, có bao nhiêu hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước?
check_box 3 hành vi
4 hành vi
2 hành vi
1 hành vi
Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, có bao nhiêu hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước?
check_box 12 hành vi
8 hành vi
7 hành vi
2 hành vi
Thời điểm nào xác định phát sinh quan hệ xã hội giữa người phạm tội và Nhà nước?
Khi hành vi phạm tội xảy ra
Khi người phạm tội bị bắt
Khi người phạm tội bị xét xử
Khi phát hiện hành vi của người phạm tội
Thời điểm tội phạm hoàn thành là thời điểm mà tội phạm:
Đã bắt đầu thực hiện
Đã bị dừng lại vì những nguyên nhân ngoài ý muốn.
Đã chấm dứt trên thực tế.
Đã thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.
Thời hạn đình chỉ hoạt động đối với pháp nhân thương mại phạm tội là:
Tối đa là 05 năm.
Tối thiểu là 03 tháng.
Từ 03 tháng đến 03 năm.
Từ 06 tháng đến 03 năm.
Thủ đoạn nào sau đây không phải là thủ đoạn của tội hiếp dâm (Điều 141)?
Đe dọa dùng vũ lực để giao cấu
Dùng vũ lực để giao cấu
Lợi dụng người lệ thuộc mình để ép họ miễn cưỡng giao cấu
Lợi dụng tình trạng không thể chống cự của người khác để giao cấu
Tình tiết “có tính chất loạn luân” quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
Người phạm tội và nạn nhân có quan hệ lệ thuộc
Người phạm tội và nạn nhân là 2 anh em con chú – con bác
Người phạm tội và nạn nhân là anh em cùng mẹ khác cha
Người phạm tội và nạn nhân là cha nuôi và con nuôi
Tình tiết hành hung để tẩu thoát trong tội cướp giật tài sản được hiểu là:
Người phạm tội dùng vũ lực chống lại việc bắt giữ để tẩu thoát.
Người phạm tội dùng vũ lực để chiếm đoạt bằng được tài sản
Người phạm tội dùng vũ lực để gây thương tích của người khác
Người phạm tội dùng vũ lực để tước đoạt tính mạng người khác
Tình tiết nào sau đây không thuộc về giai đoạn chuẩn bị phạm tội
Mua sắm công cụ phạm tội
Nói chuyện với bạn thân về ý định phạm tội của mình
Tìm người cảnh giới cho mình.
Vẽ sơ đồ địa điểm sẽ thực hiện tội phạm
Tổ chức nào có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng?
check_box Các tổ chức chính trị; Các tổ chức chính trị - xã hội; Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Các hiệp hội
Các tổ chức chính trị
Các tổ chức chính trị - xã hội
Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Các hiệp hội
Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định hậu quả của tội phạm phải ở mức độ tỷ lệ thương tật bao nhiêu phần trăm?
11% trở lên.
30% trở lên.
31% trở lên.
61% trở lên.
Tội cướp tài sản (Điều 168) hoàn thành khi:
Người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản.
Người phạm tội đã gây ra hậu quả với nạn nhân.
Người phạm tội đã thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Người phạm tội thực hiện hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tội đầu cơ tại Điều 196 là tội:
check_box Tội liên tục
Cả 03 phương án trên
Tội ghép
Tội kéo dài
Tội phạm nào sau đây được thực hiện bằng hình thức không hành động phạm tội?
Tội bức tử.
Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
Tội hành hạ người khác.
Tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Tội phạm nào sau đây không áp dụng hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ?
Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ.
Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.
Tội vô ý làm chết người.
Trong đồng phạm, người có hành vi giúp sức là người:
Cùng người khác trực tiếp thực hiện tội phạm.
Tác động đến người khác để họ thực hiện tội phạm.
Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần để người khác thực hiện tội phạm.
Tổ chức những người đồng phạm khác thực hiện tội phạm.
Trong đồng phạm, người đóng vai trò nguy hiểm nhất trong đồng phạm là:
Người giúp sức
Người thực hành
Người tổ chức
Người xúi giục
Trong khoa học luật hình sự thì có bao nhiêu loại người thực hành?
1
2
3
4
Trong khoa học luật hình sự thì không hành động phạm tội là:
Gián tiếp gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
Không làm một việc pháp luật yêu cầu phải làm mặc dù có đủ điều kiện để làm.
Không trực tiếp gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
Thực hiện tội phạm thông qua người khác.
Trong một vụ đồng phạm thì người trực tiếp gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội là:
Người giúp sức
Người thực hành
Người tổ chức
Người xúi giục
Trong trường hợp áp dụng hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại thì mức hình phạt tối thiểu có thể áp dụng là:
1.000.000 đồng
100.000.000 đồng
5.000.000 đồng
50.000.000 đồng
Trong trường hợp người phạm tội là người từ đủ 75 tuổi thì không áp dụng hình phạt nào sau đây:
Hình phạt cảnh cáo.
Phạt tiền.
Tù chung thân.
Tử hình
Trường hợp nào sau đây được coi là có đồng phạm:
Hai người cùng có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
Hai người cùng không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cùng thực hiện tội phạm.
Một người có năng lực trách nhiệm hình sự và một người không có năng lực trách nhiệm hình sự cùng cố ý thực hiện tội phạm.
Một người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và một người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cùng cố ý thực hiện tội phạm.
Trường hợp nào sau đây không phải là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội?
Cướp tài sản của người khác nhưng sau đó đã trả lại tài sản.
Đã dùng vũ lực quật ngã người phụ nữ để hiếp dâm nhưng sau đó không tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu vì nạn nhân van xin.
Định giết người nhưng mới đâm người đó được một nhát thì đã băng bó và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Định trộm cắp tài sản nhưng không dám thực hiện nữa vì sợ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trường hợp nào sau đây là phạm tội chưa đạt đã hoàn thành?
Đã bắn người khác, tưởng người đó chết nên bỏ đi, nhưng người đó không chết.
Đã bí mật lọt vào nhà người khác để lấy tài sản của họ mà chưa lấy được đã bị bắt.
Đã tấn công người phụ nữ và đã giao cấu trái với ý muốn của người phụ nữ ấy.
Dùng dao tấn công người khác để cướp tài sản của họ mà chưa cướp được.
Về trách nhiệm hình sự, người 16 tuổi trở lên sẽ:
Được miễn trách nhiệm hình sự
Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật có quy định khác.
Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
Vụ án nào sau đây là vụ đồng phạm giản đơn?
A cung cấp súng để B bắn chết nạn nhân.
A hứa hẹn trước sẽ tiêu thụ tài sản mà B cướp giật được
A và B dùng vũ lực với nạn nhân rồi cả 2 cùng thực hiện hành vi giao cấu
Không có vụ nào thuộc hình thức này
Ý nghĩa của công tác phòng, chống tham nhũng là gì?
check_box Bảo vệ chế độ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; Củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp luật; Duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành mạnh các quan hệ xã hội
Củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp luật
Duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành mạnh các quan hệ xã hội
Bảo vệ chế độ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân
Yếu tố vụ lợi trong tham nhũng là gì?
check_box Là lợi ích vật chất và tinh thần mà người tham nhũng hướng đến
Là lợi ích tinh thần
Là tiền, tài sản và các lợi ích vật chất
Không có yếu tố vụ lợi trong tham nhũng
Yếu tố vụ lợi trong tham ô là gì?
check_box Lợi ích vật chất
Lợi ích tinh thần
Cả lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần
Lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập