“ Coi trọng xuất nhập khẩu, đó là con đường mang lại sự phồn thịnh cho đất nước” là nội dung của lý thuyết nào sau đây?
Lý thuyết lợi thế so sánh
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế .
Lý thuyết trọng thương
“Một quốc gia là kém nhất vấn có lợi khi giao thương với một quốc gia khác được coi là tốt nhất” là nội dung của lý thuyết nào sau đây?
Lý thuyết lợi thế so sánh
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
Lý thuyết trọng thương
“Xác định hệ thống ngang giá tiền tệ và tỷ giá hối đoái của các quốc gia thành viên” là một chức năng của tổ chức nào sau đây?
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
Liên minh châu Âu (EU)
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược là:
check_box Ma trận EFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận IFE
Ma trận chiến lược chính, ma trận IFE, ma trận SWOT
Ma trận EFE, ma trận SWOT, ma trận QSPM
Ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận chiến lược chính, ma trận QSPM
Các công cụ để xây dựng chiến lược có thể lựa chọn là:
check_box Ma trận SWOT, ma trận chiến lược chính, ma trận QSPM
Ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh
Ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận chiến lược chính, ma trận EFE
Ma trận SWOT, ma trận EFE, ma trận QSPM
Các nhân tố tối thiểu có trong một chuỗi dây chuyền cung ứng sản xuất là:
check_box Nhà đầu tư, đơn vị sản xuất, khách hàng
Đơn vị sản xuất, hội đồng quản trị, cổ đông
Nhà cung cấp, đơn vị sản xuất, khách hàng
Nhà đầu tư, nhà cung cấp, đơn vị sản xuất
Các phát biểu sau đây cho thấy sự đa dạng trong văn hóa tạo ra những cơ hội cho kinh doanh quốc tế, ngoại trừ:
check_box Cần phải điều chỉnh sản phẩm cho thích hợp với từng nền văn hóa
Học hỏi những phương thức quản lý đặc thù, có hiệu quả của từng nền văn hóa
Phát triển các chiến lược marketing toàn cầu
Sử dụng các cách suy nghĩ và tiếp cận khác nhau trong việc đẩy mạnh cải tiến sản phẩm
Các tổ chức nào sau đây không thể hiện một khu vực kinh tế hợp nhất?
AFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN)
APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương)
EU (Liên minh các nước Châu Âu)
NAFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ:Canada, Mỹ, Mexico)
Các yếu tố nào trong điều kiện về nhu cầu quyết định việc hình thành lợi thế cạnh tranh quốc tế của một ngành, ngoại trừ:
check_box Sự tương đồng về nhu cầu giữa các quốc gia
Khả năng tiên đoán trước nhu cầu
Sự khác biệt về nhu cầu của người tiêu dùng
Tỷ trọng nhu cầu nội địa cao so với tổng nhu cầu trên thế giới
Cấm vấn là nội dung của
Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Căn cứ quan trọng cho thiết kế quy trình công nghệ
check_box Đặc điểm sản phẩm
Công suất dây chuyền
Đặc điểm dây chuyền và công suất dây chuyền
Quy mô sản xuất
Chệch hướng mậu dịch xảy ra:
Dẫn đến sự độc quyền tự nhiên
Làm gia tăng quy mô thị trường
Làm hiệu quả sản xuất kém
Làm tăng giá sản phẩm
Chính sách thương mại nằm trong nhóm yếu tố:
Công nghệ
Chính trị-pháp luật
Kinh tế, văn hóa xã hội
Sự toàn cầu hóa kinh tế
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
check_box Chỉ những chiến lược trong cùng một nhóm mới được so sánh với nhau
Chỉ những chiến lược khác nhóm mới được so sánh với nhau
Chỉ những chiến lược không cùng một nhóm dễ so sánh hơn những chiến lược trong cùng một nhóm
Chỉ những chiến lược trong cùng một nhóm dễ so sánh hơn những chiến lược không cùng một nhóm
Có bao nhiêu công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược?
check_box 3 công cụ
2 công cụ
4 công cụ
5 công cụ
Cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế KHÔNG bao gồm nội dung nào sau đây?
Mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
Thị trường nội địa ít tiềm năng.
Thu hẹp phạm vi thị trường kinh doanh.
Tìm kiếm các nguồn lực nước ngoài
Công ty trong giai đoạn đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài thì sử dụng chuyên viên quản trị của
check_box Chính quốc
Bất kỳ quốc gia nào cũng được
Nước sở tại.
Nước thứ ba.
Đại lý đặc quyền thuộc hình thức kinh doanh nào sau đây?
Đầu tư nước ngoài.
Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế.
Thương mại dịch vụ.
Thương mại hàng hoá
Đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu là nội dung của
Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Điều gì trong số những điều sau đây sẽ thể hiện sự khác biệt giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế
check_box Hoạt động giao dịch vượt ra tầm biên giới quốc gia
Cho thuê và nhượng quyền kinh doanh.
Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay vì trả bằng tiền mặt.
Hợp đồng quản trị sẽ khác biệt về ngôn ngữ.
Điều gì trong số những điều sau đây sẽ tiếp tục có ảnh hưởng mạnh đến môi trường kinh doanh quốc tế trong tương lai
Đô la Mỹ không còn giữ vai trò thống trị
Nợ quốc tế của các nước đang phát triển
Những vướng mắc về mậu dịch quốc tế giữa các nước công nghiệp
Sự thống trị của văn hóa của các doanh nghiệp Châu Âu
Điều nào sau đây KHÔNG phải là đặc trưng của kinh doanh quốc tế?
Kinh doanh quốc tế buộc phải diễn ra trong môi trường kinh doanh ổn định
Kinh doanh quốc tế được thực hiện ở nước ngoài.
Kinh doanh quốc tế là hoạt động kinh doanh diễn ra giữa các nước.
Kinh doanh quốc tế tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận.
Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do cho sự thất bại của hoạt động liên doanh?
Bất đồng về việc phân chia lợi nhuận
Quyền lợi công bằng
Thiếu sự truyền thông giữa các bên.
Vấn nạn do tiết lộ những thông tin nhạy cảm..
Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do cho sự thất bại của hoạt động liên doanh?
Bất đồng về việc phân chia lợi nhuận
Mâu thuẫn về quyền lợi .
Sự đồng thuận về việc phân chia lợi nhuận.
Thiếu sự truyền thông giữa các bên.
Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do cho sự thất bại của hoạt động liên doanh?
Bất đồng về việc phân chia lợi nhuận
Các bên có thông tin chi tiết về nhau
Mâu thuẫn về quyền lợi
Thiếu sự truyền thông giữa các bên.
Điều nào sau đây là đặc trưng của kinh doanh quốc tế?
. Kinh doanh quốc tế buộc phải diễn ra trong môi trường kinh doanh biến động.
Doanh nghiệp ít gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế buộc phải diễn ra trong môi trường kinh doanh ổn định.
Kinh doanh quốc tế là hoạt động kinh doanh diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nội bộ quốc gia.
Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?
Lao động
Lối sống, thói quen tiêu dùng
Nguồn vốn
Nguyên vật liệu
Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?
Lao động
Máy móc thiết bị
Nguồn vốn
Tăng trưởng kinh tế
Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?
Lao động.
Máy móc thiết bị.
Nguồn vốn.
Tỷ giá hối đoái.
Doanh nghiệp kiểm soát được yếu tố nào sau đây:
Khách hàng
Lao động
Lối sống, thói quen tiêu dùng
Tỷ giá hối đoái
Doanh nghiệp kiểm soát được yếu tố nào sau đây:
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Nguyên vật liệu
Sản phẩm thay thế
Doanh nghiệp kiểm soát được yếu tố nào sau đây:
check_box Máy móc thiết bị
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Nhà cung cấp
Giả sử tỷ giá thực không đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên, các yếu tố khác không đổi:
check_box Giá cả hàng hoá nhập khẩu rẻ hơn
Giá cả hàng hoá nhập khẩu đắt hơn
Giá cả hàng hoá xuất khẩu đắt hơn
Giá cả hàng hoá xuất khẩu rẻ hơn
Hạn chế về số lượng hoặc mặt hàng đối với nhập khẩu (quota) là nội dung của
. Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Hàng rào thương mại và đầu tư quốc tế giảm là do sự tác động của yếu tố
Chính trị - pháp luật
Công nghệ
Kinh tế
Văn hoá - xã hội
Hình thức nào trong số các hình thức sau sử dụng để thâm nhập thị trường quốc tế sẽ tạo nên: (1) Đối thủ cạnh tranh tiềm năng; (2) làm giới hạn nguồn lợi nhuận sản sinh ở tương lai:
check_box Cho thuê công nghệ/thương hiệu
Đầu tư 100% để xây dựng nhà máy mới
Liên doanh
Xuất khẩu
Hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm hoạt động nào?
Đầu tư trực tiếp
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Xuất nhập khẩu, đầu từ trực tiếp và đầu tư tài chính
Hợp đồng quản lý thuộc hình thức kinh doanh nào sau đây?
Đầu tư nước ngoài.
Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế.
Thương mại dịch vụ.
Thương mại hàng hoá.
Khả năng của nhà cung cấp thuộc môi trường nào sau đây:
Môi trường cạnh tranh
Môi trường chính trị
Môi trường kinh tế thế giới
Môi trường văn hóa và con người
Khi đứng trên góc độ chức năng hoạt động, môi trường chia thành
Môi trường địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá, thể chế
Môi trường thương mại
Môi trường thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư
Môi trường trong nước, môi trường quốc tế
Khi đứng trên góc độ điều kiện kinh doanh, môi trường chia thành
Môi trường địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá, thể chế.
Môi trường thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư.
Môi trường thương mại.
Môi trường trong nước, môi trường quốc tế.
Khi lạm phát tại một quốc gia rất cao so với các nước khác trên thế giới thì điều gì có thể xảy ra cho nước này?
Chính phủ sẽ đánh giá cao giá trị tiền tệ
Dòng vốn sẽ dịch chuyển ra nước ngoài
Nhập khẩu trở nên kém tính cạnh tranh
Xuất khẩu giảm
Khi một công ty quyết định đầu tư để sản xuất sản phẩm ở nước ngoài, nó phải cân nhắc sự bù trừ giữa
check_box Cạnh tranh và sự kiểm soát.
Chi phí và sự kiểm soát.
Cơ hội và lợi ích.
Lợi nhuận và liên doanh quốc tế
Khi nghiên cứu môi trường ở trạng thái tĩnh, môi trường chia thành:
Môi trường địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá, thể chế
Môi trường thương mại
Môi trường thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư
Môi trường trong nước, môi trường quốc tế
Kinh doanh quốc tế được thực hiện giữa
Các cá nhân
Các cá nhân và các doanh nghiệp
Các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.
Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế
Một chiến lược dẫn đầu về chi phí là chiến lược:
Liên quan đến việc chào mời một sản phẩm/dịch vụ đồng nhất với một chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh
Nắm bắt lấy lợi thế của sự độc nhất thực hay cảm nhận của quản trị gia về những yếu tố như thiết kế hay dịch vụ sau bán hàng
Ngụ ý về tình huống của hàng hóa
Nhấn mạnh đến một phân khúc thị trường trong một ngành, trong đó sự định hướng cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp hay sự khác biệt hóa
Một chiến lược tập trung là chiến lược:
Bao hàm việc chào mời một sản phẩm hay dịch vụ đồng nhất với một chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh
Nắm bắt lấy lợi thế của sự độc nhất thực hay cảm nhận của quản trị gia về những yếu tố như thiết kế hay dịch vụ sau bán hàng
Ngụ ý về tình huống của hàng hóa
Nhấn mạnh đến một phân khúc thị trường trong một ngành, trong đó sự định hướng cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp hay sự khác biệt hóa
Một quốc gia áp đặt mức sản lượng hàng hóa được nhập khẩu vào nước mình trong một năm, hình thức đó gọi là
Hạn ngạch nhập khẩu
Thuế
Thuế quan nhập khẩu
Tự nguyện hạn chế nhập khẩu
Một tổ chức có cả nguồn nhân lực và nguồn vốn để phát triển sản phẩm nhưng các nhà phân phối đều không đáng tin cậy hay không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu của công ty thì chiến lược hữu hiệu có thể áp dụng là:
check_box Chiến lược phối hợp ST
Chiến lược phối hợp SO
Chiến lược phối hợp WO
Chiến lược phối hợp WT
Mức độ hội nhập kinh tế theo khu vực nào là thấp nhất trong số các hình thức hội nhập kinh tế theo khu vực dưới đây?
Khu vực mậu dịch tự do
Liên hiệp kinh tế
Liên hiệp thuế quan
Thị trường chung
Nhà nước có thể hỗ trợ cho các công ty xuất khẩu thông qua các điều sau đây, ngoại trừ
check_box Giảm thiểu danh mục hàng hóa kỹ thuật cao cấm xuất khẩu sang những nước bị xem là thù địch
Chuyển giao kiến thức.
Hỗ trợ chi phí
Trợ cấp.
Nhận định nào dưới đây chưa thể hiện chính xác mục tiêu của việc phân tích môi trường kinh doanh quốc tế:
Phải chỉ ra được lợi nhuận của công ty.
Phải chỉ ra được những cơ hội kinh doanh cho công ty.
Phải nắm được khả năng nội tại của công ty
Phải tính đến những mối đe dọa, thách thức của môi trường
Nhận định nào dưới đây thể hiện đúng nhất mục tiêu của việc phân tích môi trường kinh doanh quốc tế?
Phải chỉ ra doanh thu của công ty.
Phải chỉ ra được số lao động của công ty.
Phải tính đến những mối đe dọa, thách thức của môi trường
Phải tính được lợi nhuận của công ty
Nhận định nào KHÔNG đúng khi lạm phát tại một quốc gia rất cao so với các nước khác trên thế giới thì
Nhập khẩu giảm
Nhập khẩu tăng
Xuất khẩu ròng tăng
Xuất khẩu tăng
Nhận định nào sau đây đúng về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của doanh nghiệp?
Doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài sẽ hình thành các thị trường mới ở nước ngoài.
Mức độ cạnh tranh thấp ở thị trường nội địa nên doanh nghiệp mở rộng về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài
Rào cản gia nhập thị trường nước ngoài ngày càng khó khăn
Thị trường nội địa có nhiều cơ hội nên doanh nghiệp mở rộng về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài
Nhận định nào sau đây không phải là xu hướng vận động của thị trường thế giới?
Giảm đáng kể tỷ trọng của nhóm lương thực thực phẩm trên thị trường thế giới
Giảm tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến
Tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến
Tỷ trọng nhóm hàng truyền thống giảm mạnh trên thị trường thế giới.
Nhân tố về dịch vụ thay thế thuộc môi trường nào sau đây?
Môi trường cạnh tranh.
Môi trường chính trị.
Môi trường kinh tế thế giới
Môi trường pháp luật.
Nhập khẩu hàng hóa của một quốc gia tăng thì
Cán cân thương mại trở nên thặng dư
đồng nội tệ giảm giá
Đồng nội tệ không thay đổi giá trị
Đồng nội tệ tăng giá
Nhiệm vụ cơ bản của quản trị sản xuất :
check_box Tạo  ra  khả  năng  sản  xuất linh  hoạt  đáp  ứng  được  sự thay  đổi  của  nhu  cầu  khách hàng và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đáp ứng được sự thay đổi của nhu cầu khách hang
Toàn cầu hóa các hoạt động kinh tế
Xây dựng hệ thống sản xuất năng động và linh hoạt hơn để có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
Những phát biểu nào sau đây thể hiện những bất lợi của rào cản mậu dịch, ngoại trừ:
check_box Giúp cho môi trường cạnh tranh tốt hơn
Làm gia tăng giá cả
Nguồn lực hạn chế của xã hội được sử dụng trong những ngành nghề không có hiệu quả
Tạo đặc quyền, đặc lợi cho những người nắm giữ lượng hạn ngạch nhập khẩu lớn
Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Chiến tranh
Hạn chế của chính phủ
Rủi ro, chính trị
Phát biểu nào sau đây về toàn cầu hóa KHÔNG đúng?
Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.
Toàn cầu hóa làm giảm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.
Toàn cầu hóa làm giảm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia phát triển.
Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường
Phát biểu nào sau đây về toàn cầu hóa KHÔNG đúng?
Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.
Toàn cầu hóa làm giảm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.
Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường.
Toàn cầu hóa làm tăng nợ cho các quốc gia đang phát triển
Quan hệ mua bán licence (li-xăng) thuộc hình thức kinh doanh nào sau đây?
Đầu tư nước ngoài.
Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế.
Thương mại dịch vụ.
Thương mại hàng hoá
Sự đe doạ của sản phẩm, dịch vụ thay thế thuộc môi trường nào sau đây?
Môi trường cạnh tranh
Môi trường chính trị
Môi trường kinh tế thế giới
Môi trường pháp luật
Sự khác biệt về văn hóa có thể dẩn đến các vấn đề sau đây, ngoại trừ:
check_box Tiêu chuẩn hóa được sản phẩm
Cần thay đổi chương trình marketing
Có thể gây ra xung đột về văn hóa
Làm gia tăng chi phí khi đều chỉnh sản phẩm
Tất cả các phát biểu sao đây về các lý do làm giới hạn quá trình toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ:
check_box Sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa các quốc gia đẫn đến sự bất ổn
Các rào cản về mậu dịch và đầu tư vẫn còn tồn tại
Sự khác biệt về trình độ phát triển của sản xuất giữa các quốc gia
Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia
Tất cả những điều sau đây là đúng với việc mang quốc tịch của một công ty đa quốc gia, ngoại trừ
check_box Công ty sẽ bị giới hạn trong việc bán những hàng hoá kỹ thuật cao tại những nước không phải là đồng minh của nước chủ nhà
Công ty sẽ bị phân biệt về chính sách thuế khi kinh doanh ở nước ngoài
Hàng hoá/dịch vụ của công ty sẽ bị tẩy chay khi có những mâu thuẩn chính trị, tôn giáo giữa nước chủ nhà và các nước khách
Hoạt động kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng khi nước chủ nhà áp đặt lệnh cấm vận lên một nước khác
Tất cả những điều sau đây là những lợi ích song hành với việc tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ:
check_box Văn hóa cá nhân được bảo vệ bởi luật pháp.
Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô , điều mà nó không thể làm được khi chỉ kinh doanh trong thị trường nội địa
Doanh nghiệp có thể dịch chuyển xuống theo đường cong kinh nghiệm để giảm chi phí.
Doanh nghiệp có thể học tập từ nhà cạnh tranh nước ngoài.
Thành công trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu là gì?
Giảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Nâng cao mức sống.
Tác động bất lợi về kinh tế.
Tăng chi phí đặt hàng.
Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến
check_box Sự suy giảm mức sống
Giảm thiểu chi phí đặt hàng
Sự cải thiện các tác động về kinh tế
Tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Tiêu chí nào người đi vay quyết định vay?
check_box Lãi suất vay thấp nhất
Hợp đồng vay đòi hỏi bảo hành
Thời hạn khoản vay càng dài càng tốt
Thời hạn vay càng ngắn càng tốt
Tiêu chí nào nhà đầu tư quyết định đầu tư?
check_box Lãi suất thực cao nhất
Lãi suất cao nhất
Rủi ro thấp nhất
Tính thanh khoản của tài sản thấp nhất
Tổ chức nào sau đây có mục tiêu hoạt động là: chỉ tập trung vào giải quyết các vấn đề kinh tế trên cơ sở vì lợi ích chung, tương đồng hỗ trợ lẫn nhau, không đề cập tới vấn đề chính trị và an ninh?
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
Liên minh châu Âu (EU)
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
Toàn cầu hóa thị trường được thực hiện tốt nhất khi:
check_box Các rào cản mậu dịch được xóa bỏ
Các nước không áp dụng tỷ giá hối đoái phân biệt
Chính sách công nghiệp hóa theo định hướng thay thế nhập khẩu được áp dụng
Xóa bỏ các rào cản trong đầu tư trực tiếp
Trợ cấp xuất khẩu là nội dung của
Các trở ngại (hàng rào) phi thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan
Các trở ngại (hàng rào) thuế quan và phi thuế quan
Các trở ngại chính trị-pháp lý
Trong các chi phí sau, chi phí nào KHÔNG phải là chi phí giao dịch đối với nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất:
check_box Phí giao dịch quyền chọn
Phí giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn
Phí giao dịch mua chứng khoán ở nước ngoài
Phí giao dịch ngoại tệ mua giao ngay
Trong chức năng kiểm soát hệ thống sản xuất có nội dung quan trọng nhất là?
check_box Kiểm tra, kiểmsoát chất lượng, quản lý hàng dự trữ.
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng.
Kiểm tra, kiểmsoát chất lượng, phân phối sản phẩm, quản lý hàng dự trữ
Kiểm tra, kiểmsoát chất lượng, phân phối sản phẩm.
Vai trò của đầu tư quốc tế đối với các nước chậm và đang phát triển nhận đầu tư không gồm nhận định nào sau đây
Giải quyết vấn đề thiếu vốn
Khắc phục được tình trạng lão hoá sản phẩm
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tiếp thu được công nghệ tiên tiến
Việc lựa chọn quy mô khi xâm nhập thị trường nước ngoài là một vấn đề mang tính chiến lược vì các lý do sau, ngoại trừ:
Cần có chi phí đào tạo người tiêu dùng
Chi phí ban đầu cho các loại quy mô là như nhau
Kỹ thuật hiện đại thường song hành với quy mô lớn
Nguồn lực hạn chế phải phân bổ cho nhiều chi nhánh khác nhau trên thế giới
Việc lựa chọn quy mô khi xâm nhập thị trường nước ngoài là một vấn đề mang tính chiến lược vì các lý do sau, ngoại trừ:
check_box Chi phí ban đầu cho các loại quy mô là như nhau
Khó lòng thay đổi quy mô một cách có hiệu quả
Kỷ thuật hiện đại thường song hành với quy mô lớn
Nguồn lực hạn chế phải phân bổ cho nhiều chi nhánh khác nhau trên thế giới
Với mục tiêu tiếp cận thị trường trong đầu tư trực tiếp, yếu tố nào sau đây sẽ quan trọng nhất khi chọn quốc gia để đầu tư
Chi phí của các yếu tố đầu vào rẻ
Sự ổn định về các chính sách tài chính
Sự ổn định về chính sách tiền tệ
Sức mua và dung lượng của thị trường
Xây dựng phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh và khai thác cơ hội là sự phối hợp của cặp các nhóm yếu tố nào?
Phối hợp S-O
Phối hợp S-T
Phối hợp W-O
Phối hợp W-T
Yếu tố nào sau đây doanh nghiệp không kiểm soát được?
Lao động
Máy móc thiết bị
Nhà cung cấp
Vốn
Yếu tố nào sau đây không thuộc môi trường ngành của doanh nghiệp?
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Nguồn lao động
Nhà cung cấp
Yếu tố nào sau đây không thuộc môi trường ngành của doanh nghiệp?
Hệ thống luật pháp
Khách hàng
Nhà cung cấp
Sản phẩm thay thế
Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi :
check_box Lãi suất cao
Không phải các yếu tố trên
Kỳ vọng đầu tư giảm giá
Thuế suất thuế thu nhập cao
Yếu tố nào sau đây là yếu tố thuộc môi trường ngành
Công nghệ và kỹ thuật
Nhà cung cấp
Yếu tố tự nhiên
Yếu tố xã hội
Yếu tố nào sau đây thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài?
Mức độ cạnh tranh thấp ở thị trường nội địa
Mức độ mậu dịch quốc tế giảm sút.
Sự hình thành các thị trường mới ở nước ngoài.
Thị trường nội địa có nhiều cơ hội.
Yếu tố nào sau đây thuộc môi trường nội bộ doanh nghiệp?
Đối thủ cạnh tranh
Nguồn vốn
Nhà cung cấp
Sản phẩm thay thế

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Liên hệ với chúng tớ nếu....

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?

Đừng ngần ngại...

Xin vui lòng liên hệ Zalo|Telegram Thế Phong - 08 3533 8593, hoặc ủng hộ để duy trì website qua chuyển khoản