“ Coi trọng xuất nhập khẩu, đó là con đường mang lại sự phồn thịnh cho đất nước” là nội dung của lý thuyết nào sau đây?
Lý thuyết lợi thế so sánh
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế .
Lý thuyết trọng thương
“Một quốc gia là kém nhất vấn có lợi khi giao thương với một quốc gia khác được coi là tốt nhất” là nội dung của lý thuyết nào sau đây?
Lý thuyết lợi thế so sánh
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
Lý thuyết trọng thương
“Xác định hệ thống ngang giá tiền tệ và tỷ giá hối đoái của các quốc gia thành viên” là một chức năng của tổ chức nào sau đây?
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
Liên minh châu Âu (EU)
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
Biện pháp nào sau đây không được chính phủ sử dụng để khuyến khích xuất khẩu?
check_box Thuế xuất khẩu
Thành lập các khu chế xuất
Bảo lãnh các khoản vốn vay của các doanh nghiệp xuất khẩu
Cung cấp thông tin về thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp xuất khẩu
Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược là:
Ma trận chiến lược chính, ma trận IFE, ma trận SWOT
Ma trận EFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận IFE
Ma trận EFE, ma trận SWOT, ma trận QSPM
Ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận chiến lược chính, ma trận QSPM
Các công cụ để xây dựng chiến lược có thể lựa chọn là:
Ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh
Ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận chiến lược chính, ma trận EFE
Ma trận SWOT, ma trận chiến lược chính, ma trận QSPM
Ma trận SWOT, ma trận EFE, ma trận QSPM
Các doanh nghiệp mong muốn tham gia kinh doanh quốc tế nhằm:
Tận dụng công suất dư thừa
Tăng doanh số bán
Tăng doanh số bán, tận dụng công suất dư thừa và tiếp cận nguồn lực ở nước ngoài và các mục tiêu khác
Tiếp cận nguồn lực
Các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất sản phẩm có nhu cầu phổ biến thường đối mặt với:
Áp lực giảm chi phí bằng 0
Áp lực giảm chi phí cao
Áp lực giảm chi phí thấp
Áp lực thích ứng với địa phương cao
Các lập luận dưới đây ủng hộ việc công ty mua ngoài từ các nhà cung cấp khác, ngoại trừ
check_box Công ty có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài
Công ty có cơ hội bán hàng tới những nước cung cấp bán thành phẩm cho công ty
Công ty có thể giảm chi phí nhờ loại bỏ bớt những khâu sản xuất kém hiệu quả
Công ty có thể linh hoạt trong việc thay đổi nguồn cung cấp
Các nhà quản trị doanh nghiệp cần am hiểu văn hóa vì các lý do sau đây, ngoài trừ:
Quản trị có hiệu quả hơn nguồn nhân lực ở nước ngoài
Áp đặt các giá trị văn hóa của mình khi kinh doanh ở nước ngoài
Nắm bắt tốt hơn mong muốn, nhu cầu, sở thích của khách hàng nước ngoài
Thiết kế các chương trình phù hợp để quảng cáo, khuyếch trương sản phẩm trên thị trường nước ngoài
Các nhân tố thúc đẩy toàn cầu hóa bao gồm:
Giảm bớt các rào cản trong thương mại quốc tế
Giảm bớt các rào cản đối với thương mại và đầu tư quốc tế, và sự phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ
Giảm bớt các rào cản đối với đầu tư quốc tế
Sự phát triển không ngừng của lĩnh vực công nghệ thông tin
Các nhân tố tối thiểu có trong một chuỗi dây chuyền cung ứng sản xuất là:
Đơn vị sản xuất, hội đồng quản trị, cổ đông
Nhà cung cấp, đơn vị sản xuất, khách hàng
Nhà đầu tư, đơn vị sản xuất, khách hàng
Nhà đầu tư, nhà cung cấp, đơn vị sản xuất
Các phát biểu sau đây cho thấy sự đa dạng trong văn hóa tạo ra những cơ hội cho kinh doanh quốc tế, ngoại trừ:
Cần phải điều chỉnh sản phẩm cho thích hợp với từng nền văn hóa
Học hỏi những phương thức quản lý đặc thù, có hiệu quả của từng nền văn hóa
Phát triển các chiến lược marketing toàn cầu
Sử dụng các cách suy nghĩ và tiếp cận khác nhau trong việc đẩy mạnh cải tiến sản phẩm
Các quốc gia phát triển là những quốc gia
check_box Có thu nhập cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, chỉ số HDI cao
Có thu nhập bình quân thấp
Có cơ sở hạ tầng lạc hậu
Có hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe lạc hậu
Các tổ chức nào sau đây không thể hiện một khu vực kinh tế hợp nhất?
AFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN)
APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương)
EU (Liên minh các nước Châu Âu)
NAFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ:Canada, Mỹ, Mexico)
Các yếu tố nào trong điều kiện về nhu cầu quyết định việc hình thành lợi thế cạnh tranh quốc tế của một ngành, ngoại trừ:
Khả năng tiên đoán trước nhu cầu
Sự khác biệt về nhu cầu của người tiêu dùng
Sự tương đồng về nhu cầu giữa các quốc gia
Tỷ trọng nhu cầu nội địa cao so với tổng nhu cầu trên thế giới
Cách thức cư xử, nói năng, ăn mặc phù hợp gắn với thành tố nào của văn hóa?
Ngôn ngữ
Giá trị và thái độ
Tập quán
Tôn giáo
Cấm vấn là nội dung của
Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Căn cứ quan trọng cho thiết kế quy trình công nghệ
Công suất dây chuyền
Đặc điểm dây chuyền và công suất dây chuyền
Đặc điểm sản phẩm
Quy mô sản xuất
Chệch hướng mậu dịch xảy ra:
Dẫn đến sự độc quyền tự nhiên
Làm gia tăng quy mô thị trường
Làm hiệu quả sản xuất kém
Làm tăng giá sản phẩm
Chỉ số phát triển con người (HDI) được tính toán dựa trên thông tin về các khía cạnh sau, ngoại trừ:
Giáo dục
Cơ cấu kinh tế
Tuổi thọ trung bình của người dân
Thu nhập bình quân
Chỉ tiêu nào phán ánh trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia nhấn mạnh vào khía cạnh chất lượng cuộc sống phát và triển con người?
GNP
GNP bình quân đầu người
Chỉ số phát triển con người (HDI)
GDP
Chiến lược chuyển giao các kỹ năng và sản phẩm vượt trội của danh nghiệp ra thị trường nước ngoài để cạnh tranh với các đối thủ khác được gọi là:
Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược quốc tế
Chiến lược nào dưới đây phù hợp với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nơi thị hiếu của khách hàng khác nhau giữa các quốc gia?
check_box Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược quốc tế
Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược thích ứng sản phẩm và chính sách marketing trên từng thị trường với sở thích, thị hiếu địa phương được gọi là:
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược ổn định
Chiến lược tung ra những sản phẩm như nhau, với cùng chính sách marketing trên tất cả các thị trường được gọi là:
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược thu hẹp
Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược đa quốc gia
Chính sách nhân sự đa tâm:
check_box Lựa chọn các nhà quản trị địa phương vào những vị trí quan trọng ở chi nhánh nước ngoài
Coi trọng việc lựa chọn các nhà quản trị tốt nhất bất kể họ thuộc quốc tịch nào
Coi trọng việc lựa chọn các nhà quản trị thuộc một nước thứ ba
Chính sách đưa người của trụ sở chính sang nắm giữ các vị trí chủ chốt ở nước ngoài
Chính sách nhân sự địa tâm:
check_box Coi trọng việc lựa chọn các nhà quản trị tốt nhất bất kể họ thuộc quốc tịch nào
Chính sách đưa người của trụ sở chính sang nắm giữ các vị trí chủ chốt ở nước ngoài
Coi trọng việc lựa chọn các nhà quản trị thuộc một nước thứ ba
Lựa chọn các nhà quản trị địa phương vào những vị trí quan trọng ở chi nhánh nước ngoài
Chính sách nhân sự quốc tế nào đề cao trình độ quản lý, chuyên môn và kinh nghiệm khi tuyển chọn các nhà quản trị?
check_box Chính sách nhân sự địa tâm
Chính sách nhân sự vị chủng
Chính sách nhân sự đa tâm
Chính sách kinh doanh
Chính sách nhân sự vị chủng là:
check_box Chính sách đưa người của trụ sở chính sang nắm giữ các vị trí chủ chốt ở nước ngoài
Coi trọng việc lựa chọn các nhà quản trị thuộc một nước thứ ba
Coi trọng việc lựa chọn các nhà quản trị địa phương
Coi trọng việc lựa chọn các nhà quản trị tốt nhất bất kể họ thuộc quốc tịch nào
Chính sách thương mại nằm trong nhóm yếu tố:
Công nghệ
Chính trị-pháp luật
Kinh tế, văn hóa xã hội
Sự toàn cầu hóa kinh tế
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Chỉ những chiến lược khác nhóm mới được so sánh với nhau
Chỉ những chiến lược không cùng một nhóm dễ so sánh hơn những chiến lược trong cùng một nhóm
Chỉ những chiến lược trong cùng một nhóm dễ so sánh hơn những chiến lược không cùng một nhóm
Chỉ những chiến lược trong cùng một nhóm mới được so sánh với nhau
Chủ thể nào có vai trò điều tiết thông qua việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động kinh tế - kinh doanh?
check_box Chính phủ
Các tổ chức tài chính
Doanh nghiệp
Người tiêu dùng
Chủ thể thực hiện các giao dịch kinh doanh quốc tế là:
Chỉ các công ty đa quốc gia
Chính phủ
Các công ty đa quốc gia, các công ty vừa và nhỏ
Người tiêu dùng cuối cùng
Chuyển giá là công cụ giúp doanh nghiệp kinh doanh quốc tế:
check_box Giảm nghĩa vụ thuế trên phạm vi toàn cầu
Gia tăng hiệu quả sử dụng vốn
Giảm chi phí giao dịch
Tăng cường kiểm soát vốn
Có bao nhiêu công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược?
2 công cụ
3 công cụ
4 công cụ
5 công cụ
Cơ chế thanh toán bù trừ được thiết lập nhằm:
check_box Giảm chi phí giao dịch
Trì hoãn thanh toán
Đẩy nhanh thanh toán
Thanh toán trả dần
Cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế KHÔNG bao gồm nội dung nào sau đây?
Mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
Thị trường nội địa ít tiềm năng.
Thu hẹp phạm vi thị trường kinh doanh.
Tìm kiếm các nguồn lực nước ngoài
Công ty có xu hướng không tập trung sản xuất vào một hoặc một số ít địa điểm nếu:
check_box Sự khác biệt về các yếu tố văn hóa, chính trị giữa các nước là không đáng kể
Kinh phí đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất là rất lớn
Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn
Sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu giống nhau trên các thị trường
Công ty có xu hướng không tổ chức sản xuất phân tán nếu:
check_box Rào cản thương mại ở các thị trường thấp
Kinh phí đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất thấp
Sản phẩm của công ty phải đáp ứng nhu cầu riêng biệt cho từng thị trường
Công ty không có khả năng áp dụng công nghệ sản xuất linh hoạt
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất phân tán với các điều kiện sau đây:
check_box Rào cản thương mại giữa các thị trường rất cao, và nhu cầu đối với sản phẩm của công ty là không giống nhau giữa các nước
Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn
Sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu giống nhau trên các thị trường
Việc xây dựng nhà máy sản xuất đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất phân tán với những điều kiện sau đây, ngoại trừ:
check_box Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn
Quy mô sản lượng tối ưu của doanh nghiệp nhỏ
Kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thấp
Sự khác biệt về các yếu tố văn hóa, chính trị giữa các nước là không đáng kể
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất tập trung với các điều kiện sau đây, ngoại trừ:
Việc xây dựng nhà máy sản xuất đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn
Nhu cầu đối với sản phẩm của công ty là không giống nhau giữa các nước
Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn
Sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu giống nhau trên các thị trường
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất tập trung với những điều kiện sau đây:
Kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thấp
Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn và rào cản thương mại giữa các nước thấp
Quy mô sản lượng tối ưu của doanh nghiệp nhỏ
Sự khác biệt về các yếu tố văn hóa, chính trị giữa các nước là không đáng kể
Công ty trong giai đoạn đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài thì sử dụng chuyên viên quản trị của
Bất kỳ quốc gia nào cũng được
Chính quốc
Nước sở tại.
Nước thứ ba.
Đại lý đặc quyền thuộc hình thức kinh doanh nào sau đây?
Đầu tư nước ngoài.
Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế.
Thương mại dịch vụ.
Thương mại hàng hoá
Đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu là nội dung của
Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Đầu tư quốc tế là:
check_box Hoạt động đầu tư từ nước này sang nước khác
Hoạt động đấu tư nội địa
Hoạt động bán hàng từ nước này sang nước khác
Hoạt động bán hàng nội địa
Đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là có thể tác động tiêu cực sau đây đến nước tiếp nhận, ngoại trừ:
Cán cân thanh toán xấu đi do nhập khẩu đầu vào từ nước ngoài gia tăng
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chuyển giao công nghệ lạc hậu
Suy giảm chủ quyền quốc gia
Đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là mang lại những lợi ích sau đây cho nước tiếp nhận, ngoại trừ:
check_box Làm giảm bớt cơ hội việc làm
Tiếp nhận công nghệ tiên tiến
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Gia tăng việc làm, thu nhập
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là:
Hoạt động bán hàng hóa ra thị trường nước ngoài
Đầu tư vốn, công nghệ, và các tài sản hữu hình và vô hình khác để tổ chức kinh doanh ở nước ngoài
Nhượng lại cho đối tác nước ngoài quyền sử dụng các tài sản vô hình
Mua cổ phiếu ở nước ngoài dưới mức khống chế
Để hạn chế rủi ro chính trị, doanh nghiệp kinh doanh quốc tế không nên sử dụng biện pháp nào sau đây?
check_box Tìm cách loại bỏ các quan chức không thân thiện trong chính quyền địa phương
Liên doanh, liên kết với các đối tác địa phương
Vận động hành lang, tuyên truyền quảng bá về vai trò của doanh nghiệp
Chia sẻ lợi ích thông qua việc tài trợ cho các dự án phát triển của địa phương
Để khuyến khích vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nước tiếp nhận thường áp dụng biện pháp nào sau đây?
check_box Dành cho các công ty nước ngoài những ưu đãi về tài chính như miễn giảm thuế
Hạn chế đầu tư nước ngoài vào nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế
Đặt ra các quy định khắt khe đối với hoạt động đối với các công ty nước ngoài
Hạn chế quyền sở hữu của các công ty nước ngoài
Để kiểm soát chặt chẽ công nghệ, hoạt động marketing, bán hàng và cung ứng dịch vụ sau bán hàng ở thị trường nước ngoài thì doanh nghiệp nên lựa chọn phương thức thâm nhập nào dưới đây?
check_box Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Liên doanh với một đối tác địa phương
Hợp đồng nhượng quyền
Hợp đồng giấy phép
Điều gì trong số những điều sau đây sẽ thể hiện sự khác biệt giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế
Cho thuê và nhượng quyền kinh doanh.
Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay vì trả bằng tiền mặt.
Hoạt động giao dịch vượt ra tầm biên giới quốc gia
Hợp đồng quản trị sẽ khác biệt về ngôn ngữ.
Điều gì trong số những điều sau đây sẽ tiếp tục có ảnh hưởng mạnh đến môi trường kinh doanh quốc tế trong tương lai
Đô la Mỹ không còn giữ vai trò thống trị
Nợ quốc tế của các nước đang phát triển
Những vướng mắc về mậu dịch quốc tế giữa các nước công nghiệp
Sự thống trị của văn hóa của các doanh nghiệp Châu Âu
Điều nào sau đây KHÔNG phải là đặc trưng của kinh doanh quốc tế?
Kinh doanh quốc tế buộc phải diễn ra trong môi trường kinh doanh ổn định
Kinh doanh quốc tế được thực hiện ở nước ngoài.
Kinh doanh quốc tế là hoạt động kinh doanh diễn ra giữa các nước.
Kinh doanh quốc tế tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận.
Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do cho sự thất bại của hoạt động liên doanh?
Bất đồng về việc phân chia lợi nhuận
Quyền lợi công bằng
Thiếu sự truyền thông giữa các bên.
Vấn nạn do tiết lộ những thông tin nhạy cảm..
Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do cho sự thất bại của hoạt động liên doanh?
Bất đồng về việc phân chia lợi nhuận
Mâu thuẫn về quyền lợi .
Sự đồng thuận về việc phân chia lợi nhuận.
Thiếu sự truyền thông giữa các bên.
Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do cho sự thất bại của hoạt động liên doanh?
Bất đồng về việc phân chia lợi nhuận
Các bên có thông tin chi tiết về nhau
Mâu thuẫn về quyền lợi
Thiếu sự truyền thông giữa các bên.
Điều nào sau đây là đặc trưng của kinh doanh quốc tế?
. Kinh doanh quốc tế buộc phải diễn ra trong môi trường kinh doanh biến động.
Doanh nghiệp ít gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế buộc phải diễn ra trong môi trường kinh doanh ổn định.
Kinh doanh quốc tế là hoạt động kinh doanh diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nội bộ quốc gia.
Doanh nghiệp có xu hướng vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài vì các động cơ sau đây, ngoại trừ:
check_box Từ bỏ thị trường trong nước
Tiếp cận nguồn lực ở nước ngoài
Tận dụng công suất dư thừa
Tăng doanh số bán
Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?
Lao động
Lối sống, thói quen tiêu dùng
Nguồn vốn
Nguyên vật liệu
Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?
Lao động
Máy móc thiết bị
Nguồn vốn
Tăng trưởng kinh tế
Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?
Lao động.
Máy móc thiết bị.
Nguồn vốn.
Tỷ giá hối đoái.
Doanh nghiệp kiểm soát được yếu tố nào sau đây:
Khách hàng
Lao động
Lối sống, thói quen tiêu dùng
Tỷ giá hối đoái
Doanh nghiệp kiểm soát được yếu tố nào sau đây:
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Nguyên vật liệu
Sản phẩm thay thế
Doanh nghiệp kiểm soát được yếu tố nào sau đây:
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Máy móc thiết bị
Nhà cung cấp
Doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cần xác định cơ cấu vốn thích hợp nhằm:
check_box Giảm thiểu chi phí vốn và rủi ro đối với doanh nghiệp
Giảm nghĩa vụ thuế trên phạm vi toàn cầu
Huy động vốn một cách thuận lợi nhất
Chủ yếu huy động vốn thống qua phát hành trái phiếu
Doanh nghiệp nên làm gì để giảm thiểu rủi ro chính trị?
Vận động hành lang, tuyên truyền quảng bá về lợi ích mà doanh nghiệp có thể mang lại cho địa phương
Hạn chế chia sẻ lợi ích và rủi ro với các đối tác địa phương
Tìm cách loại bỏ các quan chức không thân thiện trong chính quyền địa phương
Tìm cách lật đổ chính quyền địa phương
Doanh nghiệp nên tổ chức sản xuất phân tán khi:
Tỷ giá hối đoái ổn định
Có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia về chi phí sản xuất
Sản phẩm đáp ứng nhu cầu có sự khác biệt lớn giữa các thị trường
Chi phí xây dựng nhà máy sản xuất cao
Doanh nghiệp nên tổ chức sản xuất phân tán khi:
check_box Rào cản thương mại nhiều
Có thể áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn
Tỷ giá hối đoái ổn định
Chi phí xây dựng nhà máy sản xuất cao
Doanh nghiệp nên tổ chức sản xuất tập trung khi:
Chi phí xây dựng nhà máy sản xuất cao
Rào cản thương mại nhiều
Chi phí xây dựng nhà máy sản xuất thấp
Không thể áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn
Doanh nghiệp nên tổ chức sản xuất tập trung khi:
check_box Có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia về môi trường kinh doanh
Tỷ giá hối đoái không ổn định
Có sự khác biệt không đáng kể giữa các quốc gia về môi trường kinh doanh
Rào cản thương mại giữa các nước nhiều
Giả sử tỷ giá thực không đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên, các yếu tố khác không đổi:
Giá cả hàng hoá nhập khẩu đắt hơn
Giá cả hàng hoá nhập khẩu rẻ hơn
Giá cả hàng hoá xuất khẩu đắt hơn
Giá cả hàng hoá xuất khẩu rẻ hơn
Giao dịch nào sau đây không phải giao dịch phòng ngừa rủi ro trên thị trường ngoại hối?
check_box Mua ngoại tệ
Giao dịch kỳ hạn
Giao dịch hoán đổi
Giao dịch quyền chọn
Giao dịch nào sau đây trên thị trường ngoại hối được thực hiện nhằm hạn chế rủi ro ngoại hối trong ngắn hạn?
check_box Giao dịch quyền chọn
Giao dịch giao ngay
Mua ngoại tệ
Bán ngoại tệ
Hạn chế về số lượng hoặc mặt hàng đối với nhập khẩu (quota) là nội dung của
. Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Hạn ngạch nhập khẩu là:
check_box Quy định số lượng tối đa mặt hàng nào đó được nhập khẩu vào quốc gia trong một quãng thời gian nhất định
Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm đơn giá hàng xuất khẩu
Khoản tiền nhất định mà người nhập khẩu phải trả cho mỗi đơn vị hàng nhập
Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm đơn giá hàng nhập khẩu
Hàng rào thương mại và đầu tư quốc tế giảm là do sự tác động của yếu tố
Chính trị - pháp luật
Công nghệ
Kinh tế
Văn hoá - xã hội
Hệ thống kinh tế trong đó các nguồn lực kinh tế như đất đai, tài nguyên thiên nhiên… thuộc sở hữu của cả nhà nước và tư nhân được gọi là
Kinh tế hỗn hợp
Kinh tế tư nhân
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Kinh tế thị trường
Hệ thống kinh tế trong đó các nguồn lực kinh tế như đất đai, tài nguyên thiên nhiên…thuộc sở hữu nhà nước được gọi là:
Kinh tế hỗn hợp
Kinh tế tư nhân
Kinh tế thị trường
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Hệ thống kinh tế trong đó phần lớn các nguồn lực kinh tế như đất đai, tài nguyên thiên nhiên…thuộc sở hữu tư nhân được gọi là:
Kinh tế tư nhân
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Kinh tế hỗn hợp
Kinh tế thị trường
Hệ thống luật dân sự có nhược điểm là:
check_box Tính linh hoạt thấp
Hợp đồng kinh doanh có nội dung ngắn gọn
Việc soạn thảo hợp đồng kinh doanh đơn giản hơn, ít tốn kém thời gian, tiền bạc
Tính linh hoạt cao
Hệ thống luật pháp dựa trên các yếu tố như lịch sử luật pháp, tiền lệ được gọi là:
Thần luật (luật tôn giáo)
Luật thương mại
Thông luật
Luật dân sự
Hệ thống luật pháp dựa trên nền tảng tôn giáo được gọi là:
check_box Thần luật (luật tôn giáo)
Luật dân sự
Luật thương mại
Thông luật
Hiện tượng nào có thể chỉ xảy ra trong quản trị nhân lực của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế?
check_box Sốc văn hóa nghịch đảo
Tuyển dụng
Chính sách thưởng phạt
Đào tạo và phát triển
Hình thức nào trong số các hình thức sau sử dụng để thâm nhập thị trường quốc tế sẽ tạo nên: (1) Đối thủ cạnh tranh tiềm năng; (2) làm giới hạn nguồn lợi nhuận sản sinh ở tương lai:
Cho thuê công nghệ/thương hiệu
Đầu tư 100% để xây dựng nhà máy mới
Liên doanh
Xuất khẩu
Hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm hoạt động nào?
Đầu tư trực tiếp
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Xuất nhập khẩu, đầu từ trực tiếp và đầu tư tài chính
Hội nhập kinh tế khu vực có tác động tích cực là:
check_box Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên
Các nước thành viên phải hy sinh một phần chủ quyền
Dẫn tới hiện tượng chuyển hướng mậu dịch
Mất việc làm ở một số ngành công nghiệp
Hợp đồng quản lý thuộc hình thức kinh doanh nào sau đây?
Đầu tư nước ngoài.
Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế.
Thương mại dịch vụ.
Thương mại hàng hoá.
Khả năng của nhà cung cấp thuộc môi trường nào sau đây:
Môi trường cạnh tranh
Môi trường chính trị
Môi trường kinh tế thế giới
Môi trường văn hóa và con người
Khác biệt giữa các kênh phân phối được thể hiện ở điểm nào dưới đây?
Thuộc tính sản phẩm
Yếu tố tâm lý
Chiến lược đẩy
Mức độ tích thụ bán lẻ Mức độ tích thụ bán lẻ
Khi doanh nghiệp sở hữu toàn bộ vốn đầu tư vào một dự án kinh doanh ở nước ngoài thì đó là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài thông qua:
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Hợp đồng nhượng quyền
Doanh nghiệp liên doanh
Khi đứng trên góc độ chức năng hoạt động, môi trường chia thành
Môi trường địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá, thể chế
Môi trường thương mại
Môi trường thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư
Môi trường trong nước, môi trường quốc tế
Khi đứng trên góc độ điều kiện kinh doanh, môi trường chia thành
Môi trường địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá, thể chế.
Môi trường thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư.
Môi trường thương mại.
Môi trường trong nước, môi trường quốc tế.
Khi kinh doanh trên thị trường nước ngoài thì các nhà quản trị cần tránh:
Giao tiếp có hiệu quả với các cá nhân đến từ những nền văn hóa khác
Cân nhắc lựa chọn các phương án kinh doanh phù hợp trên thị trường nước ngoài
Lựa chọn sản phẩm phù hợp với văn hóa trên thị trường nước ngoài
Đưa ra các quyết định kinh doanh chỉ dựa trên quan điểm cá nhân
Khi lạm phát tại một quốc gia rất cao so với các nước khác trên thế giới thì điều gì có thể xảy ra cho nước này?
Chính phủ sẽ đánh giá cao giá trị tiền tệ
Dòng vốn sẽ dịch chuyển ra nước ngoài
Nhập khẩu trở nên kém tính cạnh tranh
Xuất khẩu giảm
Khi một công ty quyết định đầu tư để sản xuất sản phẩm ở nước ngoài, nó phải cân nhắc sự bù trừ giữa
Cạnh tranh và sự kiểm soát.
Chi phí và sự kiểm soát.
Cơ hội và lợi ích.
Lợi nhuận và liên doanh quốc tế
Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa của mình cho các trung gian, và sau đó các trung gian này bán lại hàng hóa cho người mua trên thị trường nước ngoài thì đó phương thức thâm nhập nào?
Phương thức đầu tư
Xuất khẩu gián tiếp
Xuất khẩu trực tiếp
Hợp đồng nhượng quyền
Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa của mình trực tiếp tới người mua trên thị trường nước ngoài thì đó phương thức thâm nhập nào?
check_box Xuất khẩu trực tiếp
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng giấy phép
Hợp đồng nhượng quyền
Khi một doanh nghiệp cố gắng đồng thời cắt giảm chi phí và thích ứng sản phẩm với các thị trường khác nhau thì doanh nghiệp đó theo đuổi:
check_box Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược quốc tế
Chiến lược đa quốc gia
Khi một doanh nghiệp đầu tư toàn bộ vốn để xây dựng một cơ sở sản xuất mới hoàn toàn ở nước ngoài thì dự án đó được gọi là:
Xây dựng mới
Doanh nghiệp liên doanh
Mua lại
Đầu tư gián tiếp
Khi nào doanh nghiệp không nên lựa chọn phương thức thâm nhập bằng đầu tư?
check_box Chi phí sản xuất trên thị trường nước ngoài cao
Quy mô thị trường nước ngoài lớn
Doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm tham gia kinh doanh quốc tế
Các nhà quản trị có sự hiểu biết sâu về văn hóa các quốc gia
Khi nghiên cứu môi trường ở trạng thái tĩnh, môi trường chia thành:
Môi trường địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá, thể chế
Môi trường thương mại
Môi trường thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư
Môi trường trong nước, môi trường quốc tế
Khi phân tích môi trường kinh tế của một quốc gia, các nhà quản trị thường quan tâm đến các yếu tố sau đây, ngoại trừ:
GDP/GNP
Thu nhập bình quân đầu người
Tôn giáo phổ biến ở quốc gia đó
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Kinh doanh quốc tế bao gồm:
Các hợp đồng giấy phép
Các giao dịch xuất khẩu hàng hóa
Các giao dịch đầu tư trực tiếp nước ngoài
Các giao dịch xuất khẩu hàng hóa, đầu tư quốc tế, hợp đồng giấy phép và các giao dịch kinh doanh khác vượt biên giới các quốc gia
Kinh doanh quốc tế được thực hiện giữa
Các cá nhân
Các cá nhân và các doanh nghiệp
Các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.
Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế
Lập luận cho rằng chính phủ cần can thiệp để giúp các doanh nghiệp trong một ngành nào đó trở thành người tiên phong trên thế giới được gọi là:
Lập luận về chính sách thương mại chiến lược
Lập luận về ngành công nghiệp non trẻ
Lập luận về bảo vệ bản sắc văn hía và truyền thống dân tộc
Lập luận về bảo vệ công ăn việc làm
Lập luận về “ngành công nghiệp non trẻ” cho rằng chính phủ:
check_box Sử dụng các công cụ như thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp mới có tầm quan trọng đối với nền kinh tế trong tương lai
Cần tiếp tục bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ ngay cả khi nó đã trưởng thành
Cần bảo hộ các ngành công nghiệp đã trưởng thành
Không cần bảo hộ các ngành công nghiệp được coi là “non trẻ”
Liên quan đến chiến lược phân phối thì sự khác biệt giữa các kênh phân phối được thể hiện ở điểm nào sau đây?
Chiến lược định giá
Thuộc tính sản phẩm
Độ dài kênh phân phối
Rào cản văn hóa
Một chiến lược dẫn đầu về chi phí là chiến lược:
Liên quan đến việc chào mời một sản phẩm/dịch vụ đồng nhất với một chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh
Nắm bắt lấy lợi thế của sự độc nhất thực hay cảm nhận của quản trị gia về những yếu tố như thiết kế hay dịch vụ sau bán hàng
Ngụ ý về tình huống của hàng hóa
Nhấn mạnh đến một phân khúc thị trường trong một ngành, trong đó sự định hướng cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp hay sự khác biệt hóa
Một chiến lược tập trung là chiến lược:
Bao hàm việc chào mời một sản phẩm hay dịch vụ đồng nhất với một chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh
Nắm bắt lấy lợi thế của sự độc nhất thực hay cảm nhận của quản trị gia về những yếu tố như thiết kế hay dịch vụ sau bán hàng
Ngụ ý về tình huống của hàng hóa
Nhấn mạnh đến một phân khúc thị trường trong một ngành, trong đó sự định hướng cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp hay sự khác biệt hóa
Một doanh nghiệp bán các sản phẩm đáp ứng nhu cầu phổ biến, cạnh tranh chủ yếu bằng giá thì doanh nghiệp đó nên theo đuổi chiến lược nào?
check_box Chiến lược toàn cầu
Chiến lược quốc tế
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược xuyên quốc gia
Một doanh nghiệp đối mặt với các áp lực giảm chi phí và thích ứng với địa phương đều cao thì doanh nghiệp có xu hướng:
Cho phép các chi nhánh nước ngoài có quyền tự chủ cao trong thực hiện các hoạt động tạo giá trị cơ bản, đồng thời luôn có sự phối hợp chặt chẽ hoạt động với nhau
Tung ra các sản phẩm giống nhau và sử dụng cùng một chiến lược marketing trên tất cả các thị trường
Chỉ chú trọng thích ứng sản phẩm với từng thị trường
Tổ chức sản xuất sản phẩm trong nước rồi bán ra thị trường nước ngoài với những thích ứng không đáng kể
Một doanh nghiệp được thành lập và đồng sở hữu bởi ít nhất 2 doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập nhằm đạt tới mục tiêu kinh doanh chung được gọi là:
check_box Doanh nghiệp liên doanh
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Hợp đồng giấy phép
Một quốc gia áp đặt mức sản lượng hàng hóa được nhập khẩu vào nước mình trong một năm, hình thức đó gọi là
Hạn ngạch nhập khẩu
Thuế
Thuế quan nhập khẩu
Tự nguyện hạn chế nhập khẩu
Một tổ chức có cả nguồn nhân lực và nguồn vốn để phát triển sản phẩm nhưng các nhà phân phối đều không đáng tin cậy hay không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu của công ty thì chiến lược hữu hiệu có thể áp dụng là:
Chiến lược phối hợp SO
Chiến lược phối hợp ST
Chiến lược phối hợp WO
Chiến lược phối hợp WT
Một trong những lý do chính trị khiến chính phủ can thiệp vào thương mại là:
Bảo vệ ngành công nghiệp “non trẻ”
Bảo vệ an ninh quốc gia
Cải thiện cán cân thanh toán
Bảo vệ bản sắc văn hóa và truyền thống dân tốc
Mức độ hội nhập kinh tế theo khu vực nào là thấp nhất trong số các hình thức hội nhập kinh tế theo khu vực dưới đây?
Khu vực mậu dịch tự do
Liên hiệp kinh tế
Liên hiệp thuế quan
Thị trường chung
Nếu các đối thủ cạnh tranh chính thiết lập hoạt động ở những địa điểm chi phí thấp, nơi có công suất dư thừa, khách hàng có vị thế mặc cả mạnh thì doanh nghiệp đối mặt với:
check_box Áp lực giảm chi phí cao
Không tồn tại áp lực giảm chi phí
Áp lực giảm chi phí vừa phải
Áp lực giảm chi phí thấp nhất
Nếu các nước thành viên của một khối liên kết áp dụng chính sách thương mại chung với các nước ngoài khối thì đó có thể là:
check_box Hoặc liên minh thuế quan, hoặc thị trường chung hoặc liên minh kinh tế
Khu vực mậu dịch tự do
Liên minh thuế quan
Thị trường chung
Nếu các nước thành viên thỏa thuận tiến tới thương mại tự do nội khối, nhưng từng thành viên vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng của mình với các nước ngoài khối thì đó là:
Thị trường chung
Liên minh kinh tế
Liên minh thuế quan
Khu vực mậu dịch tự do
Nếu các quốc gia thành viên của một khối liên kết chưa thực hiện di chuyển tự do vốn và lao động trong nội bộ khối thì khối liên kết đó có thể là:
check_box Hoặc liên minh thuế quan hoặc khu vực mậu dịch tự do
Liên minh kinh tế
Liên minh thuế quan
Khu vực mậu dịch tự do
Nếu doanh nghiệp sở hữu những kỹ năng vượt trội mà đối thủ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài không có thì chiến lược phù hợp nhất mà doanh nghiệp đó nên theo đuổi là:
Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược quốc tế
Nếu lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp nằm ở bí quyết công nghệ độc quyền cần được bảo vệ chặt chẽ thì phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài nào là phù hợp nhất?
check_box Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng nhượng quyền
Hợp đồng giấy phép
Nếu một doanh nghiệp muốn nhanh chóng thâm nhập thị trường nước ngoài với quy mô lớn thì nên cân nhắc phương thức nào dưới đây?
check_box Mua lại
Xây dựng mới
Xuất khẩu
Hợp đồng liên doanh
Nếu muốn chia sẻ chi phí phát triển và/hoặc rủi ro thâm nhập thị trường nước ngoài thì doanh nghiệp nên chọn phương thức nào?
check_box Liên doanh
Xuất khẩu gián tiếp
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Xuất khẩu trực tiếp
Nếu Mỹ là nước dồi dào về vốn, máy bay là mặt hàng thâm dụng vốn, còn giày dép là mặt hàng thâm dụng lao động thì theo lý thuyết Heckscher-Ohlin:
Mỹ sẽ xuất khẩu máy bay và nhập khẩu giày dép
Mỹ sẽ nhập khẩu cả máy bay và giày dép
Mỹ sẽ nhập khẩu máy bay và xuất khẩu giày dép
Mỹ sẽ xuất khẩu cả máy bay và giày dép
Nếu trong một khối liên kết chưa có sự phối hợp các chính sách tài chính - tiền tệ giữa các nước thành viên thì khối liên kết đó có thể là:
Liên minh thuế quan
Liên minh kinh tế
Hoặc liên minh thuế quan hoặc thị trường chung
Thị trường chung
Nghiệp vụ nào dưới đây là giao dịch nhằm giảm nghĩa vụ thuế?
check_box Chuyển giá
Chuyển giao tài sản
Chuyển tiền
Chuyển vốn
Nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao gồm các yếu tố sau, ngoại trừ:
Sản xuất quá nhiều dẫn tới khủng hoảng thừa
Các doanh nghiệp có ít động lực và khả năng ứng dụng công nghệ mới, áp dụng các phương pháp sản xuất mới, tạo ra các sản phẩm mới
Không đạt được trình độ phát triển kinh tế cao
Các nguồn lực kinh tế được phân bổ và sử dụng một cách lãng phí
Nhà nước có thể hỗ trợ cho các công ty xuất khẩu thông qua các điều sau đây, ngoại trừ
Chuyển giao kiến thức.
Giảm thiểu danh mục hàng hóa kỹ thuật cao cấm xuất khẩu sang những nước bị xem là thù địch
Hỗ trợ chi phí
Trợ cấp.
Nhận định nào dưới đây chưa thể hiện chính xác mục tiêu của việc phân tích môi trường kinh doanh quốc tế:
Phải chỉ ra được lợi nhuận của công ty.
Phải chỉ ra được những cơ hội kinh doanh cho công ty.
Phải nắm được khả năng nội tại của công ty
Phải tính đến những mối đe dọa, thách thức của môi trường
Nhận định nào dưới đây thể hiện đúng nhất mục tiêu của việc phân tích môi trường kinh doanh quốc tế?
Phải chỉ ra doanh thu của công ty.
Phải chỉ ra được số lao động của công ty.
Phải tính đến những mối đe dọa, thách thức của môi trường
Phải tính được lợi nhuận của công ty
Nhận định nào KHÔNG đúng khi lạm phát tại một quốc gia rất cao so với các nước khác trên thế giới thì
Nhập khẩu giảm
Nhập khẩu tăng
Xuất khẩu ròng tăng
Xuất khẩu tăng
Nhận định nào sau đây đúng về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của doanh nghiệp?
Doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài sẽ hình thành các thị trường mới ở nước ngoài.
Mức độ cạnh tranh thấp ở thị trường nội địa nên doanh nghiệp mở rộng về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài
Rào cản gia nhập thị trường nước ngoài ngày càng khó khăn
Thị trường nội địa có nhiều cơ hội nên doanh nghiệp mở rộng về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài
Nhận định nào sau đây không phải là xu hướng vận động của thị trường thế giới?
Giảm đáng kể tỷ trọng của nhóm lương thực thực phẩm trên thị trường thế giới
Giảm tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến
Tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến
Tỷ trọng nhóm hàng truyền thống giảm mạnh trên thị trường thế giới.
Nhân tố về dịch vụ thay thế thuộc môi trường nào sau đây?
Môi trường cạnh tranh.
Môi trường chính trị.
Môi trường kinh tế thế giới
Môi trường pháp luật.
Nhập khẩu hàng hóa của một quốc gia tăng thì
Cán cân thương mại trở nên thặng dư
đồng nội tệ giảm giá
Đồng nội tệ không thay đổi giá trị
Đồng nội tệ tăng giá
Nhập khẩu là:
Hoạt động đấu tư nội địa
Hoạt động đầu tư từ nước này sang nước khác
Hoạt động bán hàng nội địa
Hoạt động mua hàng hóa từ nước ngoài
Nhiệm vụ cơ bản của quản trị sản xuất :
Đáp ứng được sự thay đổi của nhu cầu khách hang
Tạo  ra  khả  năng  sản  xuất linh  hoạt  đáp  ứng  được  sự thay  đổi  của  nhu  cầu  khách hàng và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.
Toàn cầu hóa các hoạt động kinh tế
Xây dựng hệ thống sản xuất năng động và linh hoạt hơn để có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
Những nhà quản trị theo chủ nghĩa vị chủng thường có xu hướng:
check_box Đưa ra các quyết định kinh doanh chủ yếu dựa trên quan điểm cá nhân
Luôn cân nhắc sự khác biệt về văn hóa trong quá trình ra quyết định
Giao tiếp có hiệu quả với các cá nhân đến từ những nền văn hóa khác
Cân nhắc lựa chọn các phương án kinh doanh phù hợp trên thị trường nước ngoài
Những phát biểu nào sau đây thể hiện những bất lợi của rào cản mậu dịch, ngoại trừ:
Giúp cho môi trường cạnh tranh tốt hơn
Làm gia tăng giá cả
Nguồn lực hạn chế của xã hội được sử dụng trong những ngành nghề không có hiệu quả
Tạo đặc quyền, đặc lợi cho những người nắm giữ lượng hạn ngạch nhập khẩu lớn
Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế?
Chiến tranh
Hạn chế của chính phủ
Rủi ro, chính trị
Tất cả các phương án đều đúng
Nhược điểm cơ bản của chiến lược xuyên quốc gia là:
check_box Khó triển khai vì các lý do về mặt tổ chức
Không thích ứng được các yêu cầu của địa phương
Không giúp khai thác được kinh tế địa điểm
Không giúp khai thác được hiệu ứng đường kinh nghiệm
Nhược điểm của chính sách địa tâm là:
check_box Chi phí cao
Phát triển đội ngũ nhân sự toàn cầu tài năng
Việc lựa chọn các nhà quản trị khá dễ dàng
Duy trì văn hóa công ty thống nhất
Nhược điểm của chính sách nhân sự đa tâm là:
check_box Khó khăn trong việc phối hợp hoạt động giữa các chi nhánh với nhau
Chi phí thấp
Khai thác được kiến thức, kỹ năng của các nhà trị địa phương
Công ty mẹ có thể dễ dàng đánh giá hoạt động của các nhà quản trị địa phương
Nhược điểm của chính sách vị chủng là:
check_box Có thể dẫn tới khoảng cách nhất định giữa nhà quản trị với nhân viên địa phương ở chi nhánh nước ngoài
Giúp chuyển giao tốt hơn kỹ năng cố lõi từ trụ sở chính tới các chi nhánh
Tiết kiệm được chi phí
Dễ dàng duy trì văn hóa công ty thống nhất
Nhược điểm của tự sản xuất là:
Luôn bảo vệ được bí quyết công nghệ độc quyền
Việc lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện các khâu sản xuất dễ dàng hơn
Có thể làm tăng chi phí nếu sản xuất kém hiệu quả
Có thể giảm chi phí nếu doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất hiệu quả hơn các công ty khác
Nhược điểm của việc mua ngoài là:
Giúp doanh nghiệp có thể chuyển đổi nguồn cung cấp một cách linh hoạt
Giảm được chi phí nhờ giảm bớt các khâu sản xuất kém hiệu quả
Có thể gia tăng cơ hội bán hàng
Có thể thất thoát bí quyết công nghệ nếu phải chuyển giao công nghệ cho các nhà cung cấp
Phân đoạn thị trường gắn liền với:
Toàn cầu hóa
Tiêu chuẩn hóa
Thích nghi hóa
Tư nhân hóa
Phát biểu nào sau đây về toàn cầu hóa KHÔNG đúng?
Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.
Toàn cầu hóa làm giảm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.
Toàn cầu hóa làm giảm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia phát triển.
Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường
Phát biểu nào sau đây về toàn cầu hóa KHÔNG đúng?
Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.
Toàn cầu hóa làm giảm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.
Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường.
Toàn cầu hóa làm tăng nợ cho các quốc gia đang phát triển
Phương thức kinh doanh quốc tế bao gồm:
Sản xuất hàng hóa trong nước
Xuất khẩu hàng hóa
Thiết lập các kênh tiêu thụ hàng hóa trong nước
Phân phối hàng hóa nhập khẩu
Phương thức nào dưới đây không phải là phương thức thâm nhập bằng đầu tư?
check_box Hợp đồng giấy phép
Chi nhánh sở hữu toàn bộ theo phương thức xây dựng mới
Chi nhánh sở hữu toàn bộ theo phương thức mua lại
Doanh nghiệp liên doanh
Phương thức nào dưới đây không phải là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài?
check_box Phương thức chuyển tiền
Phương thức xuất khẩu
Hợp đồng nhượng quyền
Phương thức đầu tư
Phương thức thâm nhập theo đó một doanh nghiệp nhượng lại cho một doanh nghiệp khác một tài sản vô hình cùng với những hỗ trợ khác trong một quãng thời gian kéo dài được gọi là:
check_box Hợp đồng nhượng quyền
Hợp đồng giấy phép
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Phương thức thâm nhập theo đó một doanh nghiệp nhượng lại cho một doanh nghiệp khác quyền sử dụng một tài sản vô hình trong một quãng thời gian nhất định được gọi là:
check_box Hợp đồng giấy phép
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng quản lý
Quan hệ mua bán licence (li-xăng) thuộc hình thức kinh doanh nào sau đây?
Đầu tư nước ngoài.
Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế.
Thương mại dịch vụ.
Thương mại hàng hoá
Quy định số lượng tối đa mặt hàng nào đó được nhập khẩu vào quốc gia trong một quãng thời gian nhất định được gọi là:
check_box Hạn ngạch nhập khẩu
Trợ cấp sản xuất
Thuế nhập khẩu
Hạn ngạch xuất khẩu
Rủi ro chính trị là:
check_box Khả năng các sự kiện chính trị có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp
Ảnh hưởng của việc cải thiện quan hệ giữa các nước đến các doanh nghiệp
Khả năng các sự kiện chính trị có thể tác động tích cực đến hoạt động của các doanh nghiệp
Rủi ro do các hiện tượng như động đất, bão lụt gây ra
Sản xuất phân tán là:
check_box Sản xuất được bố trí ở những quốc gia hoặc khu vực gần gũi với các thị trường tiêu thụ chính trên thế giới
Sản xuất được thực hiện ở một số ít địa điểm trên thế giới
Sản xuất với công nghệ lạc hậu
Sản xuất ở 1 địa điểm duy nhất trên thế giới
Sản xuất tập trung là:
check_box Sản xuất được thực hiện ở một số ít địa điểm trên thế giới
Sản xuất với công nghệ tiết kiệm lao động
Sản xuất với công nghệ hiện đại
Sản xuất được thực hiện ở từng quốc gia trên thế giới
Sự đe doạ của sản phẩm, dịch vụ thay thế thuộc môi trường nào sau đây?
Môi trường cạnh tranh
Môi trường chính trị
Môi trường kinh tế thế giới
Môi trường pháp luật
Sự khác biệt về văn hóa có thể dẩn đến các vấn đề sau đây, ngoại trừ:
Cần thay đổi chương trình marketing
Có thể gây ra xung đột về văn hóa
Làm gia tăng chi phí khi đều chỉnh sản phẩm
Tiêu chuẩn hóa được sản phẩm
Tất cả các phát biểu sao đây về các lý do làm giới hạn quá trình toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ:
Các rào cản về mậu dịch và đầu tư vẫn còn tồn tại
Sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa các quốc gia đẫn đến sự bất ổn
Sự khác biệt về trình độ phát triển của sản xuất giữa các quốc gia
Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia
Tất cả những điều sau đây là đúng với việc mang quốc tịch của một công ty đa quốc gia, ngoại trừ
Công ty sẽ bị giới hạn trong việc bán những hàng hoá kỹ thuật cao tại những nước không phải là đồng minh của nước chủ nhà
Công ty sẽ bị phân biệt về chính sách thuế khi kinh doanh ở nước ngoài
Hàng hoá/dịch vụ của công ty sẽ bị tẩy chay khi có những mâu thuẩn chính trị, tôn giáo giữa nước chủ nhà và các nước khách
Hoạt động kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng khi nước chủ nhà áp đặt lệnh cấm vận lên một nước khác
Tất cả những điều sau đây là những lợi ích song hành với việc tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ:
Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô , điều mà nó không thể làm được khi chỉ kinh doanh trong thị trường nội địa
Doanh nghiệp có thể dịch chuyển xuống theo đường cong kinh nghiệm để giảm chi phí.
Doanh nghiệp có thể học tập từ nhà cạnh tranh nước ngoài.
Văn hóa cá nhân được bảo vệ bởi luật pháp.
Thẩm mỹ có ảnh hưởng rất quan trọng đến doanh nghiệp ở các khía cạnh sau, ngoại trừ:
Lựa chọn chiến thuật của doanh nghiệp khi đàm phán với các đối tác kinh doanh
Lựa chọn hình thức bao bì, đóng gói, quảng cáo sản phẩm
Lựa chọn cách thức thiết kế, kiểu dáng sản phẩm
Lựa chọn hình thức sắp xếp, bố trí, trưng bày sản phẩm
Thẩm mỹ có ảnh hưởng rất quan trọng đến:
Lựa chọn kiểu dáng, hình thức đóng gói bao bì, giới thiệu quảng cáo sản phẩm
Lựa chọn chiến thuật đàm phán
Lựa chọn địa điểm sản xuất – kinh doanh
Tuyển chọn nhà quản trị hoạt động ở nước ngoài
Thẩm mỹ là:
Cảm nhận về nghệ thuật, âm thanh, màu sắc, hình dáng…
Thói quen hay cách ứng xử trong những tình huống cụ thể
Cách chào hỏi, ánh mắt, nét mặt, điệu bộ…
Tín ngưỡng, niềm tin được chia sẻ
Thành công trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu là gì?
Giảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Nâng cao mức sống.
Tác động bất lợi về kinh tế.
Tăng chi phí đặt hàng.
Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến
Giảm thiểu chi phí đặt hàng
Sự cải thiện các tác động về kinh tế
Sự suy giảm mức sống
Tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Theo A. Smith thì
Mỗi nước nên sản xuất mặt hàng mà mình không có lợi thế tuyệt đối
Mỗi nước không nên sản xuất bất kỳ mặt hàng nào
Mỗi nước nên sản xuất mặt hàng mà mình có lợi thế tuyệt đối
Mỗi nước nên sản xuất tất cả các mặt hàng
Theo D. Ricardo thì lợi thế so sánh là khả năng của một quốc gia
Không thể sản xuất được mặt hàng nào
Có thể sản xuất tất cả các mặt hàng
Có thể sản xuất mặt hàng nào đó có hiệu quả cao hơn một cách tương đối so với một quốc gia khác
Có thể sản xuất mặt hàng nào đó có hiệu quả thấp hơn so với một quốc gia khác
Theo D. Ricardo thì thương mại quốc tế giữa các quốc gia dựa trên
Lợi thế tuyệt đối
Lợi thế so sánh
Lợi thế cạnh tranh
Bất lợi tuyệt đối
Theo Hechscher và Ohlin thì nguồn gốc dẫn đến lợi thế so sánh là sự khác biệt giữa các quốc gia về:
check_box Mức độ trang bị các yếu tố sản xuất như vốn, lao động và các yếu tố khác
Tiềm lực công nghệ
Cơ cấu lao động
Cơ cấu mặt hàng sản xuất
Theo lý thuyết Heckscher-Ohlin thì Việt Nam trở thành nước sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động vì:
check_box Điện thoại di động là mặt hàng thâm dụng lao động, còn Việt Nam là nước dồi dào về lao động
Việt Nam là nước dồi dào cả về vốn lẫn lao động
Điện thoại di động là mặt hàng thâm dụng vốn, còn Việt Nam là nước dồi dào lao động
Điện thoại di động là mặt hàng thâm dụng lao động, còn Việt Nam là nước dồi dào về vốn
Thị trường ngoại hối là nơi mua bán:
check_box Các đồng tiền khác nhau
Cổ phiếu do các công ty đa quốc gia phát hành
Trái phiếu châu Âu
Trái phiếu nước ngoài
Thị trường trái phiếu quốc tế là nơi mua bán:
Các đồng tiền khác nhau
Các loại hàng hóa đặc biệt
Cổ phiếu quốc tế
Trái phiếu quốc tế bao gồm trái phiếu nước ngoài hoặc trái phiếu châu Âu
Thị trường vốn quốc tế bao gồm:
Thị trường cổ phiếu và thị trường lao động quốc tế
Thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu quốc tế
Thị trường trái phiếu và thị trường hàng hóa quốc tế
Thị trường ngoại hối và thị trường bất động sản quốc tế
Thỏa thuận theo đó một doanh nghiệp bán thương hiệu cho một doanh nghiệp khác với điều kiện doanh nghiệp này phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về tổ chức kinh doanh được gọi là
check_box Hợp đồng nhượng quyền
Hợp đồng quản lý
Doanh nghiệp liên doanh
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Thuế nhập khẩu theo giá trị là:
check_box Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm đơn giá hàng nhập khẩu
Khoản tiền nhất định mà người nhập khẩu phải trả cho mỗi đơn vị hàng nhập
Thuế quá cảnh
Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm đơn giá hàng xuất khẩu
Thương mại quốc tế bao gồm các hoạt động:
Xuất khẩu hàng hóa – dịch vụ và đầu tư quốc tế
Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa – dịch vụ
Nhập khẩu hàng hóa – dịch vụ và đầu tư quốc tế
Mua bán tiền tệ và đầu tư quốc tế
Thương mại quốc tế có thể mang lại lợi ích nào?
check_box Gia tăng sản xuất, tiêu dùng, việc làm ở các quốc gia tham gia
Giảm bớt cơ hội kinh doanh đối với các doanh nghiệp
Gia tăng tình trạng căng thẳng, đối đầu trên thế giới
Giảm bớt cơ hội lựa chọn đối với người tiêu dùng ở các quốc gia
Tiêu chí nào người đi vay quyết định vay?
Hợp đồng vay đòi hỏi bảo hành
Lãi suất vay thấp nhất
Thời hạn khoản vay càng dài càng tốt
Thời hạn vay càng ngắn càng tốt
Tiêu chí nào nhà đầu tư quyết định đầu tư?
Lãi suất cao nhất
Lãi suất thực cao nhất
Rủi ro thấp nhất
Tính thanh khoản của tài sản thấp nhất
Tổ chức nào sau đây có mục tiêu hoạt động là: chỉ tập trung vào giải quyết các vấn đề kinh tế trên cơ sở vì lợi ích chung, tương đồng hỗ trợ lẫn nhau, không đề cập tới vấn đề chính trị và an ninh?
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
Liên minh châu Âu (EU)
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
Toàn cầu hóa thị trường được thực hiện tốt nhất khi:
Các nước không áp dụng tỷ giá hối đoái phân biệt
Các rào cản mậu dịch được xóa bỏ
Chính sách công nghiệp hóa theo định hướng thay thế nhập khẩu được áp dụng
Xóa bỏ các rào cản trong đầu tư trực tiếp
Trợ cấp xuất khẩu là nội dung của
Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Trong các chi phí sau, chi phí nào KHÔNG phải là chi phí giao dịch đối với nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất:
Phí giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn
Phí giao dịch mua chứng khoán ở nước ngoài
Phí giao dịch ngoại tệ mua giao ngay
Phí giao dịch quyền chọn
Trong khuyếch trương quốc tế, chiến lược đẩy (Push Strategy) là phù hợp khi:
Doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng trên phân khúc thị trường lớn
Kênh phân phối trên thị trường dài
Doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và chuyển tải thông điệp marketing qua các phương tiện truyền thông
Kênh phân phối trên thị trường ngắn
Trong khuyếch trương quốc tế, chiến lược kéo (Pull Strategy) là phù hợp khi:
check_box Kênh phân phối trên thị trường dài
Việc tiếp cận các phương tiện truyền thông để chuyển tải các thông điệp marketing gặp khó khăn
Kênh phân phối trên thị trường ngắn
Doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng mới phức tạp, trên phân khúc thị trường tương đối nhỏ
Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chính phủ có các vai trò cơ bản sau, ngoại trừ:
check_box Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng
Đưa ra hầu hết các quyết định kinh tế
Sở hữu phần lớn các nguồn lực của nền kinh tế
Kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế
Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung thì chính phủ có vai trò cơ bản là:
Đưa ra hầu hết các quyết định kinh tế như sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất bao nhiêu…
Theo đuổi các chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt
Tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Trong nền kinh tế thị trường chính phủ có những vai trò quan trọng sau, ngoại trừ:
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng
Duy trì sự ổn định chính trị
Duy trì vị thế độc quyền cho một số doanh nghiệp
Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách tiền tệ và tài khóa thích hợp
Trong nền kinh tế thị trường thì chính phủ có vai trò quan trọng trong việc:
check_box Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng
Xác định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho các doanh nghiệp
Xác định giá bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường
Phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế
Trong phương thức thâm nhập bằng hợp đồng nhượng quyền, yếu tố quan trọng nhất mà người nhận quyền mong muốn có được là yếu tố nào?
check_box Thương hiệu của người nhượng quyền
Hỗ trợ tài chính
Huấn luyện, đào tạo về quản lý
Hỗ trợ marketing
Trong chức năng kiểm soát hệ thống sản xuất có nội dung quan trọng nhất là?
Kiểm tra, kiểmsoát chất lượng, quản lý hàng dự trữ.
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng.
Kiểm tra, kiểmsoát chất lượng, phân phối sản phẩm, quản lý hàng dự trữ
Kiểm tra, kiểmsoát chất lượng, phân phối sản phẩm.
Ưu điểm chủ yếu của chiến lược toàn cầu là:
Cho phép doanh nghiệp vừa khai thác kinh tế quy mô, vừa thích ứng được sản phẩm với từng thị trường
Cho phép doanh nghiệp thích ứng sản phẩm với từng thị trường
Cho phép doanh nghiệp giảm dược chi phí nhờ chuẩn hóa sản phẩm và chính sách marketing
Phù hợp với những ngành có áp lực thích ứng với địa phương cao
Ưu điểm của chính sách nhân sự đa tâm là:
check_box Chi phí thấp
Việc đánh giá hoạt động của nhà quản trị ở chi nhánh nước ngoài khó khăn hơn
Công ty mẹ kiểm soát dễ dàng hơn hoạt động của chi nhánh nước ngoài
Chi phí cao
Ưu điểm của chính sách nhân sự địa tâm là:
check_box Phát triển đội ngũ nhân sự toàn cầu tài năng
Chi phí cao
Duy trì văn hóa công ty thống nhất
Tiết kiệm chi phí
Ưu điểm của tự sản xuất là:
check_box Việc lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện các khâu sản xuất dễ dàng hơn
Giúp doanh nghiệp có thể chuyển đổi nguồn cung cấp một cách linh hoạt
Có thể làm tăng chi phí nếu sản xuất kém hiệu quả
Giảm được chi phí nhờ giảm bớt các khâu sản xuất kém hiệu quả
Ưu điểm của việc mua ngoài là:
check_box Giúp doanh nghiệp có thể chuyển đổi nguồn cung cấp một cách linh hoạt
Luôn bảo vệ được bí quyết công nghệ độc quyền
Có thể thất thoát bí quyết công nghệ nếu phải chuyển giao công nghệ cho các nhà cung cấp
Việc lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện các khâu sản xuất dễ dàng hơn
Vai trò của đầu tư quốc tế đối với các nước chậm và đang phát triển nhận đầu tư không gồm nhận định nào sau đây
Giải quyết vấn đề thiếu vốn
Khắc phục được tình trạng lão hoá sản phẩm
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tiếp thu được công nghệ tiên tiến
Văn hóa có thể tác động đến những khía cạnh sau đây trong kinh doanh, ngoại trừ:
check_box Cách thức hạch toán doanh số, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp
Cách thức quản trị có hiệu quả nguồn nhân lực
Cách thức trình bày, đóng gói, quảng cáo sản phẩm
Lựa chọn sản phẩm phù hợp với sở thích, thị hiếu của khách hàng địa phương
Việc chính phủ hỗ trợ tiền mặt cho người sản xuất trong nước nhằm giúp họ cạnh tranh với hàng nhập khẩu được gọi là:
check_box Trợ cấp sản xuất
Đánh thuế xuất khẩu
Đánh thuế nhập khẩu
Đánh thuế người sản xuất trong nước
Việc đánh giá kết quả hoạt động của các nhà quản trị ở nước ngoài thường gặp khó khăn vì các yếu tố sau, ngoại trừ
check_box Sự xa cách về địa lý giữa các nhà quản trị ở nước ngoài với công ty mẹ
Thiếu tiêu chí đánh giá phù hợp
Người đánh giá thiếu kinh nghiệm hoạt động ỏ nước ngoài
Có nhiều nhân tố có thể làm sai lệch việc đánh giá
Việc doanh nghiệp buộc phải chuyển giao tài sản cho chính phủ sở tại mà không nhận được bồi thường được gọi là biện pháp:
check_box Tịch thu tài sản
Sung công tài sản
Tư nhân hóa
Quốc hữu hóa
Việc đưa các nhà quản trị của công ty mẹ trong nước ra đảm nhiệm các vị trí chủ chốt ở nước ngoài có hạn chế là:
check_box Nhà quản trị có thể khó hòa nhập với môi trường văn hóa ở nước ngoài
Khó khăn trong việc duy trì văn hóa công ty thống nhất ở thị trường nước ngoài
Việc đánh giá hoạt động của chi nhánh ở nước ngoài gặp khó khăn hơn
Khó khăn trong việc chuyển giao kỹ năng cốt lõi từ trụ sở chính tới các chi nhánh
Việc đưa các nhà quản trị của công ty mẹ trong nước ra đảm nhiệm các vị trí chủ chốt ở nước ngoài có thể giúp công ty:
check_box Duy trì hệ thống các giá trị văn hóa chung của công ty ở các cơ sở kinh doanh ở nước ngoài
Giảm thiểu khoảng cách giữa các nhà quản trị với nhân viên người nước sở tại
Khai thác được sự am hiểu sâu của các nhà quản trị về văn hóa và các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh khác ở nước ngoài
Tiết kiệm được rất nhiều chi phí
Việc hình thành thị trường vốn quốc tế mang lại các lợi ích sau đây, ngoại trừ:
Những người đi vay có thể tiếp cận nguồn cung lớn hơn
Giảm rủi ro với những người đầu tư
Giảm chi phí đối với những người đi vay
Gia tăng chi phí đối với những người đi vay
Việc Honda đầu từ vào Trung Quốc để sản xuất linh kiện phục vụ cho hoạt động lắp ráp xe máy của công ty tại Nhật Bản là một ví dụ về:
check_box Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều dọc
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều ngang
Đầu tư trực tiếp nước ngoài dưới hình thức liên doanh
Đầu tư trực tiếp nước ngoài dưới hình thức doanh nghiệp sở hữu toàn bộ
Việc lựa chọn chiến lược đẩy hay kéo trong khuyếch trương quốc tế phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
Địa lý
Chất lượng, kiểu dáng sản phẩm
Nhân khẩu học
Độ dài kênh phân phối
Việc lựa chọn quy mô khi xâm nhập thị trường nước ngoài là một vấn đề mang tính chiến lược vì các lý do sau, ngoại trừ:
Cần có chi phí đào tạo người tiêu dùng
Chi phí ban đầu cho các loại quy mô là như nhau
Kỹ thuật hiện đại thường song hành với quy mô lớn
Nguồn lực hạn chế phải phân bổ cho nhiều chi nhánh khác nhau trên thế giới
Việc lựa chọn quy mô khi xâm nhập thị trường nước ngoài là một vấn đề mang tính chiến lược vì các lý do sau, ngoại trừ:
Chi phí ban đầu cho các loại quy mô là như nhau
Khó lòng thay đổi quy mô một cách có hiệu quả
Kỷ thuật hiện đại thường song hành với quy mô lớn
Nguồn lực hạn chế phải phân bổ cho nhiều chi nhánh khác nhau trên thế giới
Việc tuyển dụng các nhà quản trị người địa phương có lợi ích là:
check_box Khai thác được kiến thức, kỹ năng của các nhà trị địa phương
Duy trì văn hóa công ty thống nhất ở thị trường nước ngoài
Thuận lợi trong việc phối hợp hoạt động giữa các chi nhánh ở nước ngoài với nhau
Công ty mẹ có thể dễ dàng đánh giá hoạt động của các nhà quản trị địa phương
Việc Việt Nam bán cà phê cho Mỹ và nhập khẩu máy bay Boeing từ Mỹ có thế coi là ví dụ về thương mại quốc tế dựa trên:
Lợi thế cạnh tranh
Lợi thế tuyệt đối
Lợi thế so sánh
Bất lợi tuyệt đối
Với mục tiêu tiếp cận thị trường trong đầu tư trực tiếp, yếu tố nào sau đây sẽ quan trọng nhất khi chọn quốc gia để đầu tư
Chi phí của các yếu tố đầu vào rẻ
Sự ổn định về các chính sách tài chính
Sự ổn định về chính sách tiền tệ
Sức mua và dung lượng của thị trường
Xây dựng phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh và khai thác cơ hội là sự phối hợp của cặp các nhóm yếu tố nào?
Phối hợp S-O
Phối hợp S-T
Phối hợp W-O
Phối hợp W-T
Xu thế các doanh nghiệp sản xuất và bán những sản phẩm tiêu chuẩn hóa tới tất cả các thị trường trên thế giới là biểu hiện của:
Quá trình toàn cầu hóa sản xuất
Quá trình toàn cầu hóa thị trường
Quốc hữu hóa
Quá trình tư nhân hóa
Xu thế doanh nghiệp phân tán các hoạt động tạo giá trị cơ bản như phát triển sản phẩm, sản xuất, gia công lắp ráp tới những địa điểm khác nhau trên thế giới là biểu hiện của:
Quá trình toàn cầu hóa sản xuất
Quá trình tái cơ cấu
Quốc hữu hóa
Quá trình tư nhân hóa
Xuất khẩu là:
Hoạt động đầu tư từ nước này sang nước khác
Hoạt động bán hàng nội địa
Hoạt động đấu tư nội địa
Hoạt động bán hàng hóa từ nước này sang nước khác
Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới việc lựa chọn địa điểm sản xuất của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế?
Thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia
Đặc điểm nhu cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp
Khả năng ứng dụng công nghệ sản xuất tinh gọn
Biến động tỷ giá hối đoái
Yếu tố nào dưới đây không phải là nhược điểm của phương thức thâm nhập bằng chi nhánh sở hữu toàn bộ?
check_box Hạn chế việc kiểm soát hoạt động trên thị trường nước ngoài
Không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ
Chi phí thâm nhập cao
Rủi ro cao
Yếu tố nào dưới đây không phải là ưu điểm của phương thức thâm nhập bằng liên doanh?
check_box Liên doanh là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài ít rủi ro nhất trong số các phương thức thâm nhập
Chia sẻ được chi phí thâm nhập cao với đối tác
Dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị
Doanh nghiệp có thể học hỏi kiến thức từ đối tác địa phương
Yếu tố nào không phải là đặc trưng của một quốc gia kém phát triển?
check_box Có thu nhập cao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội hiện đại, chỉ số phát triển con người (HDI) cao
Có hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe lạc hậu
Có thu nhập bình quân thấp
Có cơ sở hạ tầng lạc hậu
Yếu tố nào không phải là động lực thúc đẩy toàn cầu hóa thị trường và toàn cầu hóa sản xuất?
Giảm bớt rào cản đối với dòng vốn đầu tư quốc tế
Thuế suất nhập khẩu bình quân đối với hàng hóa trao đổi trên thị trường thế giới ngày càng giảm
Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực giao thông vận tải
Gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trên thế giới
Yếu tố nào không phải là nguyên nhân dẫn đến rủi ro chính trị?
check_box Sự cải thiện quan hệ giữa các nước
Mâu thuẫn giữa nước
Mâu thuẫn giữa các đảng phái, sắc tộc, tôn giáo trong nước
Hệ thống chính trị bất ổn
Yếu tố nào là lực đẩy doanh nghiệp vươn ra kinh doanh ở thị trường nước ngài?
Tiêu thụ ở thị trường nước ngoài gia tăng
Nguồn lực ở thị trường nước ngoài dồi dào và có chi phí thấp
Tiêu thụ nội địa giảm sút do thị trường bão hòa
Môi trường kinh doanh ở thị trường nước ngoài hấp dẫn
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới việc lựa chọn địa điểm sản xuất của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế?
check_box Chi phí xây dựng nhà máy sản xuất
Số lượng đối thủ cạnh tranh
Chủng loại hàng hóa sản xuất
Thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia
Yếu tố nào sau đây doanh nghiệp không kiểm soát được?
Lao động
Máy móc thiết bị
Nhà cung cấp
Vốn
Yếu tố nào sau đây không phải là đặc trưng của kinh tế thị trường?
Chính phủ sở hữu và thực hiện phân bổ phần lớn các nguồn lực của nền kinh tế
Người tiêu dùng có quyền tự do lựa chọn hàng hóa, dịch vụ tùy thuộc vào thu nhập, sở thích, thị hiếu
Giá cả biến động tùy thuộc cung cầu trên thị trường
Doanh nghiệp có quyền tự do lớn trong việc lựa chọn sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu, sản xuất như thế nào…
Yếu tố nào sau đây không thuộc môi trường ngành của doanh nghiệp?
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Nguồn lao động
Nhà cung cấp
Yếu tố nào sau đây không thuộc môi trường ngành của doanh nghiệp?
Hệ thống luật pháp
Khách hàng
Nhà cung cấp
Sản phẩm thay thế
Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi :
Không phải các yếu tố trên
Kỳ vọng đầu tư giảm giá
Lãi suất cao
Thuế suất thuế thu nhập cao
Yếu tố nào sau đây là yếu tố thuộc môi trường ngành
Công nghệ và kỹ thuật
Nhà cung cấp
Yếu tố tự nhiên
Yếu tố xã hội
Yếu tố nào sau đây thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài?
Mức độ cạnh tranh thấp ở thị trường nội địa
Mức độ mậu dịch quốc tế giảm sút.
Sự hình thành các thị trường mới ở nước ngoài.
Thị trường nội địa có nhiều cơ hội.
Yếu tố nào sau đây thuộc môi trường nội bộ doanh nghiệp?
Đối thủ cạnh tranh
Nguồn vốn
Nhà cung cấp
Sản phẩm thay thế

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập