Bằng cách nào có thể kiểm soát được tâm lý tốt nhất ?
check_box Bằng sự can thiệp thích hợp.
Cải thiện mục tiêu, lý tưởng và chất lượng cuộc sống
Cần sự giúp đỡ của người ngoài cuộc.
Tin tưởng vào tâm linh.
Các phẩm chất của ý chí bao gồm:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Tính độc lập
Tính mục đích
Tính quyết đoán
Cách hiểu nào không phù hợp với tính lựa chọn của tri giác.
Con người chủ động lựa chọn đối tượng tri giác.
Sự lựa chọn đối tượng tri giác còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan.
Tất cả các phương án đều đúng
Thể hiện tính tích cực của con người trong tri giác.
Câu tục ngữ: “Giận cá chém thớt” thể hiện quy luật nào trong đời sống tình cảm?
check_box Quy luật di chuyển;
Quy luật lây lan;
Quy luật pha trộn;
Quy luật tương phản.
Chú ý có chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?
Cường độ của vật kích thích.
Độ mới lạ của vật kích thích.
Sự trái ngược giữa sự vật và bối cảnh xung quanh.
Ý thức, xu hướng và tình cảm cá nhân.
Chú ý không chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?
Đặc điểm vật kích thích
Mục đích hoạt động
Tình cảm cá nhân
Xu hướng cá nhân;
Con người là:
Một thực thể sinh vật.
Một thực thể tự nhiên.
Một thực thể xã hội.
Vừa là một thực thể tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội.
Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của cảm giác?
Cảm giác chỉ phản ánh những thuộc tính cụ thể của sự vật thông qua hoạt động của từng giác quan riêng lẻ.
Cảm giác con người có bản chất xã hội.
Cảm giác con người phản ánh các thuộc tính bản chất của sự vật.
Cảm giác là một quá trình tâm lý có mở đầu, diễn biến, kết thúc.
Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hành động ý chí?
check_box Tự động hóa;
Có mục đích;
Có sự khắc phục khó khăn;
Có sự lựa chọn phương tiện, biện pháp hành động.
Đặc điểm thể hiện sự khác biệt căn bản của tri giác so với cảm giác là:
check_box Phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trọn vẹn.
Chỉ xuất hiện khi sự vật hiện tượng tác động trực tiếp vào giác quan.
Phản ánh thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng.
Quá trình tâm lý
Điều nào không đúng với sự quên?
Ở giai đoạn đầu (lúc mới học xong), tốc độ quên lớn, sau đó giảm dần.
Quên cũng diễn ra theo quy luật.
Quên cũng là hiện tượng hữu ích với con người.
Quên là xóa bỏ hoàn toàn “dấu vết” của tài liệu trên vỏ não.
Điều nào không đúng với trí nhớ có chủ định?
check_box Có trước trí nhớ không chủ định trong đời sống cá thể.
Có mục đích định trước
Có sử dụng biện pháp để ghi nhớ.
Có sự nỗ lực ý chí trong ghi nhớ.
Điều nào không đúng với tưởng tượng?
Kết quả là hình ảnh mang tính khái quát
Luôn giải quyết vấn đề một cách tường minh.
Luôn phản ánh cái mới với cá nhân (hoặc xã hội).
Nảy sinh trước tình huống có vấn đề.
Đối tượng của trí nhớ được thể hiện rõ nhất trong luận điểm nào?
Các kết quả mà con người tạo ra trong tư duy, tưởng tượng.
Các thuộc tính bên ngoài, các mối liên hệ không gian, thời gian của thế giới mà con người đã tri giác.
Các xúc cảm, tình cảm, thái độ mà con người đã trải qua.
Kinh nghiệm của con người
Giá trị chân chính của ý chí thể hiện ở:
check_box Nội dung đạo đức
Cường độ ý chí;
Tính tự giác
Tính ý thức;
Giao tiếp là:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Con người tri giác lẫn nhau và ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau;
Quá trình con người trao đổi về thông tin, về cảm xúc;
Sự tiếp xúc tâm lý giữa con người – con người;
Hãy chọn ý kiến đúng nhất về khái niệm tâm lý:
check_box Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não thông qua chủ thể.
Tâm lý giúp con người định hướng hành động, có sức mạnh hành động, điều khiển và điều chỉnh hành động.
Tâm lý là tất cả các hiện tượng tinh thần nảy sinh trong não người, nó gắn liền và điều khiển mọi hoạt động của con người.
Tâm lý thuộc thế giới linh hồn, nó vốn có và bất tử.
Hệ thống tín hiệu thứ hai của tâm lý là ?
Cơ sở sinh lý của não
Cơ sở sinh lý của tư duy ngôn ngữ.
Hưng phấn và ức chế
Tín hiệu của sự vật và hiện tượng khách quan
Hiện tượng “ghen tuông” trong tình yêu nam nữ là biểu hiện của quy luật nào trong đời sống tình cảm?
check_box Quy luật pha trộn;
Quy luật di chuyển;
Quy luật lây lan.
Quy luật thích ứng;
Hoạt động thần kinh cấp thấp được thể hiện ở:
Các lớp tế bào thần kinh vỏ não
Các phần dưới vỏ não
Não trung gian
Tất cả các phương án đều đúng
Khi quan sát, thu thập những dữ kiện tâm lý cần dựa vào ?
Đo lường các đáp ứng
Hình thái đáp ứng đặc thù.
Mối liên hệ giữa các kích thích và đáp ứng.
Những điều kiện quan sát
Luận điểm nào đúng với tình huống có vấn đề?
Có tính chủ quan không mang tính khách quan.
Hoàn toàn do khách quan quy định.
Làm nảy sinh tư duy và tư duy luôn giải quyết được vấn đề của tình huống.
Vừa mang tính chủ khách quan vừa mang tính khách quan.
Một động vật có khả năng đáp trả lại những kích thích ảnh hưởng trực tiếp và cả kích thích ảnh hưởng gián tiếp đến sự tồn tại của cơ thể thì động vật đó đang ở thời kỳ:
Cảm giác
Ngôn ngữ
Tri giác
Tư duy
Một tình huống làm nảy sinh tư duy phải thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện nào dưới đây là không cần thiết?
Cá nhân nhận thức tình huống và muốn giải quyết.
Chứa vấn đề mà hiểu biết cũ, phương pháp hành động cũ không giải quyết được.
Tình huống phải quen thuộc, không xa lạ với cá nhân.
Vấn đề trong tình huống có liên quan đến kinh nghiệm của cá nhân.
Mức độ nào của đời sống tình cảm được thể hiện trong đoạn văn sau: “Mấy tháng nay Ngoan luôn trăn trở về câu chuyện giữa cô và Thảo, nó đi vào giấc ngủ hằng đêm, khiến cô chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ”.
check_box Tâm trạng
Cảm xúc
Say mê
Xúc động
Muốn có cảm giác nào đó xảy ra thì cần:
Có kích thích tác động trực tiếp vào giác quan.
Kích thích tác động vào vùng phản ánh được.
Loại kích thích đặc trưng của cơ quan phân tích.
Tất cả các phương án đều đúng
Nhiệm vụ đầu tiên của tâm lý học là gì?
Mô tả hoạt động
Quan sát ứng xử
Thu thập các dữ kiện
Tiên đoán và kiuểm soát ứng xử
Nội dung nào sau đây không thuộc cấu trúc của ý thức cá nhân?
Mặt cơ động của ý thức
Mặt năng động của ý thức
Mặt nhận thức của ý thức
Mặt thái độ của ý thức
Phương diện khoa học của tâm lý đòi hỏi?
Bằng chứng mang tính thực nghiệm.
Bằng chứng thu được do quan sát
Kết luận có thể hiểu được.
Thỏa mãn sự hằng say mê nghiên cứu.
Qui luật nào thuộc qui luật hoạt động thần kinh cao cấp và tâm lý ?
Cảm ứng qua lại
Cường độ kích thích.
Hoạt động theo hệ thống
Lan tỏa và tập trung
Sự nảy sinh tâm lý về phương diện loài gắn liền với:
check_box Sinh vật chưa có hệ thần kinh;
Sinh vật có hệ thần kinh mấu (hạch);
Sinh vật có hệ thần kinh ống;
Sinh vật có hệ thần kinh tủy sống và não.
Tâm lý con người khác xa so với tâm lý động vật vì:
Tâm lý con người có bản chất xã hội và mang tính lịch sử.
Tâm lý con người có tính chủ thể.
Tâm lý con người có trình độ phản ánh rất cao, phản ánh sáng tạo.
Tất cả các phương án đều đúng
Thế nào là mối mô tả tâm lý khách quan ?
Ghi nhận các cử chỉ, nét mặt, hành động đang diễn ra.
Lý giải điều đã quan sát được.
Nói rằng một người đang tỏ ra kiêu căng, giận dữ, sợ hãi.
Xét đoán về mặt, cử chỉ
Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm cùng loại qua quá trình:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Động hình hóa;
Khái quát hóa;
Tổng hợp hóa;
Trí nhớ thao tác rất gần với loại trí nhớ nào?
Trí nhớ dài hạn.
Trí nhớ hình ảnh
Trí nhớ ngắn hạn.
Trí nhớ vận động
Trong hành động tư duy, việc thực hiện các thao tác tư duy thường diễn ra như thế nào?
Linh hoạt tùy theo từng nhiệm vụ của tư duy.
Mỗi thao tác tiến hành độc lập, không phụ thuộc vào nhau.
Thực hiện các thao tác theo đúng trình tự xác định: phân tích - tổng hợp; so sánh; trừu tượng hóa, khái quát hóa.
Thực hiện đầy đủ các thao tác tư duy.
Trong số những đặc điểm của quá trình phản ánh được nêu ra dưới đây, đặc điểm nào đặc trưng cho tư duy?
Phản ánh kinh nghiệm đã qua dưới dạng các ý nghĩ, cảm xúc, hình tượng về sự vật, hiện tượng đã tri giác trước đây.
Phản ánh những dấu hiệu bản chất, những mối liên hệ mang tính quy luật của sự vật hiện tượng.
Phản ánh sự vật, hiện tượng trong toàn bộ thuộc tính và bộ phận của chúng.
Tất cả các phương án đều đúng
Tư duy khác tưởng tượng chủ yếu ở chỗ:
Làm cho hoạt động của con người có ý thức.
Liên quan đến nhận thức cảm tính.
Sự chặt chẽ trong giải quyết vấn đề.
Tất cả các phương án đều đúng
Tưởng tượng sáng tạo có đặc điểm:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Luôn có giá trị với xã hội.
Luôn được thực hiện có ý thức.
Luôn tạo ra cái mới cho cá nhân và xã hội.
Về phương diện loài, ý thức của con người được hình thành nhờ:
Lao động, ngôn ngữ;
Tất cả các phương án đều đúng
Tiếp thu nền văn hóa xã hội;
Tự nhận thức, tự đánh giá;
Ý nào dưới đây không đúng với tri giác?
Có thể đạt đến trình độ cao không có ở động vật.
Là phương thức phản ánh thế giới trực tiếp.
Luôn phản ánh một cách trọn vẹn theo một cấu trúc nhất định của sự vật hiện tượng.
Phản ánh những thuộc tính chung bên ngoài của một loạt sự vật, hiện tượng cùng loại.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập