Các hình thức tổ chức lấy tin?
Đi mua tin từ các trung tâm tư vấn về tin
Do các nhân viên và chuyên gia của bộ phận marketing
Sử dụng nội gián và các hội nghị, các tư liệu trên hội trường.
Tất cả các phương án..
Giám đốc doanh nghiệp có những phong cách làm việc cơ bản nào?
check_box Phát hiện vấn đề về mặt tổ chức, cưỡng bức, dân chủ, tự do.
Cưỡng bức, dân chủ.
Dân chủ, áp đặt.
Tự do, dân chủ.
Trong các loại hình DN sau, loại hình nào không được phát hành cổ phiếu ra thị trường
Công ty TNHH
Công ty TNHH, Hợp tác xã, Công ty tư nhân
Công ty tư nhân
Hợp tác xã

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Liên hệ với chúng tớ nếu....

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?

Đừng ngần ngại...

Xin vui lòng liên hệ Zalo|Telegram Thế Phong - 08 3533 8593, hoặc ủng hộ để duy trì website qua chuyển khoản