Các loại văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp?
check_box Chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án sản xuất kinh doanh, giải pháp kinh tế kỹ thuật.
Dự án sản xuất kinh doanh, giải pháp kinh tế kỹ thuật.
Chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp kinh tế kỹ thuật, giải pháp môi trường.
Các yếu tố liên kết văn bản là các yếu tố nào?
check_box Liên kết nội dung, liên kết hình thức.
Liên kết liên từ, liên kết nội dung.
Liên kết chủ đề, liên kết logic.
Liên kết chủ đề liên kết hình thức.
Câu luận đề thường nằm ở phần nào của văn bản?
Phần kết thúc.
Cuối phần mở đầu.
Phần khai triển.
Phần mở đầu.
Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thể hiện định hướng sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định thường là bao lâu?
check_box Tùy thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp.
Từ 5 năm trở lên.
Dưới 6 tháng.
Trên 1 năm.
Có thể chia kế hoạch sản xuất kinh doanh ra thành các loại nào?
Căn cứ theo thời gian, không gian kế hoạch.
Căn cứ theo thời gian, độ phức tạp của kế hoạch.
Căn cứ theo thời gian, phạm vi kế hoạch.
Căn cứ theo không gian, phạm vi kế hoạch.
Đặc điểm chính của bản kế hoạch sản xuất kinh doanh là gì?
check_box Đưa ra những điều yêu cầu và nhiệm vụ cần thiết cho một bộ phận hoặc toàn hệ thống.
Sử dụng các công cụ khoa học.
Thể hiện toàn bộ hoạt động của đơn vị theo phạm vi thời gian và không gian cụ thể.
Thường sử dụng các bảng biểu, đồ thị sơ đồ để minh chứng cho nội dung.
Đặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản quản lý hành chính được sử dụng?
check_box Mang tính phổ thông chuẩn mực.
Mang tính từ cổ.
Từ ngữ địa phương.
Những từ thuộc lĩnh vực giao tiếp không chính thức.
Đặc điểm nào không phải của một hợp đồng dân sự?
check_box Chứa các quy phạm pháp luật và phát sinh pháp lý.
Là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên.
Là quyền và nghĩa vụ mà 2 bên quy định cho nhau.
Là một sự kiện pháp lý làm phát sinh hậu quả.
Đặc điểm quan trọng trong bản hợp đồng thuê nhà là gì?
check_box Hợp đồng được lập thành…bản, mỗi bên giữ…bản và có giá trị như nhau.
Hợp đồng được sử dụng khi xảy ra tranh chấp.
Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số, phường, quận, thành phố.
Giá cho thuê nhà ở là…đồng/ tháng (Bằng chữ: …).
Dấu câu nào không được sử dụng trong văn bản hành chính?
check_box Dấu ba chấm (...) và dấu chấm hỏi (?)
Dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn ()
Dấu phẩy (,) và dấu ngoặc kép ””
Dấu chấm phẩy (;) và dấu chấm (.)
Dấu gạch ngang đầu dòng trong văn bản hành chính có công dụng chỉ rõ?
check_box Từng chi tiết được kể trong đoạn văn, trong đối thoại dùng để đổi ngôi.
Lời chú thích hay dẫn giải.
Một lời giải thích hay ghi chú.
Một lời trích dẫn nguyên văn của một tác phẩm.
Dấu ngoặc đơn có chức năng gì trong văn bản?
Giải thích hay ghi chú cho từ, câu văn trước đó.
Chấm dứt một câu, cắt đoạn ý.
Định vị cho từ trước đó.
Báo hiệu lời trích dẫn.
Doanh nghiệp có tên báo cáo:“ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020” chủ đề nào không phải là chủ đề bộ phận?
Những hạn chế và phương hướng trong năm 2021.
Tình hình chung hoạt động chung của công ty.
Báo cáo các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2020.
Kết quả kinh doanh trong năm 2020.
Đối tượng của hợp đồng mua bán là gì?
check_box Là loại tài sản mà bên bán có quyền sở hữu (giấy tờ hợp pháp) được bán cho bên mua.
Bất cứ tài sản gì không thuộc sở hữu của bên bán.
Bất cứ tài sản gì không thuộc sở hữu của bên mua.
Bất cứ tài sản gì thuộc sở hữu của bên mua.
Dự án nào sau đây không phải loại dự án trong việc phát triển sản phẩm mới?
Dự án sản xuất kinh doanh mới.
Dự án sản xuất kinh doanh mới cho việc mở rộng kinh doanh.
Dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.
Dự án mở rộng sản xuất kinh doanh.
Giai đoạn nào là giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ viết văn bản?
Giai đoạn xét duyệt ký văn bản.
Giai đoạn viết văn bản.
Giai đoạn chuẩn bị.
Giai đoạn soạn thảo đề cương.
Hình thành các trung tâm điều hành dự án sản xuất kinh doanh mới nằm trong phần nào của nội dung cơ bản dự án sản xuất kinh doanh?
Những cơ sở hình thành dự án kinh doanh mới.
Xác định chiến lược và lập kế hoạch triển khai chiến lược sản xuất kinh doanh.
Phần thực nghiệm và đánh giá tính khả thi của dự án.
Xác định hệ thống thông tin và điều hành dự án.
Hợp đồng đại lý bao gồm nội dung gì?
Tên và địa chỉ một bên ký kết.
Tên và địa chỉ của các bên, hình thức đại lý, thời hạn của hợp đồng đại lý.
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
Hàng hóa thỏa thuận và thù lao đại lý.
Hợp đồng được giao kết vào thời điểm nào?
Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
Khi bên đề nghị nhận được văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị.
Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự :im lặng là chấp nhận giao kết).
Hợp đồng giữa các bên có hiệu lực thì sau khi hoàn thành giữa các bên cần có đơn vị nào xác nhận?
Công an phường, xã nơi cư trú, tổ trưởng dân phố.
Đại diện cơ quan hoặc tổ trưởng dân phố.
Chỉ cần xác nhận bởi văn phòng công chứng hoặc cơ quan công an.
Đại diện chính quyền địa phương.
Hợp đồng khoán việc gồm các loại nào?
check_box Hợp đồng khoán việc toàn bộ và từng phần.
Hợp đồng khoán việc toàn bộ và toàn phần.
Hợp đồng khoán việc toàn bộ và từng bộ.
Hợp đồng khoán việc toàn phần và từng phần.
Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi nào?
check_box Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật.
Một trong các bên ký kết hợp đồng có điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận.
Người ký kết hợp đồng đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo.
Chỉ cần một trong hai bên ký kết hợp đồng theo thỏa thuận.
Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực thời điểm nào?
Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng.
Hai bên ký vào hợp đồng.
Hai bên thỏa thuận cùng có lợi.
Bên nhận được lời đề nghị công nhận điều khoản trong thời gian thực hiện hợp đồng.
Hợp đồng lao động được xác định theo các nhóm thời gian nào?
check_box Thời vụ (theo ngày, công việc), ngắn hạn (từ 3-6 tháng), một năm và dài hạn được thực hiện giữa bên thuê lao động và người lao động.
Lâu dài, ổn định, thực hiện một cách ép buộc.
Thời vụ, ngắn hạn, không nhất thiết phải thực hiện theo thỏa thuận.
Lâu dài, ổn định.
Hợp đồng lao động mang tính chất gì?
check_box Thời vụ, ngắn hạn, phải thực hiện theo thỏa thuận.
Dài hạn, thực hiện theo bên thuê lao động.
Thời vụ, ngắn hạn, thực hiện theo bên thuê lao động.
Dài hạn, phải thực hiện theo thỏa thuận.
Hợp đồng thế chấp bắt buộc cần có chứng nhận của cơ quan nào?
Cơ quan có thẩm quyền.
Cơ quan điều hành.
Cơ quan công chứng nhà nước và cơ quan có thẩm quyền.
Cơ quan công an, an ninh.
Khẳng định nào về đặc điểm văn bản quản lý doanh nghiệp là đúng ?
Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp xác lập các quan hệ và hình thành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp mang tính kinh tế tối đa, mọi vấn đề của văn bản đều phải lấy căn cứ hiệu quả kinh tế.
Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp không có tính chất diễn tả sự việc.
Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp không có tính khoa học,được soạn thảo trên những luận cứ khoa học và các lý thuyết kinh tế.
Khi hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cần hoàn tất một số nội dung cơ bản nào?
Xác định các căn cứ cho kế hoạch tới, xác định các dự báo cần thiết cho kỳ kế hoạch.
Giữ các loại tài liệu, giấy tờ của cơ quan, các nhân để làm bằng chứng và tra cứu khi cần thiết.
Đánh giá thực hiện, biến đổi các nhiệm vụ kế hoạch đã định trong thời kỳ trước.
Đánh giá thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm trước và của kỳ trước.
Khi soạn thảo dự án sản xuất kinh doanh, người soạn thảo cần quán triệt các đặc điểm nào của dự án?
check_box Dự án vừa có tính chất khoa học và có tính khả thi.
Dự án sản xuất kinh doanh phải khác với các sản phẩm đã có và phải có đủ tài chính.
Dự án sản xuất kinh doanh không cần các yêu cầu kỹ thuật và những yêu cầu các tiêu chuẩn kinh tế của các nhà đầu tư.
Dự án cần quan tâm đến nguồn tài chính.
Khi soạn thảo hợp đồng thì đối tượng của hợp đồng lao động thường ghi thông tin gì?
Thành phần được trình bày ở ngay dưới Quốc hiệu.
Tính chất công việc cụ thể theo thỏa thuận.
Văn bản hành chính có chức năng ghi nhận sự kiện pháp lý.
Mang tính cấu trúc tính hình tượng, tính cá thể hóa và tính khái quát hóa.
Khi soạn thảo văn bản, trước tiên người soạn thảo phải làm gì?
Phải thực hiện theo thể thức và kiểu loại văn bản.
Không nhất thiết phải thực hiện theo thể thức và kiểu loại văn bản.
Quan tâm đến kiểu loại văn bản.
Thực hiện theo thể thức và bất kì kiểu loại văn bản nào tùy ý.
Khi viết hợp đồng thì nội dung của các bên cần có những thông tin gì?
Họ và tên, Ngày sinh, Dân tộc, Email, Facebook.
Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ, mạng xã hội.
Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ thường trú, Số chứng minh thư, Điện thoại.
Họ và tên, Ngày sinh, Mạng xã hội, Địa chỉ.
Khi xác định giá trị tài liệu lưu trữ cần dựa vào ba nguyên tắc cơ bản nào?
nguyên tắc chính trị, nguyên tắc thời hạn, nguyên tắc nghiệp vụ
Nguyên tắc lịch sử, nguyên tắc tài liệu, nguyên tắc thời hạn
Nguyên tắc lịch lịch sử, nguyên tắc chính trị, nguyên tắc đồng bộ, toàn diện
nguyên tắc nghiệp vụ,nguyên tắc chính trị, nguyên tắc tài liệu.
Loại phong cách nào được sử dụng trong văn bản quản lý doanh nghiệp?
Phong cách báo chí, chính trị.
Phong cách khoa học.
Phong cách hành chính công vụ.
Phong cách văn học nghệ thuật.
Mục tiêu của một bản dự án có tính khả thi cao thì cần thuyết phục trong việc gì?
Thu hút khách hàng.
Tạo lập nền móng kinh doanh.
Vay vốn hoặc kêu gọi chủ đầu tư.
Xây dựng nhân lực.
Người ta phân loại chức năng ngôn ngữ trong hành chính, văn bản quản lý doanh nghiệp thành hai loại nào?
Chức năng cơ bản và chức năng ý chí (sai khiến).
chức năng thẩm mỹ và chức năng giao tiếp lý trí (thông báo).
Các chức năng bổ sung và chức năng cảm xúc.
Chức năng cơ bản và các chức năng bổ sung .
Nhận định nào về kỹ thuật và nội dung trình bày văn bản là sai ?
Việc viết hoa được thực hiện theo quy tắc chính tả Tiếng việt.
Phù hợp với hình thức văn bản được sử dụng.
Thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật.
Được viết tắt và sử dụng ngôn ngữ địa phương.
Nội dung nào không phải nội dung cơ bản của giải pháp kinh tế kỹ thuật doanh nghiệp?
Xác định các giải pháp và điều kiện cho kỳ kế hoạch.
Giải pháp kinh tế kỹ thuật trong quản lý doanh nghiệp.
Cơ sở của giải pháp kinh tế kỹ thuật.
Quy định về triển khai giải pháp.
Phong cách hành chính được dùng câu phủ định trong trường hợp nào?
Nhấn mạnh một mệnh lệnh, một sự kiện được rõ ràng, dứt khoát.
Nhấn mạnh một yêu cầu không thể bỏ qua trong quá trình giải quyết công việc.
Muốn nổi bật thông tin ở nòng cốt câu.
Nhấn mạnh một sự kiện, một nguyên nhân, hành động.
Số tiền trên hợp đồng phải ghi như thế nào?
check_box Bằng chữ và bằng số.
Bằng chữ số La Mã.
Bằng chữ.
Bằng số.
Tài liệu lưu trữ có chức năng quan trọng gì?
Ý nghĩa thực tiễn.
Ý nghĩa lịch sử và là nguồn tài liệu để làm các căn cứ sử dụng trong thực tiễn.
Ý nghĩa chính trị.
Ý nghĩa về kinh tế.
Tài liệu lưu trữ phổ biến nhất là tài liệu lưu trữ nào?
Tài liệu phim ảnh, ghi âm.
Tài liệu văn học, nghệ thuật.
Tài liệu quản lý hành chính.
Tài liệu kỹ thuật.
Tính khuôn mẫu thể hiện ở mặt nào của văn bản?
check_box Hình thức của văn bản.
Chủ đề văn bản.
Đề cương của văn bản.
Lập luận của văn bản.
Trích yếu nội dung của văn bản có đặc điểm gì?
Một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.
Được in bằng chữ in hoa, khổ lớn, chính giữa trang giấy.
Là thành phần chủ yếu của văn bản.
Đảm bảo tính trang trọng của văn bản, không viết ngày, tháng, năm ban hành theo dạng gạch chéo.
Trong các thành phần của văn bản, Quốc hiệu được trình bày ở đâu?
Ở trên cùng, trang đầu của văn bản và hơi lệch về bên trái.
Ở trên cùng phần nội dung văn bản
Ở giữa trên cùng của văn bản, trang đầu của văn bản.
Ở trên cùng, trang đầu của văn bản và hơi lệch về bên phải.
Trong các văn bản của doanh nghiệp thì văn bản nào thường xuyên được triển khai?
Dự án đầu tư và nguồn vốn kinh doanh.
Chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Nguồn lực và cơ hội kinh doanh.
Lợi nhuận và chi phí sản xuất kinh doanh.
Trong văn bản hành chính và quản lý doanh nghiệp nhóm từ ngữ nào phản ánh cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý?
Quyết định, yêu cầu, hiệu lực, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện, cho phép.
Căn cứ, quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn, nghị định, thông báo.
Chủ trương, phương hướng, giải pháp, căn cứ thông báo, căn cứ quy định.
Quyền hạn, trách nhiệm,nghĩa vụ, thực hiện.
Trong văn bản hành chính, thì khi soạn thảo những dấu câu nào sau đây không được dùng?
Dấu ngoặc kép “ ”
Dấu chấm hỏi (?)
Dấu chấm than (!)
Dấu ba chấm (…) hoặc (.v.v…)
Trước khi tạo lập văn bản chúng ta cần xây dựng yếu tố nào?
Xác lập các chủ đề bộ phận liên quan với chủ đề chung.
Ngôn ngữ và lập luận chặt chẽ.
Liên kết chặt chẽ logic và thống nhất.
Lập luận hệ thống luận điểm và trình bày chặt chẽ.
Vai trò của văn bản là gì?
Văn bản là thước đo sự phát triển của xã hội và phương tiện để điều chỉnh các quan hệ đó.
Văn bản là căn cứ, chuẩn mực, cho mọi hoạt động của các cấp, ngành, đơn vị.
Văn bản là phương tiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Văn bản là tập hợp ngôn ngữ viết nhằm truyền đạt ý chí của cá nhân hay tổ chức.
Văn bản cần phải phản ánh được những vấn đề cơ bản nào sau đây?
Tính mục đích, tính quy phạm, tính khoa học và tính khả thi.
Tính mục đích. tính cấp thiết, tính quan trọng.
Tính quy phạm, tính khoa học, tính cấp thiết.
Tính cấp thiết, tính khoa học, tính khả thi.
Văn bản có tính mục đích thể hiện điều gì?
Đầy đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết.
Đưa ra được những vấn đề xuất phát từ yêu cầu khách quan của thực tiễn.
Cụ thể hóa các văn bản của cấp trên và giải quyết những vấn đề cụ thể một cách sáng tạo và kịp thời.
Ý chí của cơ quan và có hiệu lực tùy theo loại văn bản, viết nội dung hàm chứa những vấn đề có tính quy phạm.
Văn bản hành chính chia thành các loại chính nào?
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý doanh nghiệp.
Văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường.
Văn bản hành chính cá biệt, văn bản quản lý doanh nghiệp.
Văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật.
Văn bản hành chính thông thường chia thành 2 loại chính nào?
Văn bản không có tên loại, văn bản quản lý doanh nghiệp.
Văn bản có tên gọi, văn bản hành chính cá biệt.
Văn bản không có tên loại, Văn bản có tên gọi.
Văn bản hành chính cá biệt, văn bản quản lý doanh nghiệp.
Văn bản kế hoạch được chia thành hai loại nào?
Kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính.
Kế hoạch nhân lực, nhiên vật liệu.
Kế hoạch năm, quý.
Kế hoạch tổng thể và kế hoạch tác nghiệp.
Văn bản không cho phép người viết lạm dụng trạng từ gì?
check_box Tương đối.
Sự chính xác tuyệt đối.
Tuyệt đối.
Sự ngắn gọn, xúc tích.
Văn bản nào không phải là văn bản quản lý hành chính thông thường?
Công văn
Báo cáo.
Thông báo.
Hợp đồng.
Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp có tính chất diễn tả sự việc thì cần trình bày như thế nào?
Ngôn ngữ phong phú, dễ hiểu để đạt được mục đích của văn bản.
Cần phải trình bày khoa học và ngắn gọn.
Tính chính xác và có lập luận logic và có thể dự toán được kết quả kinh doanh.
Trình bày rõ ràng và có tính thuyết phục cao.
Xác định hệ thống đánh giá và điều hành chiến lược trong của một văn bản chiến lược sản xuất kinh doanh cần xác định điều kiện nào ?
Xác định hệ thống cơ sở kinh tế cho thực hiện chiến lược.
Xác định các chính sách cơ bản cho thực hiện chiến lược.
Xác định hệ thống các tiêu chuẩn để đánh giá các hoạt động của chiến lược.
Xác định các trung tâm liên kết và điều chỉnh kế hoạch.
Yếu tố nào quyết định thành công trong văn bản dự án sản xuất kinh doanh?
check_box Dự án sản xuất kinh doanh phải cụ thể về nội dung và phương thức hoạt động.
Dự án sản xuất kinh doanh cần có vốn đầu tư.
Dự án sản xuất kinh doanh phải rõ ràng phần nguồn vốn.
Dự án sản xuất kinh doanh phải có sức thuyết phục đối với các chủ đầu tư.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập