“Nguyên tắc đóng góp” được hiểu là:
check_box Sự mất đi hay giảm sút của một bộ phận làm cho giá trị của tài sản tăng lên hay giảm đi bao nhiêu
Giá trị của mỗi bộ phận chiếm trong tổng trị giá của toàn bộ tài sản.
Giá trị của tài sản bằng giá trị của toàn bộ các bộ phận cộng lại.
Tỷ lệ giá trị của mỗi bộ phận trong toàn bộ giá trị tài sản.
Bản chất của định giá tài sản là:
Ước tính giá cả của tài sản
Ước tính giá trị của tài sản
Xác định giá trị phi thị trường của tài sản
Xác định giá trị thị trường của tài sản
Báo cáo định giá cần nêu:
Mô tả về đặc điểm pháp lý và đặc điểm kinh tế - xã hội của tài sản cần định giá cũng như các số liệu minh họa và kèm các phân tích.
Mục đích định giá, thời điểm ước tính giá trị, giá trị được ước tính thông qua các phương pháp được sử dụng.
Những điều kiện ràng buộc và hạn chế trong quá trình định giá.
Tất cả các phương án
Báo cáo định giá cần phải nêu:
Những giả thiết và hạn chế trong định giá trị tài sản
Những lập luận về mức giá cuối cùng
Những vấn đề phức tạp, không rõ ràng trong quá trình định giá
Tất cả các phương án
Báo cáo kết quả định giá phải thể hiện những ... theo thực tế, mang tính mô tả và dựa trên ... cụ thể để thuyết minh về mức giá của tài sản định giá. Những thông tin này phải được trình bày theo một trình tự ...
check_box ...thông tin...bằng chứng...logic, hợp lý
...bằng chứng...thông tin...logic
...hạn chế của công tác định giá...văn bản...logic, hợp lý
...thông tin...văn bản...bất kỳ ựa vào nguồn lực ngoại sinh là chính.
Báo cáo kết quả thẩm định giá là văn bản do:
check_box Nhà định giá lập
Đại diện bên thứ ba lập
Khách hàng lập
Không có đáp án nào đúng
Bất động sản có tính khan hiếm là do:
BĐS có tính khác biệt và cố định về vị trí
Diện tích tự nhiên có giới hạn
Quan hệ cung cầu BĐS thường mất cân đối
Tất cả các phương án
Bất động sản là các tài sản không di dời được, bao gồm:
Đất đai, các tài sản gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định.
Đất đai; nhà ở, các công trình gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó.
Đất đai; nhà ở, các công trình gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định.
Đất đai; nhà ở, các công trình gắn liền với đất đai; các tài sản khác gắn liền với đất đai
BĐS cần định giá là khu nhà xưởng. Diện tích 4.000m2, sử dụng tối ưu là xây dựng các nhà liền kề để bán, diện tích 60m2/căn, diện tích sàn xây dựng 210m2/căn. Tỷ lệ sử dụng đất theo quy định: 75%. Tổng chi phí phát triển BĐS là 38.268 trđ. Giá bán 1 căn nhà: 1,5 tỷ (gía thanh toán). Vậy giá 1m2 đất ước tính là:
15,43 trđ
9,183 trđ
9,83 trđ
Không xác định được
Câu nào sau đây mô tả TỐT NHẤT của công tác thẩm định giá?
check_box Tất cả các phương án đều được xem xét
Giá bán được người mua và người bán chấp nhận
Sự đánh giá giá trị không thiên vị
Tài sản phải được công khai
Chi phí tái tạo:
Không có phương án nào đúng
Là chi phí hiện hành phát sinh của việc chế tạo ra một máy móc thay thế giống hệt như máy móc mục tiêu cần thẩm định
Là chi phí hiện hành phát sinh của việc sản xuất ra một máy móc có giá trị sử dụng tương đương với máy móc mục tiêu cần thẩm định
Là chi phí hiện hành phát sinh của việc sử dụng một máy móc thay thế giống hệt như máy móc mục tiêu cần thẩm định
Chi phí:
Không phải là một thực tế, mà là mức giá phù hợp với khả năng cao nhất được chấp nhận để mua bán đối với tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ tại mỗi thời điểm nhất định
Là biểu hiện bằng tiền về những lợi ích mà tài sản mang lại cho chủ thể nào đó tại một thời điểm nhất định.
Là một thực tế lịch sử khi một hàng hóa hay dịch vụ được hoàn tất
Là một thực tế lịch sử, phản ánh quan hệ trao đổi, mua bán hàng hóa.
Chủ sở hữu tài sản:
check_box Có thể là cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác
Chỉ là cá nhân
Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân
Là pháp nhân
Chứng thư định giá được lập thành:
check_box 3 bản
1 bản
2 bản
4 bản
Cơ sở của nguyên tắc cung cầu là: Giá trị thị trường của tài sản tỷ lệ thuận với yếu tố … và tỷ lệ nghịch với yếu tố …
... thị trường...giá cả
...cầu...cung
...cung...cầu
...giá cả...thị trường
Đặc điểm của động sản:
Có thể di dời được
Có tính khan hiếm
Gắn với một không gian, vị trí nhất định
Tất cả các phương án
Đặc trưng cơ bản của việc thẩm định giá:
check_box Là công việc ước tính giá trị của tài sản.
Là công việc đo lường giá trị của tài sản.
Là công việc xác định giá trị của tài sản.
Là công việc xem xét công dụng của tài sản.
Để thiết lập mục tiêu thẩm định giá, thẩm định giá viên cần:
Xác định giá trị thị trường và giá trị phi thị trường của tài sản.
Xác định thời điểm định giá
Xác định và nhận thức đúng mục đích định giá của khách hàng
Xem xét đặc điểm pháp lý và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của tài sản
Để vận dụng được nguyên tắc thay thế trong định giá tài sản, thẩm định viên cần phải lưu ý:
Phải nắm được số tiền trao đổi, mua bán các loại tài sản tương tự vào thời điểm thẩm định giá
Phải nắm được thông tin về thông tin, giá cả hay chi phí sản xuất của các loại tài sản khác nhau
Phải nắm được thông tin về thông tin, giá cả hay chi phí sản xuất của các loại tài sản tương tự trong quá khứ
Phải nắm được thông tin về thông tin, giá cả hay chi phí sản xuất của các loại tài sản tương tự vào thời điểm thẩm định giá
Điều kiện hình thành thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
Có một nhóm người mua và người bán
Có thể mua và bán vào một khoảng thời gian cụ thể
Hàng hóa và thông tin được lưu thông tự do
Tất cả các phương án
Định giá tài sản có vai trò:
Góp phần phân bổ tối ưu các nguồn lực
Làm minh bạch thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế
Tất cả các phương án
Tư vấn ra quyết định
Định giá và thẩm định giá:
check_box Đều là việc ước tính giá trị tài sản; và do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kinh nghiệm, có kiến thức và có tính trung thực cao trong nghề nghiệp thực hiện
Đều là việc ước tính giá trị tài sản
Là hai công việc hoàn toàn khác nhau
Là loại công việc do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kinh nghiệm, có kiến thức và có tính trung thực cao trong nghề nghiệp thực hiện
Doanh nghiệp có đặc trưng nào dưới đây?
Không phải là đối tượng của các giao dịch mua bán, hợp nhất….
Là một thực thể bất động.
Nhà đâu tư sở hữu doanh nghiệp không vì mục tiêu lợi nhuận
Quy mô và cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp khác nhau.
Doanh nghiệp là:
Pháp nhân hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận
Tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định và được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh
Tổ chức trung gian tài chính
Tổ chức xã hội
Đối tượng định giá tài sản bao gồm:
check_box Động sản, bất động sản, doanh nghiệp và quyền sở hữu tài sản
Bất động sản, động sản
Doanh nghiệp, quyền tài sản
Động sản, quyền tài sản
Động sản là những tài sản:
check_box Không phải là bất động sản.
Chuyển động được
Có tính chất chuyển động
Di dời được
Giá cả:
check_box Phản ánh quan hệ trao đổi, mua bán hàng hóa
Không có đáp án nào đúng
Là mức giá phù hợp với khả năng cao nhất được chấp nhận để mua bán đối với tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ tại mỗi thời điểm nhất định
Phản ánh phí tổn cho việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ
Giá CIF nhập khẩu của một thiết bị là (thuế suất thuế nhập khẩu thiết bị 0%) 100.000 USD. Chi phí vận chuyển 10 trđ đồng, chi phí nguyên, nhiên, vật liệu 90 trđ, chi phí máy, thiết bị 120 trđ, chi phí nhân công40 trđ, chi phí quản lý phân xưởng 40trđ, chi phí quản lý xí nghiệp 30 trđ, tỷ suất lợi nhuận /giá thành 15%, chi phí lắp đặt 21 trđ. Tỷ giá VND/USD là 21.000. Tỷ lệ hao mòn của thiết bị là 30%. Giá trị của thiết bị trên:
check_box 1.970,85 trđ
2.451 trđ
2.815,5 trđ
3.565,4 trđ
Giá trị phi trị trường là số tiền ước tính của một tài sản dựa trên việc đánh giá ……của tài sản nhiều hơn là dựa vào khả năng có thể mua bán tài sản trên thị trường:
Công dụng kinh tế
Giá trị
Tính bí mật
Tính công khai.
Giá trị tài sản đang sử dụng thường được áp dụng cho:
Những tài sản có tính chất chuyên dùng
Tài sản có tính đơn chiếc, hoặc do những điều kiện cung cầu của thị trường làm cho chúng ít có người mua
Tất cả các phương án
Giá trị tài sản đang sử dụng:
Không có đáp án nào đùng
Là một loại giá trị phi thị trường
Là một loại giá trị thị trường
Là số tiền có thể có từ việc bán tài sản đó trên thị trường
Giá trị tài sản:
Không có đáp án nào đúng
Là biểu hiện bằng tiền về những lợi ích mà tài sản mang lại cho chủ thể nào đó tại một thời điểm nhất định
Là một thuật ngữ được dùng để chỉ một số tiền được yêu cầu, được đưa ra hoặc được trả cho một tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ vào một thời điểm nhất định
Là số tiền cần có để tạo ra hoặc sản xuất ra hàng hóa hoặc dịch vụ
Giá trị thực tế của doanh nghiệp gồm:
Tổng giá trị của tài sản lưu động
Tổng giá trị của tài sản vô hình
Tổng giá trị tài sản cố định
Tổng giá trị thực tế của toàn bộ tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh
Hạn chế của phương pháp lợi nhuận?
Chỉ áp dụng được đối với những TS mà hoạt động của nó không tạo ra lợi nhuận.
Không xác định được thu nhập thực hàng năm của tài sản
Lợi nhuận ước tính có thể không phản ánh được mức độ thu nhập thực của TS
Tất cả các phương án
Hạn chế của phương pháp so sánh::
check_box Kết quả phụ thuộc nhiều vào chất lượng thông tin
Kết quả định giá có độ nhạy lớn trước mỗi sự thay đổi của các tham số tính toán
Không có tính chính xác
Thiếu cơ sở dự báo các khoản thu nhập tương lai
Hạn chế của phương pháp thặng dư là:
check_box Ước tính về chi phí và giá bán có thể thay đổi tùy theo các điều kiện của thị trường
Không thể xác định chi phí phát triển bất động sản
Tất cả các phương án
Ước tính về chi phí và giá bán không tuân theo các điều kiện của thị trường
Hồ sơ định giá là:
Tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện công việc định giá
Thông tin về việc ước tính giá trị thị trường của tài sản
Văn bản do khách hàng lập để phản hồi về quá trình thẩm định giá
Văn bản do nhà định giá lập để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về quá trình định giá
Khi khảo sát hiện trường đối với BĐS:
Cần kiểm tra vị trí và diện tích thực tế của bất động sản, không cần so sánh với vị trí và diện tích xác lập trên bản đồ địa chính.
Cần kiểm tra, xác minh các yếu tố thuộc về nội tại và yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài bất động sản .
Đối với công trình xây dựng dở dang, người định giá không cần khảo sát thực địa, chỉ cần xem xét báo cáo của chủ đầu từ, nhà thầu xây dựng công trình cần định giá
Nếu những thông tin về quyền sở hữu đối với bất động sản không được lưu giữ hay không có tại cơ quan đăng ký thì nhà thẩm định giá có thể bỏ qua
Khi nhận biết tài sản:
Cần xem xét cả đặc điểm pháp lý và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của tài sản
Chỉ cần xem xét đặc điểm kinh tế của tài sản
Chỉ cần xem xét đặc điểm kỹ thuật của tài sản
Chỉ cần xem xét đặc điểm pháp lý của tài sản
Khi xác định mức giá của TS cần thẩm định theo phương pháp so sánh thì:
Tần suất điều chỉnh càng cao càng tốt
Trị tuyệt đối của tổng điều chỉnh lớn nhất
Tỷ lệ % điều chỉnh của một yếu tố so sánh càng lớn càng tốt
Tỷ lệ % điều chỉnh của một yếu tố so sánh càng nhỏ càng tốt
Một bất động sản là ngôi nhà 3 tầng, diện tích 36m2, diện tích sàn xây dựng 90m2, có giấy tờ hợp pháp được bán cách đây 4 tháng với giá 860 trđ. Đơn giá xây dựng nhà mới có kết cấu tương tự là 2 trđ/m2. Chất lượng còn lại của ngôi nhà được xác định là 60%. Giá trị 1 m2 đất ước tính là:
20 trđ
20,89 trđ
23,89 trđ
Không xác định được
Một dây chuyền sản xuất có đời sống kinh tế của dây chuyền là 4 năm, thu nhập hàng năm của dây chuyền là 150 trđ và giá trị thanh lý sau 4 năm là 100 trđ. (lãi suất tiền vay là 1%/tháng). Giá trị của dây chuyền trên:
check_box 519,15 trđ
259,58 trđ
874,25 trđ
650,25 trđ
Một mảnh đất có thể dùng trồng rau hoặc cho thuê, hoặc xây khách sạn có giá trị thu nhập lần lượt là 90 trđ, 120 trđ và 180 trđ mỗi năm. Như vậy mảnh đất này được sử dụng như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất:
check_box Xây khách sạn
Cho thuê
Không xác định được
Trồng rau
Một ngôi nhà nếu không có garage được bán với giá 3 tỷ đồng, nhưng nếu có garage thì có thể bán được với giá 3,3 tỷ đồng. Chi phí xây dựng garage là 100 trđ. Khi đó giá trị của garage được thừa nhận là:
100 trđ
3,3 tỷ đồng
300 trđ
Không có cơ sở để kết luận
Một tài sản đầu tư dự kiến đem lại thu nhập hàng năm là 300 trđ, thời gian đầu tư là vô hạn, tỷ suất vốn hóa 15%. Giá trị tài sản trên là:
2.000 trđ
3.000 trđ
3.500 trđ
Không xác định được
Một thiết bị có tuổi đời kinh tế 10 năm, tuổi đời thực tế 3 năm. Trong quá trình sử dụng, do duy tu, bảo dưỡng không đúng quy trình nên đã làm tuổi đời kinh tế của dây chuyền giảm 1 năm. Tỷ lệ hao mòn của thiết bị trên là:
20%
30%
40%
50%
Một trong những đặc điểm của bất động sản là:
Có thể thay thế cho nhau
Có tính ảnh hưởng lẫn nhau
Tính đồng nhất
Tính phổ biến
Mục đích của hồ sơ định giá dùng để:
Lưu trữ những bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện định giá và làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của người định giá về mức giá tài sản cần định giá.
Tất cả các phương án
Trợ giúp cho các bước thực hiện công việc định giá, cho kiểm tra, soát xét, đánh giá chất lượng công việc định giá và xử lý những tranh chấp, khiếu kiện có thể phát sinh trong hoặc sau quá trình định giá giữa khách hàng (hoặc bên thứ ba) với doanh nghiệp, tổ chức định giá.
Mục đích định giá tài sản:
check_box Tất cả các phương án
Phản ánh nhu cầu sử dụng tài sản cho một công việc nhất định
Phản ánh những đòi hỏi về mặt lợi ích mà tài sản cần phải tạo ra cho chủ thể trong mỗi công việc hay giao dịch đã được xác định.
Quyết định đến mục đích sử dụng tài sản vào việc gì
Nguyên tắc áp dụng trong phương pháp thu nhập:
check_box Nguyên tắc tốt nhất và hiệu quả nhất, nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc dự tính các khoản lợi ích tương lai
Nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc đóng góp
Nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc đóng góp, nguyên tắc thay thế
Nguyên tắc dự tính các khoản lợi ích tương lai, nguyên tắc đóng góp, nguyên tắc thay thế
Nguyên tắc dự kiến lợi ích trong tương lai được áp dụng nhằm thẩm định giá trong trường hợp nào sau đây:
check_box Thẩm định giá lô đất trống
Thẩm định giá cây xăng
Thẩm định giá nhà chung cư
Thẩm định giá nhà vườn
Nhận định nào dưới đâu không đúng về thị trường cạnh tranh?
Ở thị trường cạnh tranh, các nhà sản xuất thường sử dụng hình thức cạnh tranh phi giá cả.
Thị trường cạnh tranh có vô số người bán và người mua
Thị trường cạnh tranh tồn tại nhiều nhà cung ứng những sản phẩm có khả năng thay thế cho nhau
Trong thị trường cạnh tranh mỗi người chỉ có khả năng ảnh hưởng một cách hạn chế tới giá cả sản phẩm của mình
Nhận định nào dưới đây không đúng?
Hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS đòi hỏi phải có lượng vốn lớn và dài hạn
Khi định giá bất động sản cần chú ý đến tính khác biệt của các bất động sản
Khi định giá bất động sản cần phải tính đến khả năng ảnh hưởng nếu có các công trình bất động sản khác ra đời
Khi định giá bất động sản chỉ cần tính đến yếu tố tuổi thọ kinh tế
Nhận định nào sau đây không đúng:
Để thực hiện định giá, nhà định giá phải nêu rõ nguồn thông tin trong báo cáo thẩm định giá và phải được kiểm chứng để đảm bảo độ chính xác của thông tin
Đối với bất động sản, người định giá phải biết chắc chắn về vấn đề có liên quan tới quyền sở hữu đối với bất động sản, tất cả những vấn đề này cần được kiểm tra tại cơ quan chức năng
Người định giá cần nêu rõ trong báo cáo định giá phương pháp định giá nào được sử dụng làm căn cứ chủ yếu, phương pháp nào được sử dụng để kiểm tra chéo, từ đó đi đến kết luận cuối cùng về giá trị định giá.
Người định giá cần thu thập đầy đủ các nguồn tài liệu, việc xếp hạng các nguồn tài liệu là công việc của khách hàng
Nội dung của một bộ hồ sơ định giá phụ thuộc vào:
Hợp đồng định giá tài sản ký kết giữa doanh nghiệp định giá và khách hàng có nhu cầu định giá tài sản
Mục đích định giá và loại tài sản cần định giá
Những phân tích, đánh giá của người định giá về những vấn đề liên quan đến hoạt động định giá.
Tên và số hiệu hồ sơ
Nội dung nguyên tắc dự kiến các khoản lợi ích tương lai (LITL) là giá trị của một tài sản được quyết định bởi những lợi ích ……tài sản mang lại cho nhà đầu tư.
Lâu dài
Quá khứ
Trước mắt
Tương lai
Phương pháp chi phí là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở:
check_box Chi phí tạo ra một tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá
Bằng chứng đã được thừa nhận về giá trị của tài sản tương đương có thể so sánh được trên thị trường
Các dòng thu nhập ròng trong tương lai của tài sản
Giá trị vốn hiện có của tài sản
Phương pháp lợi nhuận có mấy bước tiến hành?
check_box 4 bước
2 bước.
3 bước
5 bước
Phương pháp so sánh không được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
Các tài sản có giao dịch phổ biến trên thị trường
Tài sản được tiêu chuẩn hoá về mặt thiết kế kỹ thuật, được sản xuất hàng loạt
Tài sản phục vụ mục đích bảo hiểm, tính toán mức tiền hỗ trợ, bồi thường của Nhà nước
Tài sản phục vụ mục đích liên doanh, mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, hạch toán, kế toán.
Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp ước tính ... của tài sản (máy móc, thiết bị) dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các ... dùng để so sánh với các tài sản cần định giá đã giao dịch thành công trên thị trường ...
check_box ...giá trị thị trường...tài sản tương tự...vào thời điểm cần định giá
...giá trị phi thị trường...tài sản đặc biệt...vào thời điểm nhất định
...giá trị thị trường...nhóm tài sản bất kỳ...vào thời điểm nhất định
...giá trị thị trường...tài sản phổ biến...trong quá khứ
Phương pháp thặng dư dựa trên giả thiết nào sau đây:
Người mua có thể trả cho bất động sản phần đúng bằng tổng chi phí đầu tư để tạo ra doanh thu phát triển.
Người mua có thể trả cho bất động sản phần đúng bằng tổng doanh thu phát triển
Người mua có thể trả cho bất động sản phần thặng dư sau khi dùng tổng doanh thu phát triển trừ đi tổng chi phí đầu tư để tạo ra doanh thu phát triển.
Người mua có thể trả nhiều tiền cho những bất động sản có khả năng tạo ra doanh thu cao trong tương lai
Phương pháp thặng dư là một dạng đặc biệt của phương pháp đầu tư, nó đòi hỏi phải quán triệt mấy nguyên tắc định giá tài sản?
2
3
4
5
Phương pháp thặng dư là phương pháp:
check_box Ước tính giá trị BĐS dựa trên phần đóng góp của nó vào dự án phát triển BĐS theo hướng tốt nhất và hiệu quả nhất
Ước tính giá trị BĐS dựa vào chi phí hình thành nên bất động sản
Ước tính giá trị máy móc thiết bị dựa trên giá trị các bộ phận hình thành nên máy móc thiết bị đó
Ước tính giá trị máy móc thiết bị dựa vào thu nhập do máy móc thiết bị đem lại
Phương pháp thu nhập được áp dụng trong trường hợp:
Tất cả các phương án
Thẩm định viên dự báo được thu nhập từ tài sản trong tương lai
Thẩm định viên xác định được tỷ suất chiết khấu thích hợp
Phương pháp thu nhập là phương pháp:
. Ước tính giá trị thị trường của tài sản trên cơ sở chuyển đổi các khoản thu nhập ròng trong tương lai về hiện tại
Ước tính giá trị thị trường của tài sản dựa trên chuyển đổi các khoản thu nhập ròng trong tương lai về hiện tại của các tài sản tương tự
Ước tính giá trị thị trường của tài sản trên cơ sở chuyển đổi các khoản thu nhập ròng từ hiện tại về tương lai
Ước tính giá trị thị trường của tài sản trên cơ sở chuyển đổi các khoản thu nhập ròng từ hiện tại về tương lai của các tài sản tương tự
Phương pháp vốn hóa trực tiếp:
check_box Áp dụng đối với trường hợp thu nhập từ TS đầu tư qua các năm không thay đổi và số năm đầu tư là vô hạn
Áp dụng đối với trường hợp thu nhập từ TS đầu tư hàng năm thay đổi và số năm đầu tư là hữu hạn
Áp dụng đối với trường hợp thu nhập từ TS đầu tư hàng năm thay đổi và số năm đầu tư là vô hạn
Áp dụng đối với trường hợp thu nhập từ TS đầu tư qua các năm không thay đổi và số năm đầu tư là hữu hạn
Quy trình định giá tài sản gồm:
3 bước
4 bước
6 bước
7 bước
Quy trình định giá tài sản:
Không có phương án nào đúng
Là một quá trình có tính hệ thống và logic, thể hiện trình tự hành động, cũng như các nội dung công việc của người định giá
Là quá trình thực hiện theo ý đồ chủ quan của thẩm định giá viên
Là tập hợp các nội dung công việc định giá tài sản
Quyền chiếm hữu là:
Quyền được nắm giữ, quản lý tài sản
Quyền khai thác những công dụng hữu ích của tài sản
Quyền trao đổi, biếu, tặng tài sản
Tất cả các phương án
Quyền định đoạt là:
check_box Quyền được chuyển giao sự sở hữu tài sản, trao đổi, biếu tặng... hoặc không thực hiện quyền đó
Không có đáp án nào đúng
Quyền được hưởng những lợi ích mà tài sản có thể đem lại
Quyền được nắm giữ và quản lý tài sản
Quyền sở hữu tài sản là:
Sự quy định của xã hội về quyền khai thác lợi ích của tài sản
Sự quy định về mặt pháp lý, cho phép chủ thể chiếm giữ của cải vật chất trong xã hội
Sự quy định về mặt pháp lý, cho phép chủ thể những khả năng khai thác các quan hệ sở hữu trong xã hội
Sự quy định về mặt pháp lý, cho phép chủ thể những khả năng khai thác lợi ích từ tài sản
Quyền sử dụng là:
Quyền được nắm giữ tài sản
Quyền được quản lý tài sản
Quyền khai thác những công dụng hữu ích của tài sản
Tất cả các phương án
So sánh chi phí tạo và chi phí thay thế?
check_box Nhỏ hơn
Bằng nhau
Không xác định
Lớn hơn
Tài sản thẩm định là một máy xúc lật nhãn hiệu LIUGONG ZL40B chất lượng còn lại 80%. Máy bơm so sánh 1 có chất lượng còn lại 85%. Chất lượng còn lại 80% được đánh giá là 100%, trên 80% được đánh giá là 105%, dưới 80% được đánh giá là 93%. Tỷ lệ điều chỉnh theo chất lượng còn lại của máy bơm so sánh 1 là:
- 4,76%
– 5%
+ 4,76%
+5%
Tài sản tương tự là những tài sản:
Có các thông số kinh tế, kỹ thuật cơ bản tương đồng nhưng chất lượng khác nhau.
Có các thông số kinh tế, kỹ thuật cơ bản tương đồng, có thể thay thế cho nhau trong sử dụng.
Có cùng chức năng, mục đích sử dụng nhưng không thể thay thế cho nhau khi sử dụng.
Có đặc điểm vật chất giống nhau nhưng khác nhau về mục đích sử dụng.
Tại sao thẩm định giá là công việc ước tính?
check_box Tất cả các phương án
Vì giá trị tài sản không phải là một thực tế tồn tại
Vì thẩm định giá vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật
Vì thiếu những căn cứ vững chắc và rõ ràng
Thẩm định giá các BĐS mà việc so sánh với những BĐS tương tự gặp khó khăn do giá trị của BĐS chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lời của BĐS như: rạp chiếu phim, nhà hát, khách sạn, nhà hàng, trạm xăng…thường sử dụng phương pháp nào dưới đây?
check_box Lợi nhuận
Chi phí
So sánh
Thặng dư
Thẩm định giá là:
check_box Việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ Quốc tế
Việc đánh giá giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo thông lệ quốc tế
Việc đánh giá giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam
Việc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo thông lệ quốc tế
Theo “Nguyên tắc thay thế”: Trong trường hợp hai hay nhiều tài sản có thể thay thế lẫn nhau trong quá trình sử dụng, thì giá bán có khả năng thực hiện lớn nhất của những tài sản đó chịu ảnh hưởng bởi:
Mức độ tạo ra thu nhập của tài sản
Sự cạnh tranh giữa chi phí sản xuất các tài sản.
Sự cạnh tranh giữa giá chào bán các tài sản
Tất cả các đáp án đều đúng
Theo hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam: Giá trị thị trường của một tài sản là ..(1).. sẽ được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và được xác định giữa một bên là người mua ..(2)..và một bên là người bán ..(3)..; trong một giao dịch mua bán khách quan và độc lập, trong điều kiện thương mại ..(4)..
(1) giá trị; (2) sẵn sàng mua; (3) sẵn sàng bán; (4) đặc biệt
(1) mức giá ước tính; (2) sẵn sàng mua; (3) sẵn sàng bán; (4) bình thường
(1) mức giá ước tính; (2) tự nguyện mua; (3) tự nguyện bán; (4) bình thường
(1) số tiền ước tính; (2) tự nguyện mua; (3) tự nguyện bán; (4) bình thường
Theo kinh tế học, thị trường bao gồm:
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh, thị trường độc quyền và thị trường độc quyền nhóm
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh, thị trường khu vực và thị trường độc quyền
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường khách hàng, thị trường khu vực, thị trường độc quyền
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường sản phẩm, thị trường độc quyền, thị trường độc quyền nhóm
Theo lý thuyết Marketing, thị trường bao gồm:
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường khách hàng, thị trường độc quyền.
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường khách hàng, thị trường khu vực
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường sản phẩm, thị trường độc quyền
Thị trường sản phẩm, thị trường khách hàng, thị trường khu vực.
Theo nguyên tắc thay thế, giá trị của tài sản có thể được đánh giá thông qua ... của tài sản tương đương.
Chi phí
Công dụng
Lợi ích
Mức giá
Theo nội dung nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất, giá trị tài sản chỉ được thừa nhận trong điều kiện:
check_box Sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất
Đưa lại nhiều lợi ích khác nhau
Sử dụng vào nhiều mục đích
Tất cả các phương án
Theo phương pháp chi phí:
check_box Giá trị bất động sản bao gồm giá trị lô đất trống và giá trị công trình xây dựng
Giá trị bất động sản là chênh lệch giữa chi phí xây dựng công trình mới trên đất và giá trị hao mòn lũy kế
Khi ước tính giá trị bất động sản không cần ước tính giá trị lô đất trống
Khi xác định giá trị công trình xây dựng trên đất không cần ước tính giá trị hao mòn
Theo phương pháp so sánh:
Cần phải xây dựng các mô hình tính toán để làm cơ sở so sánh
Không cần ước tính sự tham gia đóng góp của các yếu tố hay bộ phận của các tài sản đối với tổng số giá thị trường của nó.
Tất cả các phương án
Tìm các bằng chứng đã được thừa nhận về giá trị của tài sản tương đương có thể so sánh được trên thị trường
Theo phương pháp thặng dư, giá trị bất động sản cần định giá là:
Chênh lệch giữa tổng doanh thu phát triển và chi phí đầu tư để tạo ra doanh thu phát triển của dự án được chuyển đổi về thời điểm cần thẩm định giá
Chi phí đầu tư để tạo ra doanh thu phát triển của dự án được chuyển đổi về thời điểm cần thẩm định giá
Chi phí để xây dựng mới công trình xây dựng trên đất
Tổng doanh thu phát triển của dự án được chuyển đổi về thời điểm cần thẩm định giá
Theo tiêu chuẩn IVSC: Thị trường trong đó hàng hóa, dịch vụ được trao đổi, kinh doanh giữa người mua và người bán tiến hành các hoạt động như thế nào?
Tự do
Tự giác
Tự nguyện
Tự nhiên
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có đặc điểm:
Chỉ có người mua quyết định đến sự thay đổi giá cả thị trường
Giá cả thị trường không phụ thuộc vào quyết định của người bán và người mua
Giá cả thị trường không phụ thuộc vào quyết định của người mua
Người bán và người mua quyết định đến sự thay đổi giá cả thị trường
Thị trường độc quyền là thị trường:
Các nhà sản xuất thường sử dụng hình thức cạnh tranh phi giá cả
Chỉ tồn tại một nhà cung cấp duy nhất một loại sản phẩm
Chỉ tồn tại một nhà cung cấp tất cả các loại sản phẩm
Tồn tại một số lượng nhỏ các hãng cung ứng một loại sản phẩm nhất định
Trên thực tế có nhiều bất động sản được thiết kế xây dựng và sử dụng cho những mục đích riêng đặc biệt như: nhà thờ, bệnh viện, trường học. Trên thị trường hiếm xảy ra các hiện tượng mua bán các bất động sản này. Việc định giá các bất động sản này thường sử dụng phương pháp nào dưới đây?
Chi phí
So sánh
Thặng dư
Thu nhập
Trong điều kiện ...thẩm định viên cần phải sử dụng giá trị phi thị trường làm cơ sở định giá tài sản:
Thị trường bình thường
Thị trường điển hình
Thị trường không điển hình hay không bình thường
Trong hoạt động mua bán, trao đổi tài sản, định giá tài sản nhằm mục đích:
Giúp cho người bán xác định giá bán và người mua quyết định giá mua; Thiết lập cơ sở cho việc trao đổi tài sản này với tài sản khác.
Giúp cho người bán xác định giá bán và người mua quyết định giá mua; Xác định giá trị cho các hợp đồng bảo hiểm tài sản
Thiết lập cơ sở cho việc trao đổi tài sản này với tài sản khác.
Xác định giá trị cho các hợp đồng bảo hiểm tài sản; Thiết lập cơ sở cho việc trao đổi tài sản này với tài sản khác.
Trong hoạt động phát triển tài sản và đầu tư, định giá tài sản nhằm mục đích:
Để so sánh với cơ hội đầu tư vào các tài sản khác và quyết định khả năng đầu tư.
Để tìm ra giá trị tính thuế hàng năm đối với tài sản.
Để xác định giá sàn phục vụ đấu thầu, đấu giá tài sản công.
Thiết lập cơ sở cho việc trao đổi tài sản này với tài sản khác
Trong hoạt động quản lý nhà nước; định giá tài sản nhằm mục đích:
check_box Tất cả các phương án
Để tính thuế khi tài sản được bán hoặc để thừa kế và xác định giá trị bồi thường thu hồi tài sản.
Để tòa án ra quyết định phân chia tài sản khi xử án.
Xác định giá sàn phục vụ đấu thầu, đấu giá tài sản công
Trong một cuộc đấu giá ôtô Toyota Camry2.4 đã sử dụng 2 năm, giá khởi điểm là 500 trđ, các nhà đầu tư đặt giá như sau:- Ông A đặt mua giá 505 trđ- Ông X, Y, Z đặt mua giá 510 trđ- Ông B đặt mua giá 530 trđKết thúc phiên đấu giá, ông B mua được ôtô với giá 530 trđĐâu là giá trị thị trường của chiếc ôtô trên?
check_box 500 trđ
505 trđ
510 trđ
530 trđ
Vận dụng nguyên tắc đóng góp trong định giá tài sản cần chú ý:
Khi đánh giá tổ hợp tài sản cần cộng giá trị của các tài sản riêng lẻ lại với nhau.
Khi đánh giá tổ hợp tài sản không cần chú ý đến giá trị của các tài sản riêng lẻ
Khi đánh giá tổ hợp tài sản không được cộng giá trị của các tài sản riêng lẻ lại với nhau.
Không có đáp án nào đúng
Việc sử dụng cao nhất và tốt nhất của một lô đất là việc sử dụng dẫn đến kết quả là:
check_box Doanh thu cao nhất của lô đất
Giá trị sử dụng cao nhất của lô đất
Tổng chi phí đầu tư thấp nhất
Tỷ lệ thuê mướn cao nhất của lô đất
Việc xác định cơ sở giá trị của thẩm định giá cần:
Căn cứ vào phương pháp định giá
Phù hợp với mục đích định giá
Phù hợp với mục đích định giá; Theo quy định của pháp luật
Theo quy định của pháp luật

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập