Bồi hoàn rủi ro khủng hoảng là phương pháp quản trị rủi ro khủng hoảng:
Mua bảo hiểm cho các đối tượng có thể xảy ra RỦI RO KHỦNG HOẢNG
Sử dụng ký quỹ tại Ngân hàng
Sử dụng quỹ bình ổn giá của Nhà nước để giải quyết các rủi ro khủng hoảng
Sử dụng quỹ dự trữ để giải quyết các rủi ro khủng hoảng xảy ra
Bước mở đầu của mọi quá trình nghiên cứu điều tra là:
Lựa chọn và xác định vấn đề nghiên cứu
Mô tả kế hoạch nghiên cứu
Phân tích, dự đoán vấn đề
Thu thập dữ liệu
Các mô hình lý thuyết tối ưu và thống kê xác suất thực nghiệm là yếu tố sử dụng nhằm
check_box ra quyết định khoa học để giảm thiểu rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
ra quyết định theo cảm tính để giảm thiểu rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
ra quyết định mang yếu tố khách quan để giảm thiểu rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
ra quyết định mang yếu tố chủ quan để giảm thiểu rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
Các mô hình ra quyết định tối ưu là các cách thức lựa chọn khoa học phương án làm việc tối ưu:
Để bảo hiểm cho những rủi ro khủng hoảng của doanh nghiệp
Để bồi hoàn rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
Để giảm thiểu rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
Để hoán đổi các rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
Cách thu thập thông tin ban đầu về đối tượng nghiên cứu bằng cách quan sát trực tiếp có nhược điểm là:
check_box Dễ có xu hướng mang tính chủ quan
Phải sử dụng các phương tiện quan sát đặc biệt bổ trợ
Không cảm nhận được các tình trạng thật của sự vật;
Không tiếp xúc với các đối tượng
Căn cứ quan trọng để lựa chọn phương pháp quản trị rủi ro khủng hoảng trong doanh nghiệp là:
Loại rủi ro khủng hoảng xảy ra
Quy trình quản trị rủi ro của doanh nghiệp
Sự hỗ trợ của nhà nước
Sự tư vấn của chuyên gia
Chấp nhận rủi ro là nguyên tắc quản trị rủi ro bất thường và
check_box rất ít khi chọn để sử dụng
hay được chọn để sử dụng
không bao giờ được chọn để sử dụng
thường được chọn để sử dụng trung bình nhiều lần trong 1 năm
Chấp nhận rủi ro:
check_box Là nguyên tắc quản trị rủi ro khủng hoảng bất thường, rất ít khi chọn để sử dụng
Là nguyên tắc quản trị rủi ro khủng hoảng bất thường, hay được chọn để sử dụng
Là nguyên tắc quản trị rủi ro khủng hoảng bình thường, hay được chọn để sử dụng
Là nguyên tắc quản trị rủi ro khủng hoảng bình thường, ít khi chọn để sử dụng
Chức năng dự báo rủi ro khủng hoảng giúp doanh nghiệp:
Các giải pháp phòng ngừa những rủi ro khủng hoảng có thể gây ra cho doanh nghiệp
Các giải pháp thu nhỏ hậu quả mà rủi ro khủng hoảng gây ra cho doanh nghiệp
Có được các giải pháp khắc phục hậu quả mà rủi ro khủng hoảng gây ra cho doanh nghiệp
Dùng hết quyền lực để bù đắp thiệt hại mà rủi ro khủng hoảng gây ra cho doanh nghiệp
Chức năng dự báo rủi ro khủng hoảng giúp doanh nghiệp:
check_box Xây dựng giải pháp phòng ngừa những rủi ro khủng hoảng có thể gây ra cho doanh nghiệp
Thuê doanh nghiệp khác khắc phục hậu quả mà rủi ro khủng hoảng gây ra cho doanh nghiệp
Sử dụng quyền lực để bù đắp thiệt hại mà rủi ro khủng hoảnggây ra cho doanh nghiệp
Thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả mà rủi ro khủng hoảng gây ra cho doanh nghiệp
Cơ cấu bộ máy quản trị rủi ro khủng hoảng phải đảm bảo các yêu cầu:
Tin cậy, tối ưu, bảo mật, chính xác và kinh tế
Tin cậy, tối ưu, bảo mật, linh hoạt và kinh tế
Tin cậy, tối ưu, bảo mật, linh hoạt và kịp thời
Tối ưu, tin cậy, bảo mật, chu đáo và linh hoạt
Cơ cấu bộ máyquản trị rủi ro khủng hoảng không phải đảm bảo các yêu cầu:
check_box Bền vững
Linh hoạt và kinh tế
Tối ưu, tin cậy
Bảo mật
Cơ hội của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu là:
Khả năng tiếp cận KHCN
Không bị hiệu ứng lan tỏa khủng hoảng ở một nước/khu vực
Kiểm soát được vấn đề chảy máu chất xám
Nguồn vốn nhanh chóng rút ra khỏi quốc gia
Cơ hội của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu là:
Dễ kiểm soát dòng lao động vào/ra ở mỗi nước
Kiểm soát được vấn đề chảy máu chất xám
Nguồn vốn nhanh chóng rút ra khỏi quốc gia
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Công cụ không thể thiếu để xử lý RỦI RO KHỦNG HOẢNG trong DN là:
Công nghệ
Máy tính
Người lao động
Vốn
Công cụ quản trị rủi ro có hiệu quả nhất là:
Kinh nghiệm của người đi trước
Kỹ năng dự báo
Kỹ năng ra quyết định trong môi trường xác định
Tư duy hệ thống khoa học
Công cụ quản trị rủi ro có hiệu quả nhất trong các nội dung dưới đây là
check_box Tư duy hệ thống khoa học
Kinh nghiệm của người đi trước
Tư duy dự báo
Tư duy và quyết định trong môi trường xác định
Cuộc đình công, biểu tình của 90 ngàn công nhân tại hãng sản xuất giày da P nhằm phản đối chế độ làm thêm giờ là:
Rủi ro chủ quan
Rủi ro khách quan
Rủi ro môi trường
Rủi ro suy đoán
Đây không phải là đặc điểm của doanh nghiệp
check_box Trong doanh nghiệp, sẽ có một số các cá nhân không có trách nhiệm và quyền hạn xác định
DN phải có mục tiêu chung để thực hiện
DN phải có quan hệ với các hệ thống khác với tư cách là môi trường tồn tại của hệ thống, đặc biệt là môi trường khách hàng, môi trường cạnh tranh.
DN phải thu hút được các đầu vào để tạo ra các đầu ra để qua đó đạt đến mục tiêu mong đợi.
Đây không phải là đầu ra của cá nhân
check_box Danh tiếng và mức độ tín nhiệm của khách hàng
Mức độ tuân thủ ràng buộc của quy chế DN
Khả năng vươn lên để đạt được các mong muốn trong tương lai của cá nhân
Mức độ phải làm việc thêm (để nuôi sống bản thân và gia đình)
Đây không phải là đầu ra của doanh nghiệp
check_box Mối quan hệ với đồng nghiệp
Sản phẩm bán ra thị trường
Danh tiếng và mức độ tín nhiệm của khách hàng
Mức độ gây tổn hại cho môi trường
Đây là 1 trong những nhận thức tích cực về rủi ro mà doanh nghiệp nên thực hiện
check_box Rủi ro là thách thức
Rủi ro là nghiêm trọng
Rủi ro là vật cản
Rủi ro tạo ra tình trạng tiêu cực cho doanh nghiệp
Đây là 1 trong những phương pháp quản trị rủi ro có hiệu quả và hay được sử dụng nhất?
check_box Dự báo rủi ro khủng hoảng
Bồi hoàn rủi ro khủng hoảng
San sẻ rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
Đây là đầu ra của cá nhân
check_box Các ức chế tâm lý có thể có
Sản phẩm bán ra thị trường
Mức độ gây tổn hại cho môi trường
Danh tiếng và mức độ tín nhiệm của khách hàng
Đây là đầu ra của doanh nghiệp
check_box Mức lãi thu được thực tế
Các đối thủ cạnh tranh
Mặt bằng DN
Nguồn vốn
Đây là đầu vào chủ quan của cá nhân
check_box Thể lực và trí tuệ hiện hữu
Các cơ hội thăng tiến
Quy chế làm việc phải tuân thủ
Chế độ đãi ngộ của DN
Đây là đầu vào chủ quan của doanh nghiệp
check_box Quy chế, chuẩn mực DN
Máy móc, trang thiết bị hiện hữu
Các đối thủ cạnh tranh
Bạn hàng
Đây là đầu vào khách quan của doanh nghiệp
check_box Nguyên nhiên vật liệu
Cơ chế vận hành trong DN (chế độ đãi ngộ, khen thưởng, trừng phạt, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin báo cáo...)
Quy chế, chuẩn mực DN
Cách bố trí cơ cấu tổ chức DN
Để xử lý rủi ro khủng hoảng thì giải pháp đổi mới toàn diện doanh nghiệp theo các phương hướng khác nhau chính là phương pháp:
Bỏ qua rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Dự báo rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
DN rơi vào vòng lao lý và giám đốc đi tù vì kinh doanh trái pháp luật. Đối với doanh nghiệp, đây là:
Rủi ro chủ quan
Rủi ro khách quan
Rủi ro môi trường
Rủi ro thông thường
Doanh nghiệp?
check_box là hệ thống có tư cách pháp nhân và phải chịu trách nhiệm trước các kết quả hoạt động của bản thân.
là hệ thống có tư cách pháp nhân
phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của bản thân
không phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của bản thân
Giải pháp đổi mới toàn diện doanh nghiệp theo cách thức thu hẹp sản xuất là là phương pháp:
check_box Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
Bỏ qua rủi ro khủng hoảng
Dự báo rủi ro khủng hoảng
Giải thể doanh nghiệp để xây dựng doanh nghiệp mới là phương pháp:
Bỏ qua rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Dự báo rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
Hạn chế hay giảm thiểu rủi ro trong những quyết định quản trị bằng cách:
Đầu tư vào một dự án có lợi nhuận nhất trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp
Đầu tư vào một dự án có thời gian hoàn vốn dài nhất trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp
Đầu tư vào một dự án có thời gian hoàn vốn ngắn nhất trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp
Đầu tư vào nhiều dự án sao cho có sự cân bằng rủi ro giữa những dự án trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp
Hạn chế hay giảm thiểu rủi ro trong những quyết định quản trị bằng cách:
Chỉ đầu tư vào một dự án/lĩnh vực có lợi nhuận nhất
Không nên hợp tác liên doanh
Liên doanh để chia sẻ rủi ro giữa các bên liên doanh
Ra nhiều quyết định quản lý
Hiệu quả quản trị rủi ro khủng hoảng được xác định bằng:
Hiệu số giữa mức giảm tổn thất vì rủi ro khủng hoảng mỗi năm so với tổng chi phí đã bỏ ra để duy trì sự hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro khủng hoảng
Tổng số giữa mức giảm tổn thất vì rủi ro khủng hoảng mỗi năm so với tổng chi phí đã bỏ ra để duy trì sự hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro khủng hoảng
Tỷ số giữa mức giảm tổn thất vì rủi ro khủng hoảng mỗi năm so với tổng chi phí đã bỏ ra để duy trì sự hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro khủng hoảng
Tỷ số giữa tổng chi phí đã bỏ ra để duy trì sự hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro khủng hoảng. So với mức giảm tổn thất vì rủi ro khủng hoảng mỗi năm
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty tìm cách che giấu thông tin và các thông số tài chính của công ty nhằm chi trả cổ tức thấp và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần. Đó là:
Rủi ro chủ quan
Rủi ro cơ bản
Rủi ro khách quan
Rủi ro môi trường
Khi các lãnh đạo cấp cao che giấu thông tin xấu về tình hình kinh doanh và sửa đổi báo cáo kết quả kinh doanh để có số liệu lợi nhuận cao hơn. Đó là:
check_box Rủi ro chủ quan
Rủi ro môi trường
Rủi ro cơ bản
Rủi ro khách quan
Khủng hoảng doanh nghiệp là sự rủi ro quá lớn xảy ra cho doanh nghiệp mà:
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể có các giải pháp khắc phục
Doanh nghiệp hoàn toàn không thể có các giải pháp khắc phục
Doanh nghiệp không thể có các giải pháp khắc phục
Doanh nghiệp không thể hoặc rất khó có các giải pháp khắc phục
Khủng hoảng đồng nghĩa với:
Kết quả có thể tốt lên hoặc xấu đi
Kết quả rất xấu xảy ra
Kết quả tốt lên
Kết quả xấu đi
Kinh nghiệm thực tế mang tính thống kê đám đông và năng lực ngoại cảm của một số người có khả năng đặc biệt có thể ứng dụng để:
Để bảo hiểm cho những rủi ro khủng hoảng của doanh nghiệp
Để bồi hoàn rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
Để hoán đổi các rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp
Ngăn ngừa rủi ro khủng hoảng trong doanh nghiệp
Kinh tế thế giới lao đao vì dịch bệnh Ebola. Đây là:
Rủi ro cơ bản
Rủi ro riêng biệt
Rủi ro suy đoán
Rủi ro thông thường
Kỹ năng dự báo là một công cụ quản trị rủi ro sử dụng:
Bảng kế hoạch phân công công việc trong doanh nghiệp
Các hàm số tính toán dự báo
Đồ thị cây mục tiêu bao quát toàn bộ các hoạt động của DN
Vốn dự trữ lớn
May rủi đồng nghĩa với sự thay đổi mà:
Kết quả có thể là tốt lên hoặc xấu đi
Kết quả là tốt lên
Kết quả là xấu đi
Kết quả rất xấu
May rủi là:
Kết quả có thể lường trước của một hành vi trong tương lai
Kết quả hoàn toàn mang tính tích cực, của một hành vi trong tương lai
Kết quả hoàn toàn mang tính tiêu cực của một hành vi trong tương lai
Kết quả không thể lường trước của một hành vi trong tương lai
May rủi:
Có cả rủi ro xuôi và rủi ro ngược
Là một trường hợp riêng của rủi ro
Là rủi ro ngược
Là rủi ro xuôi
Mô hình biểu diễn tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sản phẩm và thị phần mà doanh nghiệp lựa chọn so với phần thị trường của nhóm lớn chiếm lĩnh thị trường là:
Mô hình ma trận BCG
Mô hình ma trận Charles Hofen
Mô hình ma trận M.Porter
Mô hình ma trận Mc Kinsey
Mô hình biểu thị sức hấp dẫn của thị trường và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là:
Mô hình ma trận BCG
Mô hình ma trận Charles Hofen
Mô hình ma trận M.Porter
Mô hình ma trận Mc Kinsey
Mô hình ma trận BCG biểu diễn:
Sức hấp dẫn của thị trường và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sản phẩm và thị phần mà doanh nghiệp lựa chọn so với phần thị trường của nhóm lớn chiếm lĩnh thị trường
Vị thế cạnh tranh của DN trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
Vị thế cạnh tranh và mức độ tăng trưởng thị trường
Mô hình ma trận Charles Hofen biểu diễn:
Sức hấp dẫn của thị trường và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sản phẩm và thị phần mà doanh nghiệp lựa chọn so với phần thị trường của nhóm lớn chiếm lĩnh thị trường
Vị thế cạnh tranh của DN trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
Vị thế cạnh tranh và mức độ tăng trưởng thị trường
Mô hình ma trận chiến lược tổng thể biểu diễn:
Sức hấp dẫn của thị trường và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sản phẩm và thị phần mà doanh nghiệp lựa chọn so với phần thị trường của nhóm lớn chiếm lĩnh thị trường
Vị thế cạnh tranh của DN trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
Vị thế cạnh tranh và mức độ tăng trưởng thị trường
Mô hình ma trận lượng hóa chuyên gia nhiều vòng là
check_box Phương pháp ra quyết định lựa chọn chiến lược phát triển ưu tiên dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia về các phương án phát triển thông qua ma trận tương tác
Phương pháp ra quyết định lựa chọn chiến lược dựa trên ý kiến đánh giá của toàn bộ nhân viên của công ty về các phương án phát triển thông qua ma trận tương tác
Phương pháp ra quyết định lựa chọn chiến lược dựa trên ý kiến đánh giá của các lãnh đạo các phòng ban của công ty về các phương án phát triển thông qua ma trận tương tác
Phương pháp ra quyết định lựa chọn chiến lược dựa trên ý kiến đánh giá của các ban quản trị của công ty về các phương án phát triển thông qua ma trận tương tác
Mô hình ma trận Mc Kinsey biểu diễn:
Sức hấp dẫn của thị trường và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sản phẩm và thị phần mà doanh nghiệp lựa chọn so với phần thị trường của nhóm lớn chiếm lĩnh thị trường
Vị thế cạnh tranh của DN trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
Vị thế cạnh tranh và mức độ tăng trưởng thị trường
Mô hình ra quyết định chọn chiến lược kinh doanh của DN dựa trên vị thế cạnh tranh và mức độ tăng trưởng thị trường là:
Mô hình ma trận BCG
Mô hình ma trận chiến lược tổng thể
Mô hình ma trận M.Porter
Mô hình ma trận Mc Kinsey
Mô hình ra quyết định lựa chọn chiến lược kinh doanh dựa trên vị thế cạnh tranh của DN trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh là:
Mô hình ma trận BCG
Mô hình ma trận Charles Hofen
Mô hình ma trận M.Porter
Mô hình ma trận Mc Kinsey
Mô hình thống kê thực nghiệm nhằm:
Bồi hoàn toàn bộ các vấn đề gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Khử bỏ toàn bộ các vấn đề gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Phát hiện sớm các vấn đề có thể gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Phát hiện toàn bộ các vấn đề gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Mô hình xác định chiến lược dựa trên điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức là:
Mô hình EFE
Mô hình IFE
Mô hình ma trận BCG
Mô hình SWOT
Mục tiêu của quản lý rủi ro là:
check_box Tối ưu hóa giữa lợi ích với rủi ro
Gia tăng thu nhập cho DN
Giảm thiểu rủi ro về mức bằng không
Loại bỏ rủi ro
Người Anh cho rằng, để giảm thiểu rủi ro phải quan tâm đầy đủ đến các thành tố cơ bản của quản trị rủi ro là:
Chiến lược rủi ro, quy trình rủi ro
Chiến lược rủi ro, quy trình rủi ro, cơ cấu rủi ro
Chiến lược rủi ro, quy trình rủi ro, cơ cấu rủi ro, đạo đức kinh doanh
Chiến lược rủi ro, quy trình rủi ro, cơ cấu rủi ro, văn hoá rủi ro
Nguồn lực quan trọng không thể thiếu để xử lý RỦI RO KHỦNG HOẢNG trong DN là:
check_box Vốn
Công nghệ
Người lao động
Máy tính
Nguyên nhân chủ quan gây ra rủi ro cho doanh nghiệp là:
Chu kỳ kinh doanh
Cung- cầu – giá cả
Mâu thuẫn nội bộ DN
Tỷ giá hối đoái
Nguyên nhân chủ quan gây ra rủi ro cho doanh nghiệp là:
Cạnh tranh
Chu kỳ kinh doanh
Cung- cầu – giá cả
Sai lầm trong lựa chọn chiến lược
Nguyên nhân khách quan gây ra rủi ro cho doanh nghiệp là:
Bất cẩn của các thành viên trong DN
Cung- cầu – giá cả
Mâu thuẫn nội bộ DN
Năng lực quản trị kém
Nguyên nhân khách quan gây ra rủi ro cho doanh nghiệp là:
Chu kỳ kinh doanh
Mâu thuẫn nội bộ DN
Năng lực quản trị kém
Sai lầm trong lựa chọn chiến lược
Nguyên tắc quan trọng liên quan đến việc cân nhắc chi phí, lợi ích để phòng ngừa rủi ro khủng hoảng trong doanh nghiệp là:
check_box Cân đối hài hòa các lợi ích
Mở rộng tầm nhìn ra môi trường
Xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động khoa học
Cảnh giác với những cá nhân có vấn đề
Nguyên tắc quan trọng nhất để phòng ngừa rủi ro khủng hoảng trong doanh nghiệp là:
Cân đối hài hòa các lợi ích
Cảnh giác với những cá nhân có vấn đề
Mở rộng tầm nhìn ra môi trường
Xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động khoa học
Nhằm đối phó với các rủi ro tài chính, cách thông dụng nhất là sử dụng:
Các công cụ phái sinh
Các công cụ phát sinh
Các công cụ tài chính vĩ mô
Các công cụ ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại
Ống thép Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Đây là:
Rủi ro chủ quan
Rủi ro cơ bản
Rủi ro khách quan
Rủi ro nội tại
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa của doanh nghiệp để tránh rủi ro là:
check_box SWOT
PERT
Mô hình COBB-DOUGLAS
Mô hình BCG
Phương pháp bồi hoàn rủi ro khủng hoảng là phương pháp:
Giải thể doanh nghiệp để xây dựng doanh nghiệp mới
Sử dụng quỹ dự trữ đủ lớn để giải quyết các rủi ro khủng hoảng xảy ra ở từng khâu lúc tương ứng
Tập trung vào mục tiêu chính
Thu hẹp sản xuất
Phương pháp điều tra phát hiện vấn đề về quản trị rủi ro khủng hoảng tốt nhất cho doanh nghiệp là phương pháp kết hợp giữa:
Phương pháp nghiên cứu tư liệu và trắc nghiệm, thực nghiệm
Phương pháp phỏng vấn và nghiên cứu tư liệu, trắc nghiệm
Phương pháp quan sát và phỏng vấn, trắc nghiệm
Phương pháp quan sát, phỏng vấn và nghiên cứu tư liệu, trắc nghiệm, thực nghiệm
Phương pháp khoa học, sắp xếp công việc nhằm tìm ra khâu xung yếu nhất dễ xảy ra rủi ro để có biện pháp bố trí vật tư, thiết bị, cán bộ phù hợp là:
Mô hình COBB-DOUGLAS
Mô hình BCG
PERT
SWOT
Phương pháp quản trị rủi ro có hiệu quả và hay được sử dụng nhất là phương pháp:
Bồi hoàn rủi ro khủng hoảng
Dự báo rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
San sẻ rủi ro khủng hoảng
Phương pháp ra quyết định khoa học để giảm thiểu rủi ro khủng hoảng cho doanh nghiệp dựa vào:
Các mô hình dự báo xu thế và thống kê
Các mô hình lý thuyết tối ưu và thống kê xác suất thực nghiệm
Các mô hình quy hoạch tuyến tính và so sánh hiệu quả
Các mô hình so sánh hiệu quả và thống kê xác suất thực nghiệm
Phương pháp ra quyết định lựa chọn chiến lược phát triển ưu tiên dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia D về các phương án phát triển thông qua ma trận tương tác là:
Mô hình kỳ vọng toán
Mô hình ma trận không gian
Mô hình ma trận lượng hóa chuyên gia nhiều vòng
Mô hình ma trận lượng hóa một vòng
Phương pháp sử dụng các giác quan để thu thập thông tin ban đầu về đối tượng nghiên cứu là:
check_box Phương pháp quan sát
Phương pháp trắc nghiệm
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp phỏng vấn
Phương pháp thu thập dưới hình thức phỏng vấn qua phiếu điều tra có hạn chế là:
Kết quả trả lời lệ thuộc khá lớn vào các câu hỏi
Khó mở rộng kích thước điều tra
Khó mở rộng quy mô điều tra
Không thuận tiện như các phương pháp khác
Phương pháp thu thập dưới hình thức quan sát có tham dự bị hạn chế ở điểm:
Dễ có xu hướng mang tính chủ quan
Không quan sát được các tình trạng thật của sự vật;
Không tiếp xúc với các đối tượng
Phải sử dụng các phương tiện quan sát đặc biệt bổ trợ
Phương pháp thu thập dưới hình thức quan sát thông thường có hạn chế là:
Ít chính xác
Không phụ thuộc vào kinh nghiệm của quan sát viên
Phải sử dụng các phương tiện quan sát đặc biệt bô trợ
Tốn kém
Phương pháp thu thập thông tin ban đầu bằng trao đổi và tín hiệu ngôn ngữ về đối tượng nghiên là
check_box Phương pháp phỏng vấn
Phương pháp trắc nghiệm
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp quan sát
Phương pháp thu thập thông tin ban đầu về đối tượng nghiên cứu bằng tín hiệu ngôn ngữ theo một mục đích và chương trình nhất định:
Phương pháp phỏng vấn
Phương pháp quan sát
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp trắc nghiệm
Phương pháp thu thập thông tin ban đầu về đối tượng nghiên cứu bằng tri giác trực tiếp có nhược điểm là:
Dễ có xu hướng mang tính chủ quan
Không quan sát được các tình trạng thật của sự vật;
Không tiếp xúc với các đối tượng
Phải sử dụng các phương tiện quan sát đặc biệt bổ trợ
Phương pháp thu thập thông tin ban đầu về đối tượng nghiên cứu bằng tri giác trực tiếp có ưu điểm là:
Không phụ thuộc vào kinh nghiệm, của quan sát viên
Không phụ thuộc vào kỹ thuât quan sát
Tạo được các thông tin có giá trị, nguyên bản
Thông tin chính xác
Phương pháp thu thập thông tin ban đầu về đối tượng nghiên cứu bằng tri giác trực tiếp là:
Phương pháp phỏng vấn
Phương pháp quan sát
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp trắc nghiệm
Quản trị rủi ro và khủng hoảng trong DN là:
Một khoa học và một nghề
Một khoa học và một nghệ thuật
Một khoa học, một nghề, một nghệ thuật
Một nghề và một nghệ thuật
Quản trị rủi ro và khủng hoảng trong doanh nghiệp là:
check_box Một khoa học, một nghề, một nghệ thuật, là một hoạt động cần phải làm trong quá trình quản trị hoạt động trong tổ chức
Một khoa học và một nghệ thuật
Một khoa học và một nghề
Một hoạt động không cần thiết phải làm trong quá trình quản trị hoạt động trong tổ chức
Quản trị rủi ro và khủng hoảng trong doanh nghiệp là quá trình:
Nhận dạng, đo lường, đánh giá và thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro một cách có chủ đích
Nhận dạng, đo lường, và thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro một cách có chủ đích
Nhận dạng, đo lường, và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro một cách có chủ đích
Nhận dạng, kiểm tra, và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro một cách có chủ đích
Quản trị rủi ro và khủng hoảng trong doanh nghiệp:
Là sự tác động có chủ đích, có tổ chức của doanh nghiệp để đối phó với các rủi ro hoặc khủng hoảng có thể xảy ra cho DN
Là sự tác động có chủ đích, không có tổ chức của doanh nghiệp để đối phó với các rủi ro hoặc khủng hoảng có thể xảy ra cho DN
Là sự tác động không có chủ đích, có tổ chức của doanh nghiệp để đối phó với các rủi ro hoặc khủng hoảng có thể xảy ra cho DN
Là sự tác động không có chủ đích, không có tổ chức của doanh nghiệp để đối phó với các rủi ro hoặc khủng hoảng có thể xảy ra cho DN
Rủi ro chủ quan gây ra cho doanh nghiệp là:
Giá cả các loại đầu vào tăng đột biến
Giám đốc đi tù vì kinh doanh trái pháp luật
Khủng hoảng kinh tế trong nước
Sự thay đổi thất thường về chính sách tài chính
Rủi ro cơ bản là rủi ro:
Mà mọi nguyên nhân gây ra cũng như mọi kết quả thu nhận được đều quy về một mối
Mà nguyên nhân gây ra rủi ro được phân tách nhỏ ra và các kết quả nhận được trải rộng
Phát sinh từ những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của con người
Xuất phát từ các biến cố chủ quan và khách quan của từng cá nhân, tổ chức
Rủi ro khách quan gây ra cho doanh nghiệp là:
Các chuyên gia giỏi lần lượt bỏ đi
Người lao động bãi công, đình công
Sản phẩm của DN quá lạc hậu, không có sức cạnh tranh
Sự xuất hiện của các thành tựu KHCN mới làm cho sản phẩm của DN trở nên lạc hậu
Rủi ro lớn nhất các doanh nghiệp Trung Quốc gặp phải trong giai đoạn vừa qua là:
check_box Rủi ro do hội nhập quốc tế
Rủi ro về môi trường tự nhiên
Rủi ro về trình độ nhà quản trị
Rủi ro về công nghệ
Rủi ro lớn nhất các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải trong giai đoạn vừa qua là:
Rủi ro do hội nhập quốc tế
Rủi ro về công nghệ
Rủi ro về môi trường tự nhiên
Rủi ro về trình độ nhà quản trị
Rủi ro lớn nhất các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải trong giai đoạn vừa qua là:
Rủi ro do hội nhập quốc tế
Rủi ro về cạnh tranh không bình đẳng
Rủi ro về công nghệ
Rủi ro về môi trường tự nhiên
Rủi ro mà tự thân doanh nghiệp không thể khắc phục là:
Cơ chế vĩ mô bất cập
Công nghệ lạc hậu
Thiếu thông tin
Thiếu vốn
Rủi ro ngược là loại rủi ro mang lại:
Kết quả bất ngờ cho doanh nghiệp
Kết quả có thể lường trước được
Kết quả tốt cho doanh nghiệp
Kết quả xấu cho doanh nghiệp
Rủi ro nội tại (rủi ro chủ quan)?
check_box là rủi ro mà tác nhân gây ra sự bất định của các kết quả thay đổi ở chính ngay bản thân đối tượng
là rủi ro mà tác nhân gây ra sự bất định của các kết quả thay đổi là do các phần từ, các phân hệ nằm ngoài DN, có quan hệ với DN, xuất hiện trong quá trình diễn ra sự thay đổi của DN. VD: rủi ro từ sự biến đổi về KHCN, xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh….
là ruỉ ro do chủ thể chấp nhận rủi ro chủ động tạo ra mà kết quả có thể tốt (xác suất a%) nhưng cũng có thể là xấu (xác suất b%) với a+b ~ 1.
là rủi ro chỉ đem lại kết quả xấu. Khi rủi ro này xảy ra thì chủ thể nhận kết quả rủi ro phải chịu mất mát, tổn thất, thiệt hại còn không xảy ra thì chủ thể có liên quan cũng không thu được lợi ích gì
Rủi ro phản ánh:
Mức độ những thiệt hại, mất mát về tinh thần
Mức độ những thiệt hại, mất mát về vật chất
Vể mặt chất của trạng thái
Về mặt lượng của trạng thái
Rủi ro phân tán là rủi ro:
Mà mọi nguyên nhân gây ra cũng như mọi kết quả thu nhận được đều quy về một mối
Mà nguyên nhân gây ra rủi ro được phân tách nhỏ ra và các kết quả nhận được trải rộng
Phát sinh từ những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của con người
Xuất phát từ các biến cố chủ quan và khách quan của từng cá nhân, tổ chức
Rủi ro riêng biệt là rủi ro:
Mà mọi nguyên nhân gây ra cũng như mọi kết quả thu nhận được đều quy về một mối
Mà nguyên nhân gây ra rủi ro được phân tách nhỏ ra và các kết quả nhận được trải rộng
Phát sinh từ những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của con người
Xuất phát từ các biến cố chủ quan và khách quan của từng cá nhân, tổ chức
Rủi ro suy đoán là rủi ro:
Chỉ đem lại kết quả xấu
Do hậu quả của rủi ro trực tiếp tạo ra
Do nguyên nhân của rủi ro gây ra
Mang tính đầu cơ
Rủi ro tác nghiệp là:
Biến động tỷ giá khó lường
Khan hiếm tiền mặt
Thâm hụt cán cân thanh toán
Việc cung cấp thông tin về cơ hội kinh doanh gặp nhiều trở ngại
Rủi ro thị trường là:
khó thu hút vốn đầu tư và công nghệ
Lập kế hoạch kinh doanh không phù hợp
Lựa chọn sai đối tác
Mất khả năng thanh toán
Rủi ro thuần túy là rủi ro:
Chỉ đem lại kết quả tốt
Chỉ đem lại kết quả xấu
Do hậu quả của rủi ro trực tiếp tạo ra
Do nguyên nhân của rủi ro gây ra
Rủi ro trực tiếp là rủi ro:
Do hậu quả của rủi ro trực tiếp tạo ra
Do nguyên nhân của rủi ro gây ra
Mà mọi nguyên nhân gây ra cũng như mọi kết quả thu nhận được đều quy về một mối
Mà nguyên nhân gây ra rủi ro được phân tách nhỏ ra và các kết quả nhận được trải rộng
Rủi ro xảy ra:
Có thể từ nội tại doanh nghiệp hoặc môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Có thể từ nội tại doanh nghiệp hoặc môi trường chính trị bên ngoài doanh nghiệp
Có thể từ nội tại doanh nghiệp hoặc môi trường kinh tế bên ngoài doanh nghiệp
Có thể từ nội tại doanh nghiệp hoặc môi trường pháp luật bên ngoài doanh nghiệp
Rủi ro xảy ra:
Hoàn toàn do cơ may vận rủi của giám đốc doanh nghiệp
Hoàn toàn từ bất cẩn của các thành viên trong doanh nghiệp
Hoàn toàn từ mâu thuẫn nội bộ DN
Hoàn toàn từ nội tại doanh nghiệp hoặc môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Rủi ro xảy ra:
Có thể từ bất cẩn của các thành viên trong doanh nghiệp hoặc biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Có thể từ mâu thuẫn nội bộ doanh nghiệp hoặc biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Có thể từ nội tại doanh nghiệp hoặc biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Có thể từ sai lầm trong lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp hoặc biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Rủi ro xuôi là loại rủi ro mang lại:
Kết quả bất ngờ cho doanh nghiệp
Kết quả có thể lường trước được
Kết quả tốt cho doanh nghiệp
Kết quả xấu cho doanh nghiệp
Rủi ro:
Là một tình huống của khủng hoảng
Là một tình huống của may rủi
Là một tình huống của thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt
Là một tình huống của tổn thất
Rủi ro:
Có thể được loại bỏ nhờ giám đốc giỏi
Có thể phòng tránh được nhờ giám đốc giỏi
Hoàn toàn dự báo trước được nhờ giám đốc giỏi
Hoàn toàn phòng tránh được nhờ giám đốc giỏi
Sản phẩm bán ra thị trường (chất lượng, số lượng, chủng loại, cơ cấu, giá cả, sức cạnh tranh...) được hiểu là
check_box Đầu ra của doanh nghiệp
Đầu vào của doanh nghiệp
Đầu vào của doanh nghiệp
Đầu vào của cá nhân
Sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Đây là:
check_box Rủi ro khách quan
Rủi ro chủ quan
Rủi ro nội tại
Rủi ro cơ bản
Sau liên tiếp những thảm kịch máy bay rơi diễn ra trong năm 2014, hãng hàng không Malaysia Airlines đã gặp vô vàn khó khăn khi lượng người sử dụng hãng hàng không này sụt giảm một cách nghiêm trọng. Đây là:
Rủi ro chủ quan
Rủi ro cơ bản
Rủi ro khách quan
Rủi ro suy đoán
Sau sự cố máy bay phải hạ cánh khẩn cấp của Vietjet Air, hãng hàng không đã gặp khó khăn khi lượng người sử dụng hãng hàng không này sụt giảm.Đây là:
check_box Rủi ro khách quan
Rủi ro suy đoán
Rủi ro cơ bản
Rủi ro chủ quan
Sử dụng quỹ dự trữ đủ lớn để giải quyết các rủi ro khủng hoảng xảy ra ở từng khâu lúc tương ứng là phương pháp:
Bồi hoàn rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
San sẻ rủi ro khủng hoảng
Sự may rủi?
check_box là kết quả không thể lường trước của một hành vi mà người tạo ra hành vi này không thể đoán nhận chính xác kết cục sẽ ra sao (là tốt hay xấu).
là cách xử sự theo tập quán hoặc do động cơ đạt tới một mục tiêu đã định của tổ chức, con người, doanh nghiệp.
là khả năng kết hợp giữa các đầu ra và đầu vào của tổ chức, con người, doanh nghiệp ở một thời điểm cụ thể.
là quá trình chủ doanh nghiệp sử dụng quyền lực của mình để tác động lên hành vi của các cá nhân, các phân hệ trong doanh nghiệp và chi phối lên hành vi các thực tể thuộc môi trường của DN đ ể đạt đến mục tiêu đặt ra của DN.
Tại Trung Quốc, việc sử dụng quỹ dự trữ thịt lợn đủ lớn để giải quyết các rủi ro khủng hoảng so thiếu thịt lợn và tăng giá thịt là phương pháp:
check_box Bồi hoàn rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
San sẻ rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Thách thức của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu là:
Khó kiểm soát dòng lao động vào/ra ở mỗi nước
khó thu hút vốn đầu tư nước ngoài
khó tiếp cận KHCN tiên tiến
Khó tiếp cận kinh nghiệm quản trị hiện đại
Theo lộ trình gia nhập AFTA, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực Asean về Việt Nam năm 2015 giảm còn 35%, năm 2017 còn 10% và năm 2018 còn 0%. Đây là cơ hội với:
Doanh nghiệp lắp ráp ô tô tại Việt Nam
Doanh nghiệp nhập khẩu ôtô tại Việt Nam
Doanh nghiệp sản xuất ôtô tại Việt Nam
Doanh nghiệp xuất khẩu ôtô tại Việt Nam
Thị trường thịt lợn sạch lao đao vì dịch bệnh tả của lợn. Đây là:
check_box Rủi ro cơ bản
Rủi ro suy đoán
Rủi ro thông thường
Rủi ro riêng biệt
Tình trạng thiếu hàng của Công ty bán điện thoại xách tay là:
Sự cố bất ngờ có thể dự báo
Sự cố bất ngờ không thể dự báo
Sự cố không bất ngờ có thể dự báo
Sự cố không bất ngờ không thể dự báo
Tình trạng thiếu hàng của Công ty bán thịt lợn sạch là:
check_box Sự cố bất ngờ có thể dự báo
Sự cố bất ngờ không thể dự báo
Sự cố không bất ngờ không thể dự báo
Sự cố không bất ngờ có thể dự báo
Tổn thất phản ánh:
Mức độ những thiệt hại, mất mát về tinh thần
Mức độ những thiệt hại, mất mát về vật chất
Vể mặt chất của trạng thái
Về mặt lượng của trạng thái
Trách nhiệm quản lý rủi ro thuộc về:
Ban lãnh đạo công ty
Cán bộ bộ phận kinh doanh
Cán bộ phòng quản lý rủi ro
Toàn bộ cán bộ nhân viên của doanh nghiệp
Trên mô hình ma trận BCG, nội dung nào được thể hiện?
check_box Tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sản phẩm và thị phần mà doanh nghiệp lựa chọn so với phần thị trường của nhóm lớn chiếm lĩnh thị trường
Vị thế cạnh tranh của DN trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
Sức hấp dẫn của thị trường và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Vị thế cạnh tranh và mứcđộ tăng trưởng thị trường
Trong công cụ quản trị rủi ro, kỹ năng dự báo sử dụng:
check_box Các hàm số tính toán dự báo
Đồ thị cây mục tiêu bao quát toàn bộ các hoạt động của DN
Biểu đồ xương cá
Bảng kế hoạch phân công công việc trong doanh nghiệp
Trong quản trị rủi ro khủng hoảng , nguyên tắc “mọi thứ chỉ là tương đối” là:
Nguyên tắc “cảnh giác với chu kỳ suy thoái”
Nguyên tắc “cảnh giác với đối thủ cạnh tranh”
Nguyên tắc “cảnh giác với những cá nhân có vấn đề”
Nguyên tắc “cảnh giác với những nhân tố nhỏ”
Tỷ giá hối đoái USD/NDT giảm gây rủi ro tài chính đối với:
check_box Các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài
Các doanh nghiệp nước ngoài nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc
Các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc
Toàn bộ các doanh nghiệp Trung quốc
Tỷ giá hối đoái USD/NDT tăng gây rủi ro tài chính đối với:
check_box Các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu
Toàn bộ các doanh nghiệp Trung Quốc
Các doanh nghiệp Trung Quốc không sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu
Các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu của Trung Quốc
Tỷ giá hối đoái USD/NDT tăng gây rủi ro tài chính đối với:
check_box Các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc
Các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc
Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
Các doanh nghiệp đang có các khoản nợ bằng USD
Tỷ giá hối đoái USD/VND giảm gây rủi ro tài chính đối với:
Các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam
Các doanh nghiệp nước ngoài nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
Toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam
Tỷ giá hối đoái USD/VND giảm gây rủi ro tài chính đối với:
Các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu của Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam không sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu
Các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu
Toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam
Tỷ giá hối đoái USD/VND tăng gây rủi ro tài chính đối với:
Các doanh nghiệp đang có các khoản nợ bằng USD
Các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam
Tỷ giá hối đoái USD/VND tăng gây rủi ro tài chính đối với:
Các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu của Việt Nam
Các doanh nghiệp Việt Nam không sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu
Các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu
Toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam
Vai trò của điều tra phát hiện vấn đề trong quan trị rủi ro khủng hoảng trong doanh nghiệp là:
Phát hiện ngay các vấn đề chắc chắn gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Phát hiện ngay các vấn đề có thể gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Phát hiện sớm các vấn đề chắc chắn gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Phát hiện sớm các vấn đề có thể gây ra rủi ro khủng hoảng cho DN trong tương lai
Việc chuẩn hóa các thao tác, trình tự thực hiện mọi công việc phải làm là phương pháp:
Bỏ qua rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
San sẻ rủi ro khủng hoảng
Việc loại bỏ từ gốc các yếu tố nhiễu có thể gây ra RỦI RO KHỦNG HOẢNG cho doanh nghiệp là phương pháp:
Bỏ qua rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
San sẻ rủi ro khủng hoảng
Việc mua bảo hiểm cho các đối tượng có thể xảy ra RỦI RO KHỦNG HOẢNG chính là phương pháp:
Bồi hoàn rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
San sẻ rủi ro khủng hoảng
Việc mua bảo hiểm cho sự cố xảy ra hỏa hoạn tại khu chung cư Hòa Bình chính là phương pháp:
check_box San sẻ rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
Bồi hoàn rủi ro khủng hoảng
Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Việc thanh toán các khoản nợ, thực hiện giải thể doanh nghiệp, và xây dựng doanh nghiệp mới là phương pháp:
check_box Chuyển đổi rủi ro khủng hoảng
Khử bỏ rủi ro khủng hoảng
Bỏ qua rủi ro khủng hoảng
Dự báo rủi ro khủng hoảng
Yếu tố nào sau đây là các quy định ràng buộc của DN cho các phân hệ, cá nhân, doanh nghiệp trong việc lựa chọn hành vi hoạt động của phân hệ, cá nhân?
check_box Chức năng của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Mục tiêu của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Quỹ đạo của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Điều khiển doanh nghiệp
Yếu tố nào sau đây là các ràng buộc mang tính bắt buộc dùng để xử lý các điều bất thường xảy ra cho các phân hệ, cá nhân và doanh nghiệp khi hoạt động trong thực tế để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình?
check_box Các chuẩn mực của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Mục tiêu của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Quỹ đạo của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Điều khiển doanh nghiệp
Yếu tố nào sau đây là chuỗi các trạng thái nối từ trạng thái đầu về trạng thái cuối trong một khoảng thời gian nhất định?
check_box Quỹ đạo của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Chức năng của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Mục tiêu của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Điều khiển doanh nghiệp
Yếu tố nào sau đây là hành vi, tác động bất lợi làm lệch quỹ đạo phát triển hoặc làm cho sự biến đổi của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp diễn ra quá chậm chạp, trì trệ?
check_box Nhiễu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
Các chuẩn mực của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Mục tiêu của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Chức năng của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Yếu tố nào sau đây là khả năng kết hợp giữa các đầu ra và đầu vào của tổ chức, con người, doanh nghiệp ở một thời điểm cụ thể?
check_box Trạng thái của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Mục tiêu của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Điều khiển doanh nghiệp
Chức năng của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Yếu tố nào sau đây là quá trình chủ doanh nghiệp sử dụng quyền lực của mình để tác động lên hành vi của các cá nhân, các phân hệ trong doanh nghiệp và chi phối lên hành vi các thực tể thuộc môi trường của DN để đạt đến mục tiêu đặt ra của DN?
check_box Điều khiển doanh nghiệp
Mục tiêu của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Chức năng của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Các chuẩn mực của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Yếu tố nào sau đây là sức mạnh nhờ đó chủ doanh nghiệp, người nắm được quyền lực có thể tác động lên hành vi của tất cả các phân hệ, cá nhân trong doanh nghiệp và chi phối trên một mức độ nhất định lên các thực thể của môi trường (khách hàng, đối thủ cạnh tranh, bạn hàng, cơ chế quản lý vĩ mô…)?
check_box Quyền lực doanh nghiệp
Chức năng của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Mục tiêu của tổ chức, con người, doanh nghiệp
Các chuẩn mực của tổ chức, con người, doanh nghiệp

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập