Có bao nhiêu thuộc tính xác định tính chất xung đột của bản chất con người, những quan hệ phổ biến của nó?
5 thuộc tính
7 thuộc tính
4 thuộc tính
6 thuộc tính
Con người có bao nhiêu thuộc tính cơ bản?
17 thuộc tính
14 thuộc tính
15 thuộc tính
19 thuộc tính
Đặc điểm nào không phải là bảy loại mẫu người xấu giống như tốt được nêu trong khoa học tâm lý ?
Loại chỉ quen bắt chước
Loại bất kham
Kẻ hào hoa nhưng không thật thà
Kẻ cố chấp
Đặc điểm nào không phải là loại mẫu người xấu giống như tốt được nêu trong khoa học tâm lý ?
check_box Loại bất kham
Loại chỉ quen bắt chước
Kẻ hào hoa nhưng không thật thà
Kẻ cố chấp
Đặc điểm nào là của các mẫu người tốt được nêu trong khoa học tâm lý ?
Loại tự đại
Loại trung thực
Loại cơ hội
Loải giả dối
Đặc điểm nào là của các mẫu người tốt được nêu trong khoa học tâm lý ?
Loại trí lớn
Loại vô dụng
Loại cầm thú
Loại thâm hiểm
Đặc điểm nào là của các mẫu người xấu được nêu trong khoa học tâm lý ?
Loại cơ hội
Loại bình thường
Loại cuồng nhiệt (mạnh mẽ )
Loại học giỏi
Đâu là những thế mạnh của người nông dân Việt Nam cần phát huy?
Tính sách vở, ít suy nghĩ độc lập
Dũng cảm sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp lớn
Tính tự ái
Tính mê tín, dị đoan, đa nghi
Đâu là những tính cách tốt của người nông dân Việt Nam cần phát huy?
Lười suy nghĩ, phát minh, sáng tạo
Giỏi bắt chước, cải tiến
Ham cờ bạc, vui chơi
Tính bảo thủ, thủ cựu
Đâu là những tính cách xấu cản trở sự tiến bộ của người nông dân Việt Nam cần phải thay đổi?
Đầu óc thiết thực, thực tế
Nếp nghĩ nặng về tình cảm
Thông minh, khôn ngoan
Tính bảo thủ, thủ cựu
Đâu là những tính cách xấu của người nông dân Việt Nam cần phải thay đổi?
Tính sĩ diện
Yêu nước, ý thức độc lập thống nhất cao
Dũng cảm sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp lớn
Cần cù, bền bỉ, chịu đựng, chăm chỉ
Đâu là những? nhược điểm của người nông dân Việt Nam cần phải thay đổi
Tính sách vở, ít suy nghĩ độc lập
Hiền lành, chất phác, đôn hậu
Ứng xử linh hoạt, nhẹ nhàng
Thích hài hước, châm biếm, giễu cợt
Đây chính là mục đích khi giao tiếp từ cấp dưới lên cấp trên là:
check_box Đưa ra kiến nghị, đề nghị, ý kiến với cấp trên
Khuyến khích sự tham gia của cấp dưới
Giải thích những yêu cầu, tiêu chuẩn đã được tổ chức qui định
Động viên, giáo dục, điều chỉnh cấp dưới, tạo ra sự đồng thuận
Đây không phải là rào cản do thiễu kỹ năng biểu hiện ngôn ngữ cơ thể.
check_box Ngôn ngữ
Thân thể
Đồ vật quanh ta
Không gian
Đây không phải là nội dung cách thức sử dụng cán bộ mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trong tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc”
Kiểm tra
Nâng cao
Đốc thúc
Chỉ đạo
Đây không phải là yếu tố để đổi sức mạnh động cơ?
Thoái lui
Sự vỡ mộng
Sự lý giải duy lý
Tích cực
Để nghiên cứu TLHKD có bao nhiêu phương pháp?
Bảy phương pháp
Sáu phương pháp
Bốn phương pháp
Năm phương pháp
Điều tối kỵ trong trao đổi, thảo luận đi đến thỏa hiệp với đối tác kinh doanh ?
check_box Phải thể hiện cho đối phương biết là họ phải cần ta
Phải biết nêu vấn đề , trình bày vấn đề
Phải biết lắng nghe
Phải có kỹ năng đặt ra các câu hỏi
Giá của sản phẩm được cấu thành từ những loại giá nào?
Giá kinh doanh , Giá thành sản phẩm, Giá thị trường
Giá thành sản phẩm, Giá thị trường, Giá tâm lý
Giá kinh doanh, Giá thị trường, Giá tâm lý
Giá kinh doanh, Giá thành sản phẩm, Giá tâm lý
Giọng nói phản ánh trạng thái, cảm xúc của người giao tiếp do vậy khi giao tiếp không nên ?
check_box Nói sử dụng tiếng địa phương để thể hiện vùng miền
Nói với giọng ấm áp .Vui vẻ
Nói tốc độ vừa phải, phát âm đúng.
Nói với giọng diễn cảm , hứng khởi.
Học giả Nguyễn Văn Huyên đã tổng hợp được bao nhiêu đức tính tốt của người nông dân Việt Nam?
14 đức tính
10 đức tính
12 đức tính
8 đức tính
Khái niệm đúng về Tâm lý học ?
Là khoa học nghiên cứu của con người
Là khoa học nghiên cứu về tâm hồn của con người
Là khoa học nghiên cứu những hiện tượng tâm lý, những quá trình phát sinh, phát triển hoạt động tâm lý, nghiên cứu những nét tâm hồncá nhân và những đặc điểm tâm lý hoạt động của con người
Là khoa học nghiên cứu bản chất và hành vi tâm trí của con người
Khái niệm đầy đủ về công ty?
Là một tổ chức có một quá trình hình thành, phát triển, một hệ giá trị đặc săc, độc đáo của mình.
Là một tổ chức, là một hệ thống xã hội – kỹ thuật có cấu trúc, cơ cấu chặt chẽ, gồm nhiều yếu tố cấu thành.
Công ty như một hệ thống giá trị văn hóa
Là một tổ chức có tên, có trụ sở làm việc, có bộ máy và cơ cấu chặt chẽ, có nguồn tài chính (vốn) và có giấy phép bảo hộ hoạt động nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Khái niệm đầy đủ về văn hóa công ty ?
Là các qui định của công ty và các chuẩn mực được chia sẻ bởi các cán bộ của công ty.
Là toàn bộ những triết lý, những giá trị, niềm tin, truyền thống và thói quen có khả năng qui định về hành vi của các thành viên trong công ty, mang lại cho công ty một bản sắc riêng; ngày càng phong phú thêm và có thể thay đổi theo thời gian.
Là những qui định mang lại cho công ty một bản sắc riêng.
Là những qui định về hành vi của các thành viên trong công ty
Khái niệm đúng về đối tượng của TLHKD?
Nghiên cứu con người trong sự tồn tại như một thực thể sống bao gồm ăn, ở, làm, sinh hoạt và hoạt động kinh tế
Chủ yếu là nghiên cứu các khía cạnh tâm lý của con người với tư cách chuyên biệt là người tiêu dùng, người lao động, người kinh doanh và người quản lý.
Nghiên cứu con người với tư cách là người tiêu dùng, người kinh doanh
Là người bán và người mua
Khái niệm đúng về Tâm lý học kinh doanh?
Là khoa học nghiên cứu phương pháp kinh doanh của con người
Là khoa học ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật -nghệ thuật hay chính là sự hiểu biết cách ứng xử (hành vi) của con người trong kinh doanh
Là khoa học nghiên cứu những vấn đề ráp ranh giữa kinh tế học, quản trị học và tâm lý học
Là khoa học nghiên cứu con người trong hoạt động kinh doanh
Khi đàm phán với đối tác kinh doanh không được sử dụng vấn đề này ?
check_box Khéo léo đưa đối phương vào bẫy
Dùng tình cảm đẩy nhanh tốc độ
Cùng thu được thắng lợi
Nhân cơ hội lập ra cái mới
Lịch sử hình thành Tâm lý kinh doanh được chia thành ?
6 giai doạn
3 giai doạn
4 giai doạn
5 giai doạn
Lịch sử hình thành Tâm lý học kinh doanh giai đoạn ba vào năm ?
1920 - 1930
1930 - 1940
1960 - 1970
1940 - 1960
Lịch sử hình thành Tâm lý học kinh doanh giai đoạn bốn vào năm nào ?
1960 - 1970
1945 - 1960
1970 - 1990
1970 - 2000
Lịch sử hình thành Tâm lý học kinh doanh giai đoạn đầu vào năm ?
1920 - 1930
1902 - 1930
1900 - 1930
1900 - 1920
Lịch sử hình thành Tâm lý học kinh doanh giai đoạn hai vào năm ?
1960 - 1970
1920 - 1930
1930 - 1950
1930 - 1960
Logo là ?
Thương hiệu
Tên gọi
Hình ảnh
Nhãn hiệu
Lời răn dậy nào không đúng khi sử dụng người hiền tài?
Được nhân tài thì được cả thiên hạ
Làm hại hiền tài họa đến ba đời, vùi lấp hiền tài thì mình bị hại, đố kị với hiền tài thì danh tiếng không toàn vẹn
Có người hiền tài mà không biết, biết mà không dùng, dùng mà không tín nhiệm là ba điều chẳng lành của quốc gia
Phải lựa chọn người cùng dòng họ,người thân để tạo thành một ê kíp, một liên kết chặt chẽ
Muốn dùng người có hiệu quả lâu bền thì điều không không nên làm là ?
Phát huy cái hay của người, hạn chế cái dở của người.
Hiệu quả của việc dùng người là phụ thuộc vào người dùng
bản thân người dùng, người lãnh đạo phải gương mẫu
Lời nói không nên đi đôi với việc làm
Nhận xét nào đúng với Tâm lý học kinh doanh :
Là khoa học kỹ thuật
Là khoa học ứng dụng
Là khoa học nghiên cứu
Là Khoa học thiết kế
Những nội dung nào không phải là các bước tiến hành khi tổ chức quảng cáo ?
Tổ chức thiết kế sản xuất quảng cáo: Thường phải thuê cá họa sĩ, nhà thiết kế, chuyên nghệp.
Xác định hệ thống giá trị sử dụng của mặt hàng đó, phải xét đến cả lịch sử của mặt hàng cần quảng cáo.
Tổ điều tra tâm lý khách hàng trước khi tổ chức quảng cáo.
Xác định kênh thông tin và chọn phương pháp quảng cáo.
Những nội dung nào không phải là các bước tiến hành khi tổ chức quảng cáo ?
check_box Tổ chức điều tra tâm lý khách hàng trước khi tổ chức quảng cáo.
Tổ chức thiết kế sản xuất quảng cáo: Thường phải thuê cá họa sĩ, nhà thiết kế, chuyên nghệp.
Xác định hệ thống giá trị sử dụng của mặt hàng đó, phải xét đến cả lịch sử của mặt hàng cần quảng cáo.
Xác định kênh thông tin và chọn phương pháp quảng cáo.
Nội dung đúng của mục đích khi giao tiếp từ cấp trên xuống cấp dưới là:
check_box Giải thích những yêu cầu, tiêu chuẩn đã được tổ chức qui định
Báo cáo thực trạng hoạt động của phòng , ban, cá nhân
Phát huy chủ trong quản lý doanh nghiệp
Đưa ra kiến nghị, đề nghị, ý kiến với cấp trên
Nội dung không đúng là một trong các yếu tố hình thành nên thái độ mua hàng?
check_box Do có nhu cầu thay thế
Kinh nghiệm bản thân
Thông tin thu thập qua chuyện trò, tuyên truyền đại chúng những người hướng dẫn, loại lãnh đạo, dư luận
Trình độ văn hóa
Nội dung không phải là sự thích ứng trong dùng người theo qui luật tương hợp ?
Sự thích ứng về mặt tâm lý.
Sự thích ứng về mặt thể chất..
Sự thích ứng về mặt xã hội – tâm lý.
Sự thích ứng về kinh tế
Nội dung nào chính là nhân cách thể chất?
Là sự kết hợp hoàn toàn các trạng thái riêng biệt của ý thức, các năng lực và thuộc tính tinh thần
Sự quan tâm đến nhân cách xã hội của bản thân
Sự thừa nhận của những người khác khiến cho chúng ta trở thành nhân cách xã hội.
Gồm 3 phần là tâm hồn – áo quần - thân thể
Nội dung nào chính là nhân cách tinh thần?
Sự thừa nhận của những người khác khiến cho chúng ta trở thành nhân cách xã hội.
Là sự kết hợp hoàn toàn các trạng thái riêng biệt của ý thức, các năng lực và thuộc tính tinh thần
gồm 3 phần là tâm hồn – áo quần - thân thể
Sự quan tâm đến nhân cách xã hội của bản thân
Nội dung nào chính là nhân cách xã hội
Là sự kết hợp hoàn toàn các trạng thái riêng biệt của ý thức, các năng lực và thuộc tính tinh thần
gồm 3 phần là tâm hồn – áo quần - thân thể
Sự quan tâm đến nhân cách xã hội của bản thân
Sự thừa nhận của những người khác khiến cho chúng ta trở thành nhân cách xã hội.
Nội dung nào chính là phương pháp nghiên cứu của TLHKD ?
Phương pháp phân tích tài liệu
Phương pháp nghiên cứu tiểu sử
Phương pháp trắc nghiệm (test)
Phương pháp điều tra xã hội học
Nội dung nào chính là thuộc tính xác định tính chất xung đột của bản chất con người, những quan hệ phổ biến của nó?
Các thành phần cấu tạo, những khả năng tiềm tàng của cá nhân gắn liền với giới tính của nó, dẫn tới sự xung đột các vai trò xã hội, sự tự đồng nhất, các ham muốn tình dục, các phương thức hành động và đối tượng ưa thích.
Sự cá tính hóa với những biểu hiện phong phú bên ngoài làm nảy sinh xung đột giữa các biểu tượng về độc đáo ( cái riêng) và sự điển hình ( cái chung ).
Phương thức nhận thức tương phản cùng với sự chuyên môn hóa chức năng liên kết bán cầu ở não dẫn tới sự phân chia loài người, sự cạnh tranh lẫn nhau.
Chúng ta có bộ máy cảm giác cho phép cảm nhận môi trường bên ngoài, do đó mặt chúng ta căn bản hướng ra ngoài, cũng như phía trước
Nội dung nào đã thể hiện được thuộc tính xác định tính chất xung đột của bản chất con người ?
Các nhu cầu luôn cạnh tranh nhau. Con người luôn mất cân bằng, các giá trị luôn khác biệt nhau, quá trình biến đổi là liên tục.
Sự cá tính hóa với những biểu hiện phong phú bên ngoài làm nảy sinh xung đột giữa các biểu tượng về độc đáo ( cái riêng) và sự điển hình (cái chung ).
Tự do sinh ra trách nhiệm và nhờ thế hạn chế chúng ta.
Con người chúng ta được cấu tạo chủ yếu từ nước và các chất lỏng khác.
Nội dung nào đúng là loại hình kinh doanh truyền thống?
Kinh doanh dịch vụ
Kinh doanh trên nền tảng công nghệ số
Kinh doanh môi giới-quan hệ
Kinh doanh thông tin-tri thức
Nội dung nào đúng là qui luật nhu cầu của con người trong lĩnh vực tiêu dùng ?
check_box Ở những cá nhân khác nhau thì nhu cầu có mức độ khác nhau
Những người cùng đẳng cấp thì có nhu cầu tiêu dùng giống nhau
Nhu cầu đòi hỏi tiêu dùng của mọi người đều giống nhau.
Nhu cầu đòi hỏi tiêu dùng của con người là hữu hạn.
Nội dung nào không có về phẩm chất đầu tiên đòi hỏi đối với mọi giám đốc doanh nghiệp?
Không bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn
Có giá trị chính trị
Có giá trị kinh tế
Có giá trị văn hóa
Nội dung nào không phải là đặc điểm của hoạt động kinh doanh ?
Có tính chất giai cấp
Có tính chất mạo hiểm
Tính chất gián tiếp rất rõ ràng
Có tính chất sáng tạo
Nội dung nào không phải là biểu hiện tâm lý của khách hàng có chuyên môn cao về hàng hóa?
check_box Tính toán tiền nong thành thạo
Có khả năng đáng giá nhanh chóng, chính xác chất lượng và giá cả của hàng hoá
Đòi hỏi người kinh doanh phải trả lời đúng và nhanh những điều họ cần
Biết sử dụng các thuật ngữ chuyên môn và biết những sơ đồ chỉ dẫn của hàng hoá ;
Nội dung nào không phải là biểu hiện tâm lý của khách hàng là nam giới ?
check_box Chú ý nhiều hơn tới mốt và lựa chọn kỹ hơn về mặt này.
Thường muốn được người bán cố vấn
Chi tiền mua hàng nhanh hơn
Quyết định mua hàng nhanh hơn
Nội dung nào không phải là biểu hiện tâm lý của khách hàng là người cao tuổi ?
check_box Quan tâm nhiều hơn tới các quầy trưng bầy mẫu hàng, quảng cáo hàng.
Tiêu dùng theo thói quen, ưa thích những hàng hoá mà họ đã biết từ trẻ…
Khó thích nghi với những thay đổi về hàng hoá, cách bán hàng, cách trưng bày, địa điểm bán hàng
Không có khả năng so sánh một cách khách quan những hàng hoá đã dùng quen với những hàng hoá hiện đại…
Nội dung nào không phải là biểu hiện tâm lý của khách hàng là phụ nữ ?
check_box Biết sử dụng các thuật ngữ chuyên môn và biết những sơ đồ chỉ dẫn của hàng hoá.
Tính toán tiền nong thành thạo .
Chú ý nhiều hơn tới mốt và lựa chọn kỹ hơn về mặt này
Hàng hoá mua thường là hàng đóng gói và hàng mềm
Nội dung nào không phải là các biến số then chốt cần tính đến trong môi trường tiếp thị quốc tế?
Ngoại giao
Văn hóa
Môi trường pháp lý - chính trị
Hoàn cảnh kinh tế
Nội dung nào không phải là chế độ sử dụng nhân tài ?
Chế độ kiêng trách
Chế độ thưởng phạt
Chế độ luân chuyển
Chế độ suốt đời
Nội dung nào không phải là đăc điểm của kinh doanh hàng hóa (xét trên một số tiêu chí) ?
Tương đối ổn định
Hữu hạn
Lấy không bao giờ hết
Lớn, nhỏ và vừa
Nội dung nào không phải là đặc điểm tâm lý của con người đối với giá cả hàng hóa?
check_box Con người thường quan tâm đến giá khuyến mại khi mặt hàng gần hết hạn sử dụng .
Con người thường thích giá cả hàng hóa ổn định
Con người thường rất nhậy cảm với giá cả biến động.
Nhận thức của con người đối với sự thay đổi giá cả
Nội dung nào không phải là đặc điểm về giá của thông tin so với hàng hóa?
Kinh doanh thông tin có thể lỗ hoàn toàn
Được đảm bảo ổn định
Có khi mất giá hoàn toàn
Khó xác định, có khi vô giá
Nội dung nào không phải là loại hình kinh doanh truyền thống?
Kinh doanh thông tin-tri thức
Kinh doanh sản xuất
Kinh doanh dịch vụ
Kinh doanh thương mại
Nội dung nào không phải là loại hình quảng cáo ?
Quảng cáo tại các điểm bán.
Quảng cáo truyền hình
Quảng cáo thông qua hình ảnh Tôn giáo
Quảng cáo in ấn
Nội dung nào không phải là mục đích khi giao tiếp với bên ngoài?
check_box Nhằm tăng cường mối quan hệ theo chức năng, nhằm phối hợp hành động.
Lôi cuốn thêm khách hàng
Mở rộng quan hệ với các đối tác?
Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh?
Nội dung nào không phải là mưu kế mà con người thường dùng trong kinh doanh?
Rượu kế
Thân kế
Kinh tế kế
Độc kế
Nội dung nào không phải là nhiệm vụ cơ bản của TLHKD ?
Nghiên cứu về hành động kinh doanh của con người
Nghiên cứu, thực nghiệm, phổ biến, giảng dạy
Khảo sát sơ bộ lịch sử kinh tế-kinh doanh ở nước ta trước 1945 và đặc biệt từ năm 1975 đến nay, trong đó đặc biệt chú ý giai đoạn hiện đại từ sau Đại hội X của Đảng, phân tích thành tựu, khó khăn, thất bại.
Trên cơ sở xây dựng lý thuyết kinh doanh Việt Nam với các giả thuyết khác nhau
Nội dung nào không phải là những qui luật tâm lý cần chú ý trong hoạt động quảng cáo ?
Sự tương phản rõ rệt ( tương phản về mầu sắc, về âm thanh, tương phản về kích thước, hình dáng...)
Quảng cáo nào có tính mới lạ, chứa đựng sự khác thường sẽ làm cho con người tri giác không có chủ định.
Kích thích mạnh thông qua những hình ảnh. (Bạo lực, Kích động sắc tộc)
Cường độ kích thích mạnh (âm thanh to, panô sặc sỡ, mầu sắc rực rỡ)
Nội dung nào không phải là những rào cản phức tạp và khó khắc phục nhất về mặt văn hóa?
check_box Sự khác nhau về đồng loại
Sự khác nhau về dân tộc
Sự khác nhau về vùng miền
Sự khác nhau về tôn giáo
Nội dung nào không phải là những rào cản phức tạp và khó khắc phục nhấtvề mặt tâm lý?
check_box Rào cản về vật chất
Rào cản về nhận thức
Rào cản vì sự lựa chọn
Rào cản về cảm xúc
Nội dung nào không phải là những yếu tố làm ảnh hưởng đến giao tiếp trong quản lý doanh nghiệp ?
check_box Những rào cản về tôn giáo.
Những rào cản về mặt ngữ nghĩa, vật chất.
Những rào cản về mặt tâm lý.
Những rào cản về mặt văn hóa.
Nội dung nào không phải là nội dung thay đổi sức mạnh động cơ?
Cản trở việc thoả mãn
Phát triển
Sự bất hoà có ý thức
Sự thoả mãn nhu cầu
Nội dung nào không phải là phương pháp nghiên cứu của TLHKD ?
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp nghiên cứu qua sản phẩm hoạt động
Phương pháp nghiên cứu tiểu sử
Phương pháp ”trò chơi sắm vai”
Nội dung nào không phải là quan niệm truyền thống về kinh doanh?
Trị đức
Trị phong
Trị thuật
Trị tài
Nội dung nào không phải là qui luật nhu cầu của con người trong lĩnh vực tiêu dùng ?
check_box Nhu cầu đòi hỏi của con người theo hình chóp nón.
Nhu cầu có tính thay thế
Ở những cá nhân khác nhau thì nhu cầu có mức độ khác nhau
Nhu cầu có tính hệ thống và cũng có tính bổ sung
Nội dung nào không phải là qui luật nhu cầu của con người trong lĩnh vực tiêu dùng ?
check_box Nhu cầu đòi hỏi tiêu dùng của mọi người đều giống nhau.
Nhu cầu tích lũy, đầu cơ khi thị trường khan hiếm hàng hóa
Ở những cá nhân khác nhau thì nhu cầu có mức độ khác nhau
Nhu cầu cũng có ” đời sống ” riêng của nó và cũng có khả năng lây lan trong tiêu dùng.
Nôi dung nào không phải là qui luật tâm lý của việc sử dụng con người theo khoa học?
Dùng người theo qui luật tương hợp.
Qui luật dùng người phải tuân theo qui luật biến thiên tâm lý.
Qui luật biến đổi giữa sở trường và sở đoản
Dùng người trong thời đại công nghệ thông tin
Nội dung nào không phải là thuộc tính của con người,?
Con người là cơ thể trao đổi khí và chuyển dịch các chất lỏng.
. Các bộ phận của chúng ta luôn vận động không ngừng
Chúng ta có bộ máy cảm giác cho phép cảm nhận môi trường bên ngoài, do đó mặt chúng ta căn bản hướng ra ngoài, cũng như phía trước
Tự do sinh ra trách nhiệm và nhờ thế hạn chế chúng ta.
Nội dung nào không phải là Tiêu chuẩn cần phải đạt được trong quảng cáo ?
Quảng cáo hiện đại có ngôn ngữ riêng của nó Không chỉ là các từ ngữ thông thường mà còn là hình ảnh, âm thanh, mầu sắc, quan hệ tương xứng của nó với môi trường xung quanh.
Phải có những hiểu biết về bản chất con người, phải biết gợi lên được những tình cảm ăn sâu trong bản chất thực sự của họ.
Ai cũng muốn biết được những phương cách mới giảm chi, tăng thu, ai cũng mong cầu lợi, có lợi trong cuộc sống, có được món lợi mới hưởng nhiều tiền. Đó chính là sợi dây mẫn cảm, những sợ dây mang tính phổ biến cần phải biết làm rung động chúng.
Phải biết đưa ra “Mặt hàng mới” có phẩm chất tốt hơn hoặc có những điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng.
Nội dung nào không phải là yêu cầu phẩm chất đầu tiên đòi hỏi đối với mọi giám đốc doanh nghiệp?
Có năng lực chuyên môn
Có cái tâm trong kinh doanh: Có ý chí phấn đấu cho dân giàu, nước mạnh
Phải luôn giữ chữ tín trong kinh doanh
Có các phẩm chất về tư tưởng chính trị và đạo đức kinh doanh
Nội dung nào không phải là yếu tố cấu thành nhân cách?
Nhân cách thể chất
Nhân cách văn hóa
Nhân cách tinh thần
Nhân cách xã hội
Nội dung nào không phải là yếu tố để tạo nên nghệ thuật kinh doanh ?
Phải quyết đoán, dám chịu trách nhiệm
Phải biết nhẫn nhịn
Phải có đủ thông tin
Phải biết dấu ý đồ kinh doanh
Nội dung nào là biểu hiện tâm lý của khách hàng là nhi đồng ?
check_box Tiêu dùng phát triển từ chỗ có tính chất bắt buộc đến chỗ có đặc trưng riêng.
Từ chỗ chịu ảnh hưởng của người thân sang chịu ảnh hưởng của xã hội, phạm vi chịu ảnh hưởng dần tăng lên.
Muốn chứng tỏ mình là người lớn, thích so sánh với người lớn
Khuynh hướng mua hàng được xác lập, thói quen mua hàng ổn định;
Nội dung nào là biểu hiện tâm lý của khách hàng là thanh niên mới kết hôn?
check_box Nhu cầu theo mốt, đồng bộ, cao cấp
Hàng hoá mua thường là hàng đóng gói và hàng mềm
Không có khả năng so sánh một cách khách quan những hàng hoá đã dùng quen với những hàng hoá hiện đại…
Tiêu dùng theo thói quen, ưa thích những hàng hoá mà họ đã biết từ trẻ…
Nội dung nào là biểu hiện tâm lý của khách hàng là thiếu niên ?
check_box Muốn chứng tỏ mình là người lớn, thích so sánh với người lớn
Tiêu dùng phát triển từ chỗ có tính chất bắt buộc đến chỗ có đặc trưng riêng.
Từ chỗ có nhu cầu tiêu dùng có tính chất hoàn toàn sinh lý dần dần phát triển tới chỗ có nhu cầu tiêu dùng mang nội dung xã hội
Có tính độc lập và sức mua lớn, có ảnh hưởng nổi bật
Nội dung nào là khái niệm về khách hàng?
check_box Đồng nghĩa với người mua, không nhất thiết là người mua, có thể chỉ là người xem.
Đồng nghĩa với người tiêu dùng trực tiếp hàng hóa, dịch vụ.
Đồng nghĩa với người tiêu dùng trực tiếp hàng hóa, dịch vụ.
Là người tiêu dùng quá mức nhu cầu vì quá khả năng thanh toán
Nội dung nào là khái niệm về kinh doanh dịch vụ ?
Là làm ra các các sản phẩm (Vật chất, Vật lý) sờ mó bằng giác quan được ( trừ giác quan thứ 6 là ngoại cảm ).
Hoạt động mua và bán dưới dạng hàng hóa, thực phẩm và vật tư
Là một loại hình kinh doanh cung cấp một dịch vụ cụ thể hoặc một dịch vụ trìu tượng.
Là lĩnh vực cổ xưa truyền thống, trong cạnh tranh gay gắt, đang ngày càng đòi hỏi sản phẩm phải biến thành hàng hóa cao, có hàm lượng khoa học đặc biệt.
Nội dung nào là khái niệm về kinh doanh thương mại ?
Các tổ chức không có hoạt động chính là phân phối mà là cung cấp một dịch vụ
Hoạt động mua và bán dưới dạng hàng hóa, thực phẩm và vật tư
Là làm ra các các sản phẩm (Vật chất, Vật lý) sờ mó bằng giác quan được ( trừ giác quan thứ 6 là ngoại cảm ).
Là lĩnh vực cổ xưa truyền thống, trong cạnh tranh gay gắt, đang ngày càng đòi hỏi sản phẩm phải biến thành hàng hóa cao, có hàm lượng khoa học đặc biệt.
Nội dung nào là khái niệm về người tiêu dùng?
check_box Thường dùng đồng nghĩa với người tiêu thụ, chỉ người sử dụng hàng hóa,, là người trực tiếp sử dụng hàng hóa ?
Là người tiêu dùng quá mức nhu cầu vì quá khả năng thanh toán
Không nhất thiết là người tiêu dùng
Đồng nghĩa với người mua, không nhất thiết là người mua, có thể chỉ là người xem.
Nội dung nào là khái niệm về người tiêu thụ?
check_box Là khái niệm rộng có khi đồng nghĩa với người tiêu dùng theo nghĩa thông thường.
Đồng nghĩa với người tiêu dùng trực tiếp hàng hóa, dịch vụ.
Đồng nghĩa với người tiêu dùng trực tiếp hàng hóa, dịch vụ.
Không nhất thiết là người tiêu dùng
Nội dung nào là khái niệm về người tiêu xài ?
check_box Là người tiêu dùng quá mức nhu cầu vì quá khả năng thanh toán
Không nhất thiết là người tiêu dùng
Đồng nghĩa với người tiêu dùng trực tiếp hàng hóa, dịch vụ.
Là khái niệm rộng có khi đồng nghĩa với người tiêu dùng theo nghĩa thông thường
Nội dung nào là nhiệm vụ cơ bản của TLHKD ?
Theo dõi và nắm bắt các xu hướng phát triển lý luận và thực tiễn kinh doanh của thế giới và khu vực.
Nghiên cứu về hành động xã hội của con người trong lĩnh vực kinh doanh
Nghiên cứu về hành vi của con người trong sản xuất và tiêu dùng
Nghiên cứu về các sự kiện xã hội.
Nội dung nào là phân loại giao tiếp theo phương thức giao tiếp?
check_box Giao tiếp trực tiếp
Giao tiếp bằng vật chất cụ thể
Giao tiếp bằng ký hiệu, tín hiệu
Giao tiếp bằng ngôn ngữ
Nội dung nào là phân loại giao tiếp theo phương tiện giao tiếp?
check_box Giao tiếp bằng ngôn ngữ
Giao tiếp gián tiếp
Giao tiếp trung gian
Giao tiếp trực tiếp
Nội dung nào là quan niệm hiện đại về kinh doanh?
Là những lợi ích đặc biệt của những người kinh doanh một ngành đặc biệt nào đó của thương nghiệp hay của công nghiệp.
Là loại hình hoạt động kinh tế đặc thù và phát triển cao trong xã hội hiện đại, là quá trình sản xuất, khai thác, chế biến, buôn bán hàng hóa và dịch vụ với chức năng cơ bản là tìm kiếm những nhu cầu chưa toại nguyện và tập hợp những nguồn lực cần để đáp ứng các nhu cầu đó của xã hội
Kinh doanh nghĩa là các điều chỉ bạn làm được mà người khác thì không làm được, sẵn ý thức này trong đầu bạn, bạn có đủ điều kiện để vạch ra cái mục tiêu cụ thể cho mình và tiến hành phân công thực hiện
Kinh doanh được xem là „ Siêu nghề” vì nó quá đặc biệt không phải ai cũng làm được .
Nội dung nào là thể hiện của sự vỡ mộng ?
Giải thích đưa ra lý do bào chữa
Ngăn cản hoặc cản trở việc đạt mục đích
Xảy ra khi có sự xung đột giữa hai nhận thức liên quan với nhau
Sự không chống chọi lại
Nội dung nào là yếu tố dùng mưu kế trong nghệ thuật kinh doanh?
Phải biết cách làm việc với mọi loại người trong quá trình kinh doanh
Dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận rủi ro, dám quyết định trong cả trường hợp không thể có đủ thông tin.
Che bớt tiềm năng, phải hư hư, thực thực. Không khoe khang trong kinh doanh
Phải biết dùng mưu kế để giành lợi thế trong cạnh tranh, buộc đối phương phải chấp nhận cách hoạt động theo ý đồ của mình vạch sẵn.
Nội dung nào là yếu tố giữ bí mật trong nghệ thật kinh doanh ?
Che bớt tiềm năng, phải hư hư, thực thực. Không khoe khang trong kinh doanh
Phải biết dùng mưu kế để giành lợi thế trong cạnh tranh, buộc đối phương phải chấp nhận cách hoạt động theo ý đồ của mình vạch sẵn.
Phải biết cách làm việc với mọi loại người trong quá trình kinh doanh
Dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận rủi ro, dám quyết định trong cả trường hợp không thể có đủ thông tin.
Nội dung nào là yếu tố phải quyết đoán trong nghệ thật kinh doanh ?
Phải biết dùng mưu kế để giành lợi thế trong cạnh tranh, buộc đối phương phải chấp nhận cách hoạt động theo ý đồ của mình vạch sẵn.
Che bớt tiềm năng, phải hư hư, thực thực. Không khoe khang trong kinh doanh
Dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận rủi ro, dám quyết định trong cả trường hợp không thể có đủ thông tin.
Phải biết cách làm việc với mọi loại người trong quá trình kinh doanh
Nội dung nào thể hiện sự cản trở việc thỏa mãn nhu cầu?
Là các nhu cầu được đáp ứng và được coi như thỏa mãn
Là sự hờ hững xảy ra sau khi vỡ mộng kéo dài.
Đây là một cố gắng để vượt qua trở ngại thông qua việc giải quyết vấn đề bằng cách thử và sửa lại.
Là một người liên tục thể hiện những hành vi tương tự lặp lại mặc dù kinh nghiệm cho thấy điều đó sẽ không đạt kết quả gì.
Nội dung này không có trong các kiểu phân loại người tiêu dùng ?
check_box Phân loại theo trào lưu xã hội?
Phân loại theo đặc điểm tâm lý:
Phân loại căn cứ vào tính nhậy cảm, tri giác:
Phân loại theo lối sống:
Nội dung này không phải là các bước cần chuẩn bị để có thể giao tiếp có hiệu quả với các đối tác kinh doanh?
check_box Lôi cuốn thêm khách hàng
Gặp gỡ chào hỏi
Công tác chuẩn bị cho một cuộc giao tiếp đối tác
Trao đổi, thảo luận đi đến thỏa hiệp
Nội dung này không phải là cách thức để khắc phục khó khăn khi giao tiếp từ trên xuống dưới ?
check_box Đảm bảo trung thực, khách quan trong giao tiếp.
Có thái độ, cử chỉ, giọng điệu tôn trọng cấp dưới.
Thông tin đưa xuống phải minh bạch, rõ ràng.
Phải có sự tin cậy lẫn nhau
Nội dung này không phải là một trong năm nguyên tắc khi làm báo cáo lên cấp trên ?
check_box Nguyên tắc rập khuôn, máy móc
Nguyên tắc thống nhất hệ thống báo cáo
Nguyên tắc phân biệt ý kiến ý kiến và thực tế
Nguyên tắc chính xác, đơn giản
Nội dung này không phải là những khó khăn, trở ngại khi giao tiếp theo chiều ngang ?
check_box Có sự va chạm về lợi ích
Có sự biệt lập giữa các bộ phận, cá nhân trong tổ chức
Sự khép kín của các cá nhân.
Có sự ghen tỵ và kình địch giữa các cá nhân.
Nội dung này không phải là những khó khăn, trở ngại khi giao tiếp từ cấp dưới lên cấp trên ?
check_box Sự bóp méo thông tin.
Tính thiếu chính xác của cấp trên.
Hiệu quả giao tiếp phụ thuộc vào động cơ, phong cách làm việc của cấp trên
Hiệu quả giao tiếp phụ thuộc vào độ tin cậy của cấp trên.
Nội dung này không phải là thuật đàm phán trong kinh doanh ?
check_box Kiên quyết không nhượng bộ
Thuật khéo léo đánh trống
Lấy cái quen để đối lại cái lạ
Giỏi mưu kế
Nội dung sai về đặc điểm của hoạt động kinh doanh ?
Hoạt động kinh doanh tiêu tốn nhiều sức lực thần kinh và cơ bắp
Là một tổ chức sống và là một đơn vị sản xuất và dịch vụ, phát triển tới độ trưởng thành.
Có tính chất sáng tạo
Hoạt động của hiệu quả kinh doanh không chỉ đo bằng sản phẩm mà còn bằng hiệu quả của toàn bộ hệ thống sản xuất, kinh doanh trước mắt và dài hạn thông qua các chỉ tiêu trực tiếp và gián tiếp số lượng cũng như chất lượng.
Phương án nào đúng là thuộc tính xác định tính chất xung đột của bản chất con người ?
Sự cá tính hóa với những biểu hiện phong phú bên ngoài làm nảy sinh xung đột giữa các biểu tượng về độc đáo ( cái riêng) và sự điển hình ( cái chung ).
Tự do sinh ra trách nhiệm và nhờ thế hạn chế chúng ta.
Phương thức nhận thức tương phản cùng với sự chuyên môn hóa chức năng liên kết bán cầu ở não dẫn tới sự phân chia loài người, sự cạnh tranh lẫn nhau.
Các bộ phận của chúng ta luôn vận động không ngừng
Phương án nào không đúng là mưu kế mà con người thường dùng trong kinh doanh?
Không thành kế
Khổ nhục kế
Tọa sơ quan hổ đấu
Râu kế
Phương án nào không đúng là qui luật nhu cầu của con người trong lĩnh vực tiêu dùng ?
check_box Nhu cầu đòi hỏi tiêu dùng của con người là hữu hạn.
Nhu cầu của con ngừời phát triển vô cùng tận
Nhu cầu của con người có tính chu kỳ.
Khi nhu cầu được đáp ứng thì tính tích cực giảm dần
Phương án nào không phải là một trong các yếu tố hình thành nên thái độ mua hàng
check_box Trình độ tư duy
Trình độ văn hóa
Hình ảnh cái tôi và cái tôi trong lý tưởng
Tình hình gia đình
Phương án nào không phải là nhiệm vụ cơ bản của TLHKD ?
Dự báo sự phát triển thực tiễn và lý luận kinh doanh Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Nghiên cứu, thực nghiệm, phổ biến, giảng dạy
Nghiên cứu về hành động xã hội của con người trong lĩnh vực kinh doanh
Tìm ra tính đặc thù của kiểu kinh doanh Việt Nam
Phương án nào không phải là qui luật tâm lý của việc sử dụng con người theo khoa học?
Qui luật dùng người hiền tài.
Dùng người muốn có hiệu quả lâu bền phải có quan điểm và động cơ đúng đắn
Qui luật sử dụng con người theo ê kíp
Dùng người trong nền kinh tế thị trường
Phương án này không đúng khi phân loại người tiêu dùng?
check_box Phân loại theo thị hiếu tiêu dùng?
Phân loại căn cứ vào tính nhậy cảm, tri giác:
Phân loại theo vị trí – cương vị xã hội:
Phân loại theo đặc điểm tâm lý:
Phương án sai về nội dung cách thức sử dụng cán bộ mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trong tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc”
Đốc thúc
Kiểm tra
Chỉ đạo
Nâng cao
Phương án trả lời sai về phương pháp nghiên cứu của TLHKD ?
Phương pháp trắc nghiệm (test)
Phương pháp quan sát
Phương pháp Anket
Phương pháp ”trò chơi sắm vai”
Phương pháp nghiên cứu nào của TLHKD có giá trị thực tiễn lớn?
Phương pháp quan sát
Phương pháp trắc nghiệm (test)
Phương pháp nghiên cứu tiểu sử
Phương pháp ”trò chơi sắm vai”
Phương pháp nghiên cứu nào của TLHKD là cần thiết lại có hiệu quả, dễ sử dụng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực hiểu con người?
Phương pháp nghiên cứu tiểu sử
Phương pháp trắc nghiệm (test)
Phương pháp quan sát
Phương pháp ”trò chơi sắm vai”
Quảng cáo là ?
Là dùng các yếu tố khách quan nhằm đưa thông tin về hàng hóa vào tiềm thức của khách hàng. Quảng cáo nhằm khơi dậy các nhu cầu đang tiềm ẩn ở người tiêu dùng, thúc đẩy họ mua hàng
Là thành phần trung gian giữa sản xuất và người tiêu dùng, một chức năng đòi hỏi vô số những công việc phức tạp và khác nhau.
Là tổng thể các hoạt động nhằm trình bày sản phẩm một cách hợp lý, nhằm phân phối chúng đến những địa điểm thuận lợi với giá cả và thời điểm thích hợp cho người tiêu dùng, đồng thời cũng có lợi ích cho công ty.
Là các từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, mầu sắc, để đưa hình ảnh của công ty tới khách hàng.
TLHKD có mấy nhiệm vụ cơ bản ?
Ba nhiệm vụ cơ bản
Bảy nhiệm vụ cơ bản
Sáu nhiệm vụ cơ bản
Năm nhiệm vụ cơ bản
Trong đàm phán trong kinh doanh không được để xẩy ra nội dung này ?
check_box Gây căng thẳng tạo ứ chế cho đối phương
Quan sát đối phương tỷ mỷ
Tìm điểm chung của nhau
Có tiến, có lùi
Trong trao đổi, thảo luận đi đến thỏa hiệp với đối tác kinh doanh không được sử dụng nội dung này
check_box Trình bày vấn đề dài dòng, khó hiểu làm cho đối phương mệt mỏi
Ca ngời tiềm năng của đối tác
Phải biết dừng, kết thúc đúng lúc
Nên gặp nhau nhiều lần hơn là gặp lâu mà ít lần
Với tư cách là một môn khoa học liên ngành và ứng dụng thì TLHKD không có mối liên hệ với ngành khoa học nào ?
Dân tộc học
Tâm lý học
Vật lý học
Xã hội học

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập