Bài toán xác định lượng do A. Cournot công bố năm:
check_box 1838
1944
1950
1883
Báo giá này của Mitsubishi được thực hiện theo chiến thuật:
check_box “Khuấy đảo màn sương mù”
“Duy trì sương mù”
“Làm tan sương mù”
“Tái tạo sương mù”
Các nhà máy nước tham gia trò chơi kinh doanh cung cấp nước sạch ở Việt Nam là thực hiện trò chơi:
check_box Độc quyền nhóm
Độc quyền song phương
Độc quyền đa phương
Cạnh tranh hoàn hảo
Cảm nhận của người chơi trong trò chơi
Chỉ có thể thay đổi được khi chưa bắt đầu trò chơi
Chỉ có thể thay đổi được khi kết thúc trò chơi
Có thể thay đổi được
Là không thể thay đổi được
Cân bằng Bayesian hoàn hảo trò chơi phụ (SPNS) được sử dụng để giải quyết
check_box Trò chơi động có đủ thông tin
Trò chơi động không có đủ thông tin
Trò chơi tĩnh có đủ thông tin
Trò chơi tĩnh không có đủ thông tin
Cân bằng Bayesian Nash (BNE) được sử dụng để giải quyết:
check_box Trò chơi tĩnh không có đủ thông tin
Trò chơi tĩnh có đủ thông tin
Trò chơi động không có đủ thông tin
Trò chơi động có đủ thông tin
Cân bằng Nash (NE) sử dụng để giải quyết
check_box Trò chơi tĩnh có đủ thông tin
Trò chơi tĩnh không có đủ thông tin
Trò chơi động không có đủ thông tin
Trò chơi động có đủ thông tin
Cân bằng Nash Bayesian được sử dụng để giải quyết
Trò chơi động có đầy đủ thông tin
Trò chơi động không có đầy đủ thông tin
Trò chơi tĩnh có đầy đủ thông tin
Trò chơi tĩnh không có đầy đủ thông tin
Cân bằng Nash là một kết quả mà trong đó các bên tham gia cuộc chơi:
check_box Không muốn thay đổi
Đạt giá trị cân bằng nhau
Mong muốn thay đổi
Mong muốn đối thủ tham gia trò chơi đạt giá trị = 0
Cân bằng Nash xảy ra khi
Người chơi có nhiều sự lựa chọn
Người chơi đạt được lợi ích trung bình đối với chiến lược đã chọn
Người chơi không muốn di chuyển khỏi chiến lược đã lựa chọn
Người chơi muốn rời khỏi chiến lược đã chọn
Cân bằng Nash xảy ra khi
Người chơi đạt được lợi ích > lợi ích của đối thủ với chiến lược của mình
Người chơi đạt được lợi ích tối thiểu với chiến lược của mình
Người chơi đạt được lợi ích tối ưu với chiến lược của mình
Người chơi đạt được lợi ích trung bình với chiến lược của mình
Cân bằng Nash xảy ra khi người chơi đạt được:
check_box lợi ích tối ưu với chiến lược của mình
lợi ích trung bình với chiến lược của mình
lợi ích tối thiểu với chiến lược của mình
lợi ích > lợi ích của đổi thủ
Cạnh tranh bằng sản lượng dựa trên ưu thế
Đối thủ không dám sản xuất lượng lớn như minh
Sản lượng lớn làm cho chi phí cận biên giảm
Sản lượng lớn tạo vị thế độc quyền
Sản lượng nhiều sẽ có thị phần lớn
Chiến lược cạnh tranh được đưa ra khi một trong n người chơi
Biết rõ được hành động của những người chơi còn lại
Đưa ra hành động nhằm bảo vệ mình trược những hành động tiếp theo của những người chơi còn lại
Không biết được những người chơi khác sẽ hành động tiếp theo như thế nào
Thích một sự thay đổi
Chiến lược trong trò chơi kinh doanh chính là
Những gì mà người chơi quan sát từ đối thủ của minh
Những gì người chơi bắt buộc đối thủ phải thực hiện theo
Những gì người chơi không thể thực hiện được
Những gì người chơi sẽ phải thực hiện theo
Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù”
Để duy trì cảm nhận của mọi người về các ưu điểm của bạn, để tránh mọi người có những thông tin mới khiến họ phải xem xét lại cái nhìn của họ về các khả năng của bạn
Để làm cho mọi thứ trở nên phức tạp và mọi người tin tưởng vào bạn cũng như các ưu điểm, hành động của bạn
Để làm cho mọi thứ trở nên phức tạp, thậm chí không thể dự đoán được trước
Để làm thay đổi cảm nhận của mọi người để mọi người tin tưởng vào bạn cũng như các ưu điểm, hành động của bạn
Chiến thuật để duy trì cảm nhận của mọi người về các ưu điểm của bạn, để tránh mọi người có những thông tin mới khiến họ phải xem xét lại cái nhìn của họ về các khả năng của bạn là
Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù”
Chiến thuật “Làm tan sương mù”
Chiến thuật “Tạo dựng sương mù”
Không có phương án đúng
Có hai hãng A và B cạnh tranh nhau về giá trên thị trường với thông tin về các mức giá và doanh thu như sauCân bằng Nash diễn ra khi:
check_box Cả 2 bán với giá 20.000đ/sản phẩm
A bán giá 25.000 đ/sản phẩm còn B bán giá 20.000 đ/sản phẩm
Cả 2 bán với giá 25.000đ/sản phẩm
A bán giá 20.000 đ/sản phẩm còn B bán giá 25.000 đ/sản phẩm
Có hai hãng A và B cạnh tranh nhau về giá trên thị trường với thông tin về các mức giá và doanh thu như sauCân bằng Nash diễn ra khi:
check_box Cả 2 bán với giá 30.000đ/sản phẩm
A bán giá 30.000 đ/sản phẩm còn B bán giá 32.000 đ/sản phẩm
Cả 2 bán với giá 32.000đ/sản phẩm
A bán giá 32.000 đ/sản phẩm còn B bán giá 30.000 đ/sản phẩm
Có hai hãng cung cấp dịch vụ học tiếng Anh trực tuyến cạnh tranh nhau về giá trên thị trường với thông tin về các mức giá và doanh thu như sauCân bằng Nash diễn ra khi:
check_box Cả 2 bán với giá 100.000 đ/buổi
Cả 2 bán với giá 150.000 đ/buổi
A bán giá 150.000 đ/buổi còn B bán giá 100.000 đ/buổi
A bán giá 100.000 đ/buổi g còn B bán giá 150.000 đ/buổi
Có hai hãng cung cấp dịch vụ Wifi cạnh tranh nhau về giá trên thị trường với thông tin về các mức giá và doanh thu như sauCân bằng Nash diễn ra khi:
check_box Cả 2 bán với giá 200.000đ/tháng
Cả 2 bán với giá 250.000đ/ tháng
A bán giá 200.000 đ/ tháng còn B bán giá 250.000 đ/ tháng
A bán giá 250.000 đ/ tháng còn B bán giá 200.000 đ/ tháng
Có những phương pháp đấu giá nào sau đây
Cả ba phương pháp trên
Đấu giá kiểu Anh
Đấu giá kiểu Hà Lan
Đấu giá second best
Cờ vua là
Trò chơi có tổng > 0
Trò chơi có tổng < 0
Trò chơi có tổng = 0
Trò chơi có tổng khác 0
Cùng một quy tắc chơi nhưng khi các yếu tố của trò chơi thay đổi thì
check_box Cách chơi và kết quả chơi cũng sẽ thay đổi
Trò chơi trở thành trò chơi loại win-win
Cách chơi và kết quả chơi sẽ không thay đổi
Kết quả chơi sẽ đạt giá trị lớn nhất
Đặc điểm quan trong khi xây dựng chiến thuật cho một trò chơi là
Tất cả các yếu tố
Trò chơi có 2 người chơi hay nhiều người chơi
Trò chơi có thương lượng hay không có thương lượng
Trò chơi có tổng bằng 0 hay khác 0
Đại siêu thị Vmart đã thực hiện cuộc đấu giá với 10 nhà cung cấp các sản phẩm từ sữa trong 5 giờ. Đây là trò chơi:
check_box Đấu giá ngược
Đấu giá kiểu Anh
Đấu giá thông thường
Đấu giá kép
Đào tạo tiếng anh trực tuyến là một trong những hình thức đào tạo mới mà Công ty ESO dự kiến triển khai trong thời gian tới. Để người học hiểu rõ hơn về những lợi ích và ưu điểm của hình thức đào tạo này, ngoài các chương trình quảng cáo, Công ty E đã áp dụng chính sách khuyến mại sauĐây là chiến thuật:
check_box “Làm tan sương mù””
“Duy trì sương mù”
“Khuấy đảo màn sương mù”
“Tái tạo sương mù”
Đầu cơ chứng khoán là
Trò chơi có tổng > 0
Trò chơi có tổng < 0
Trò chơi có tổng bằng 0
Trò chơi có tổng khác 0
Đấu giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phải là loại trò chơi:
check_box Động
Chuẩn tắc
Dạng ma trận
Tĩnh
Đấu giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là loại trò chơi:
check_box Tĩnh với thông tin không đầy đủ
Động với thông tin đầy đủ
Tĩnh với thông tin đầy đủ
Động với thông tin không đầy đủ
Đấu giá đồ cổ tại trung tâm giao dịch là loại trò chơi:
check_box Dạng cây
Ma trận
Tĩnh
Chuẩn tắc
Đấu giá kiểu Anh được hiểu là
Mức giá do người bán quyết định
Người chơi đưa ra một mức giá cố định
Người chơi đưa ra mức giá giảm dần
Người chơi đưa ra mức giá tăng dần
Đấu giá ngược được hiểu là hình thức
Giá được tăng dần theo từng bước
Người đấu giá quyết định mức giá
Người đưa ra mức giá thấp nhấp là người thắng trong cuộc chơi
Nhưng người tham gia đưa ra mức giá giống nhau
Đấu giá ngược là trò chơi kinh doanh được thực hiện trong một khoảng thời gian cho trước với:
check_box Một người mua duy nhất nhưng có nhiều người bán
Một người bán duy nhất nhưng có nhiều người mua
Một người bán và 1 người mua
Nhiều người mua và nhiều người bán
Đấu giá ngược mang lại lợi ích cho người mua vì
Người bán cũng được lợi trong cách đấu giá này
Người bán không mong muốn bán với giá thấp
Người bán phải trả giá thấp hơn (n – 1) người bán còn lại
Người mua không quan tấm đến giá bán
Đấu giá theo kiểu Hà Lan được hiểu là
Người bán hạ giá sản phẩm đấu giá đến khi có người đồng ý mua
Người bán nâng giá bán của sản phẩm đấu giá liên tục
Người bán và người mua cùng thỏa thuận
Người mua trả giá liên tục
Đấu giá thông thường là trò chơi kinh doanh được thực hiện trong một khoảng thời gian cho trước với:
check_box Một người bán duy nhất nhưng có nhiều người mua
Nhiều người mua và nhiều người bán
Một người mua duy nhất nhưng có nhiều người bán
Một người bán và 1 người mua
Đấu thầu dự án được coi là một hình thức
Đấu giá kiểu Anh
Đấu giá kiểu Hà Lan
Đấu giá ngược
Đấu giá second best
Để duy trì cảm nhận của mọi người về các ưu điểm của doanh nghiệp và tránh việc họ xem xét lại đánh giá của họ về doanh nghiệp khi có những thông tin mới thì doanh nghiệp thường sử dụng
check_box Chiến thuật “duy trì sương mù”
Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù”
Chiến thuật “Tạo màn sương mù”
Chiến thuật “Làm tan sương mù”
Điểm giống nhau giữa Mô hình Bertrand và mô hình của Cournot là
check_box Đều sử dụng cân bằng Nash
Cùng hành vi trong cân bằng Nash
Cùng hàm kết quả thu hoạch
Cùng không gian chiến lược
Điều kiện để đảm bảo có cân bằng Nash là
Người chơi không biết chiến lược cân bằng của người chơi khác
Người chơi luôn mong muốn tối đa hóa kết quả của đối thủ trong trò chơi
Người chơi luôn mong muốn tối đa hóa kết quả của mình trong trò chơi
Người chơi tin rằng việc thay đổi chiến lược sẽ làm thay đổi chiến lược của người khác
Độc quyền song phương có thể thuộc loại trò chơi nào dưới đây
Có tổng khác không
Hai người chơi
Người chơi biết rõ chiến lược của nhau
Tất cả những ý trên
Đối thủ cạnh tranh trong trò chơi kinh doanh là có thể là
Khách hàng
Người bổ trợ
Nhà cung cấp
Tất cả các vai
Đối với thương lượng vơi thông tin hoàn hảo. Người chơi sẽ
Chọn một hàm lợi ích theo ý mình
Cùng nhau đạt được không gian chiến lược chung
Tự định ra chiến lược cho riêng mình
Tự tạo cho mình một điểm cân bằng Nahs mới
Đường sắt Việt Nam là thị trường:
check_box Độc quyền nhóm
Độc quyền đa phương
Cạnh tranh hoàn hảo
Độc quyền song phương
Giá trị gia tăng trong một trò chơi kinh doanh được hiểu là
Giá trị của trò chơi
Những gì mà chiến lược của cuộc chơi tạo lên
Những gì mà mỗi người chơi mang đến cho cuộc chơi
Những gì mà người chơi mong muốn đạt được khi tham gia cuộc chơi
Hãng ô tô Toyto tổ chức cuộc đấu giá ngược với các nhà cung cấp phụ tùng ô tô trên toàn thế giới. Trong trò chơi này, không gian chiếu lược của
check_box người mua là vô tận còn của người bán là hạn chế
người bán và người mua là hạn chế
người bán là vô tận còn của người mua là hạn chế
người bán và người mua là vô tận
Khi muốn thuyết phục các khách hàng và nhà cung cấp rằng doanh nghiệp đã làm đúng như những gì đã tuyên bố thì doanh nghiệp thường sử dụng:
check_box Chiến thuật “Làm tan sương mù”
Chiến thuật “Tạo màn sương mù”
Chiến thuật “duy trì sương mù”
Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù”
Khi người chơi i di chuyển khỏi chiến lước cân bằng Si để nhận được nhiều hơn thì
(n – 1) người chơi còn lại cũng thay đổi chiến lược để mình không bị thiệt hơn người chơi thứ i
(n – 1) người chơi còn lại đều nghị rằng mình cũng nhận được nhiều hơn
Điểm cân bằng Nash vẫn được giữ không đổi
Những người chơi khác không làm gì cả
Khi tham gia thương lượng dù thông tin bất đối xưng hay thông tin hoàn hảo, người chơi luôn mong muốn
check_box Có được hàm lợi ích tối ưu hơn hiện tại
Có ít lợi ích hơn đối thủ
Có nhiều lợi ích hơn đối thủ
Không gian chiến lược mở rộng hơn
Khi thêm hay bớt một người chơi thì
Cục diện cuộc chơi không thay đổi
Cục diện cuộc chơi sẽ bị thay đổi
Cục diện cuộc chơi sẽ bị thay đổi nhưng giá trị gia tăng của mỗi người chơi không đổi
Cục diện cuộc chơi sẽ bị thay đổi nhưng luật chơi không đổi
Kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam là trò chơi kinh doanh:
check_box Độc quyền nhóm
Độc quyền song phương
Cạnh tranh hoàn hảo
Độc quyền đa phương
Luật lệ của trò chơi không thể thay đổi trò chơi bằng cách
Định giá minh bạch hơn
Không có phương án đúng
Nhiều ưu đãi hơn cho sự trung thành của khách hàng
Tạo sự khác biệt rõ hơn dựa trên những giá trị mà khách hàng thực sự đánh giá
Lý thuyết Bertrand cung cấp cho các doanh nghiệp chiến lược trong
Cạnh tranh thị phần
Cạnh tranh về chất lượng
Cạnh tranh về giá
Sự hài lòng của khách hàng
Lý thuyết Cournot đề cập đến chiến lược của các doanh nghiệp trong
Cạnh tranh về giá
Cạnh tranh về sản lượng
Marketing cho sản phẩm
Nâng cao chất lượng sản phẩm
Lý thuyết trò chơi đã làm mọi người suy nghĩ
Kinh doanh là người thua kẻ thẳng
Kinh doanh là sự hợp tác
Kinh doanh là sự kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác
Thương trường là chiến trường”
Lý thuyết trò chơi được áp dụng trong
Lĩnh vực kinh tế
Lĩnh vực sinh học
Lĩnh vực toán học
Nhiều lĩnh vực của cuộc sống
Lý thuyết trò chơi được Joseph Bertrand đề cập đến với bài toán xác định giá từ các điều kiện cân bằng:
check_box 1883
1838
1944
1950
Lý thuyết trò chơi là
“Thuật đấu lực”
“Thuật đấu lượng”
“Thuật đấu tâm”
“Thuật đấu trí”
Lý thuyết trò chơi nghiên cứu
Hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ độc lập với nhau
Hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ không phụ thuộc lẫn nhau
Hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ phụ thuộc lẫn nhau
Người chơi trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ không phụ thuộc lẫn nhau
Lý thuyết trò chơi nghiên cứu
Các tình huống chiến thuật ra quyết định có liên quan đến đổi thủ
Các tình huống chiến thuật ra quyết định có liên quan đến nhiều bên
Các tình huống chiến thuật ra quyết định của người chơi chính
Các tình huống chiến thuật ra quyết định của người chơi phụ
Lý thuyết trò chơi thực sự được biết đến khi
John Nash đưa ra bài toán xác định gía vào năm 1883
John Nash đưa ra bài toán xác định lượng vào năm 1838
John Nash đưa ra cân bằng Nash vào năm 1950
John Nash đưa ra trò chơi Bayesian vào năm1970
Lý thuyết trò chơi thực sự được biết đến khi
John Nash đưa ra cân bằng Nash vào năm 1883
John Nash đưa ra cân bằng Nash vào năm 1950
John Nash đưa ra cân bằng Nash vào năm 1970
John Nash đưa ra cân bằng Nash vào năm 19838
Lý thuyết trò chơi thực sự được biết đến khi xuất hiện
Bài toán xác định gía của Bertrand
Bài toán xác định lượng của Cournot
Cân bằng Nash
Trò chơi Bayesian
Ma trận lợi nhuận của hai hãng Vietjet và JetAir tương ứng với mức giá được lựa chọn bán cùng 1 chuyến bay khứ hồi HN – Tokyo như sau:Cân bằng Nash diễn ra khi:
check_box Cả 2 hãng đưa ra mức giá 500$/người
Jetstar đưa ra mức giá 500$/người còn hãng vietjet đưa ra mức giá 600$/người
Cả 2 hãng đưa ra mức giá 800 $/người
Vietjet đưa ra mức giá 500$/người còn jetstar đưa ra mức giá 600$/người
Mạng giá trị gồm
Người bổ trợ và đối thủ cạnh tranh
Nhà cung cấp và khách hàng
Nhà cung cấp và khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Nhà cung cấp và khách hàng, đối thủ cạnh tranh và người bổ trợ
Mạng giá trị mô tả mối quan hệ giữa những người chơi trong trò chơi trong kinh doanh là:
check_box Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác
Mối quan bình đẳng với nhau
Mối quan hệ cạnh tranh lân nhau
Mối quan hệ hợp tác nhau
Mạng giá trị mô tả mối quan hệ giữa những người chơi trong trò chơi trong kinh doanh, trong đó:
check_box Khách hàng và nhà cung cấp đóng vai trò đối xứng
Khách hàng và đối thủ cạnh tranh đóng vai trò đối xứng
Đối thủ cạnh tranh và nhà cung cấp đóng vai trò đối xứng
Khách hàng và nguồi bổ trợ đóng vai trò đối xứng
Mô hình Bertrand khác với mô hình của Cournot là
check_box Các công ty độc quyền lựa chọn giá, thay vì lựa chọn lượng sản xuất
Các công ty độc quyền lựa chọn thị trường, thay vì lựa chọn khách hàng
Các công ty độc quyền lựa chọn mặt hàng, thay vì lựa chọn lượng sản xuất
Các công ty độc quyền lựa chọn lượng sản xuất thay vì lựa chọn giá bán
Một thế cân bằng Nash là
Một tập hợp các chiến lược khiến cho mỗi người chơi nghĩ rằng mình đang làm việc hợp lý có thể làm khi đã biết các hành vi của những đối thủ của mình
Một tập hợp các chiến lược khiến cho mỗi người chơi nghĩ rằng mình đang làm việc tốt nhất có thể làm khi đã biết các hành vi của của mình
Một tập hợp các chiến lược khiến cho mỗi người chơi nghĩ rằng mình đang làm việc tốt nhất có thể làm khi đã biết các hành vi của những đối thủ của mình
Một tập hợp các chiến lược khiến cho người chơi nghĩ rằng mình đang làm việc hợp lý có thể làm khi không biết các hành vi của những đối thủ của mình
Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là
Biểu hiện của thương lượng thông tin không đầy đủ
Biêu hiện của thương lượng với thông tin đầy đủ
Thị trường độc quyền
Thị trường độc quyền nhóm
Một trò chơi mà phần lợi cho việc chơi một chiến thuật nào đó chỉ phụ thuộc vào các chiến thuật được sử dụng chứ không phụ thuộc vào người nào đang chơi là
Trò chơi “lose-lose”
Trò chơi “win-win”
Trò chơi bất đối xứng
Trò chơi đối xứng
Một trong các điều kiện đủ để đảm bảo cân bằng Nash (dạng chuẩn tắc) xảy ra là:
check_box Mọi người chơi đều mong muốn tối đa hóa kết quả của mình trong trò chơi
Mọi người chơi đều mong muốn cân bằng kết quả của mình với các người chơi khác trong trò chơi
Mọi người chơi đều mong muốn kết quả của mình lớn hơn kết quả của người chơi khác trong trò chơi
Mọi người chơi đều mong muốn cân bằng kết quả của mình trong trò chơi
Một trong các điều kiện đủ để đảm bảo cân bằng Nash (dạng chuẩn tắc) xảy ra là:
check_box Mọi người chơi có đủ khả năng để tìm ra giải pháp và sẵn sàng chọn chiến lược được dự đoán
Mọi người chơi không có đủ khả năng để tìm ra giải pháp và không sẵn sàng chọn chiến lược được dự đoán
Mọi người chơi không có đủ khả năng để tìm ra giải pháp nhưng sẵn sàng chọn chiến lược được dự đoán
Mọi người chơi có đủ khả năng để tìm ra giải pháp nhưng không sẵn sàng chọn chiến lược được dự đoán
Một trong các điều kiện đủ để đảm bảo cân bằng Nash (dạng chuẩn tắc) xảy ra là:
check_box Mỗi người chơi luôn phải có nhiều lựa chọn, trong đó mỗi lựa chọn phải dẫn đến một kết cục rõ ràng (thắng, thua hay hòa) khi kết thúc trò chơi
Mỗi người chơi chỉ có ba lựa chọn, trong đó mỗi lựa chọn phải dẫn đến một kết cục rõ ràng (thắng, thua hay hòa) khi kết thúc trò chơi
Mỗi người chơi chỉ có 1 lựa chọn dẫn đến một kết cục rõ ràng (thắng, thua hay hòa) khi kết thúc trò chơi
Mỗi người chơi chỉ có hai lựa chọn, trong đó mỗi lựa chọn phải dẫn đến một kết cục rõ ràng (thắng hay thua) khi kết thúc trò chơi
Mục tiêu của trò chơi đấu giá là
Người bán mong muốn bán được giá cao nhất, người mua muốn mua với giá thấp nhất
Người bàn sẽ bán với mức giá mình thích
Người mua sẽ trả giá đến khi mua được vật đấu giá
Người mua và người bán đánh giá đúng giá trị của vật đấu giá
Người chơi chỉ đồng ý tham gia thương lượng, khi hàm lợi ích của họ sẽ đạt được
Bằng hoặc lớn hơn hiện tại
Hài lòng với điểm cân bằng Nahs hiện tại
Ít hơn hiên tại
Những người chơi khác có hàm lợi ích lớn hơn.
Người chơi làm cho mọi thứ trở nên phức tạp, thậm chí không thể dự đoán được trước bằng cách sử dụng
check_box Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù”
Chiến thuật “duy trì sương mù”
Chiến thuật “Làm tan sương mù”
Chiến thuật “phá vỡ màn sương mù”
Người chơi lựa chọn chiến lược cạnh tranh khi
Hàm lợi ích giống nhau trong mọi tình huống
Không có điểm cân bằng Nahs
Không gian chiến lược giống nhau
Không hài lòng với điểm cân bằng Nahs chung hiện tại
Người chơi trong trò chơi kinh doanh có thể là
Khách hàng, nhà cung cấp, người bổ trợ, đối thủ cạnh tranh
Khách hàng, nhà cung cấp, tòa án
Người bổ trợ, nhà cung cấp, khách hàng, các tổ chức từ thiện
Nhà nước, khách hàng, đối thủ cạnh tranh
Người ta sẽ không tìm thấy cạnh tranh trong loại hình nào sau đây
Một người bán và một người mua
Một người bán và nhiều người mua
Nhiều người bán và một người mua
Nhiều người bán và nhiều người mua
Nhà nước là một người chơi đặc biệt trong các trò chơi vì
Chỉ đóng 1 vai duy nhất là đối thủ cạnh tranh khi thu thuế.
Chỉ đóng 1 vai duy nhất là người bổ trợ (phục vụ cơ sở hạ tầng)
Đóng nhiều vai trong trò chơi
Không đóng vai trò gì trong trò chơi
Nhiều cửa hàng sách tập trung trên một phố
Có tác dụng bổ trợ nhau trong việc thu hút khách hàng
Có tác dụng tạo dựng thị trường độc quyền
Sẽ cạnh tranh nhau trong việc tiêu thụ sách
Sẽ vừa cạnh tranh nhau vừa hổ trợ nhau trong việc thu hút khách hàng
Những bất đồng về tiền lương giữ người lao động và người sử dụng lao động trong doanhg nghiệp A được giải quyết bằng phân xử bắt buộc theo đề nghị cuối cùng, theo đó phương án giải quyết được người phân xử quyết định
check_box Dựa trên mức tiền công mà người lao đồng và người sử dụng lao động đề nghị
Bằng mức tiền công mà người lao đồng đề nghị
Bằng mức tiền công mà người sử dụng lao đồng đề nghị
Một mức tiền công bất kỳ
Những bất đồng về tiền lương giữa người lao động và người sử dụng lao động trong doanhg nghiệp A được giải quyết bằng phân xử bắt buộc theo thông lệ, theo đó phương án giải quyết được người phân xử quyết định:
check_box Một mức tiền công bất kỳ
Bằng mức tiền công mà người sử dụng lao đồng đề nghị
Dựa trên mức tiền công mà người lao đồng và người sử dụng lao động đề nghị
Bằng mức tiền công mà người lao đồng đề nghị
OPEC đã không giữ được vị thế độc quyền nhóm vì
Các nước thành viên bí mật di chuyển khỏi điểm cân bằng Nash chung
Các nước thành viên đều cố giữ điểm cân bằng Nash chung
Hàm lợi ích không rõ ràng
Việc lựa chọn chiến lược không rõ ràng
Phương pháp đấu giá ngược đã tỏ ra hiệu quả trong việc mua sắm đầu vào cho các công ty vì
Giúp các nhà cung cấp có trách nhiệm hơn
Giúp cho doanh nghiệp sản xuất giảm được chi phí đầu vào
Giúp nâng cao chất lượng nguyên vật liệu đầu vào
Nguồn cung cấp nguyên vật liệu được đảm bảo lâu dài
Quy tắc chơi là định hướng để người chơi
Chọn không gian chiến lược chơi phù hợp
Phán đoán các hành động tiếp theo của những người cùng chơi
Tất cả các ý
Xây dựng các hàm kết quả đạt được cho cuộc chơi
Quy tắc có thể điều tiết, thay đổi được trong trò chơi kinh doanh là
Chính sách tạo sự khác biệt rõ hơn dựa trên những giá trị mà khách hàng thực sự đánh giá
Luật pháp
Quy định của hải quan
Thông lệ quốc tế
Sai lầm của người chơi khi không xác định đúng giá trị gia tăng vì
không nhận biết được vị thế của mình trong trò chơi
Không quan sát được hết các thành phần tạo nên giá trị gia tăng
Lẫn lộn giữa giá trị gia tăng của cá nhân người chơi với giá trị gia tăng của một nhóm những người chơi có cùng vị trí
Tất cả các yếu tố
Sự cạnh tranh trong trò chơi kinh doanh thường do hai đối thủ
Cả hai đều đã đạt có chiến lược tối ưu tại cân bằng Nash
Có sự phụ thuộc lẫn nhau trong việc đạt lợi ích tối đa
Không có sự liên quan đến nhau về lợi ích
Lợi ích đã được chia đều cho cả hai bên
Tại sao trong trò chơi kinh doanh bảo hiểm lại được coi là bất đối xứng về thông tin
Cả hai người không có thông tin về nhau
Người bán bảo hiểm biết rõ về người mua bảo hiểm
Thông tin về người mua bảo hiểm là không cần thiết
Vì người mua bảo hiểm có nhiều thông tin về mình hơn người bán bảo hiểm
Thị trường viễn thông Việt Nam hiện này là thị trường
Cạnh tranh hoàn hảo
Độc quyền
Độc quyền nhóm
Độc quyền song phương
Thị trường viễn thông Việt Nam hiện nay là thị trương:
Cạnh tranh hoàn hảo
Độc quyền nhóm
Độc quyền song phương
Độc quyền tự nhiên
Thông tin bất đối xứng trong thương lượng được hiểu là
Chỉ một người chơi biết thông tìn về những người chơi khác
Người chơi có thông tin đầy đủ về nhau
Người chơi đều không biết thông tin về nhau
Người chơi không quan tâm đến thông tin về người chơi khác
Thương lượng với thông tin bất đối xứng tạo ra rủi ro cho một phía vì
check_box Một bên có nhiều thông tin hơn bên kia
Có chung một điểm cân bằng Nahs
Hàm lợi ích của cả hai bên giống nhau
Không gian chiến lược của cả hai giống nhau
Trên các website thwong mại điện tử, nhiều voucher du lịch được bán với giá khá hấp dẫn. Tuy nhiên, khi sử dụng, khách hàng phải trả thêm phí đăng ký sử dụng dịch vụ, VAT…. Đây là chiến thuật:
check_box “Khuấy đảo màn sương mù”
“Tái tạo sương mù”
“Làm tan sương mù”
“Duy trì sương mù”
Trên thị trường lao động, trò chơi xác định tiền lương giữa người sử dụng lao động với người lao động (thông qua công đoàn) là trò chơi:
check_box Độc quyền song phương
Đọc quyền sở hữu
Độc quyền nhóm
Độc quyền hoàn hảo
Trên thị trường sữa bột Việt Nam, các nhà cung cấp có chiến lược giống nhau vì
Có nhiều sự khác biệt về sản phẩm
Không có điểm cân bằng Nahs chung
Người chơi tự tìm cân bằng Nahs cho riêng mình
Những người chơi này biết rõ chiến lược của nhau
Trên thị trường viện thông Việt Nam, các nhà cung cấp cạnh tranh vơi nhau bằng
Chi phí
Doanh thu
Giá
Sản lượng
Trò chơi có tổng > không thường diễn ra khi
Cả hai cùng hòa
Cả hai người đều chiến thắng
Cả hai người đều thua
Chỉ có một người thắng
Trò chơi có tổng < không thường diễn ra khi
Cả hai cùng hòa
Cả hai người đều chiến thắng
Cả hai người đều thua
Chỉ có một người thắng
Trò chơi có tổng bằng không thường diễn ra khi
Cả hai cùng hòa
Cả hai người đều chiến thắng
Cả hai người đều thua
Chỉ có một người thắng
Trò chơi đấu giá kiểu Anh là trò chơi mà Người chơi đưa ra mức giá mua
check_box Lớn hơn mức giá người bán chào
Nhỏ hơn mức giá người bán chào
Lớn hơn mức giá người bán chào + phí tham gia đấu giá
Nhỏ hơn mức giá người bán chào + phí tham gia đấu giá
Trò chơi đấu giá kiểu Hà Lan là trò chơi mà Người chơi đưa ra mức giá mua:
check_box Nhỏ hơn mức giá người bán chào
Lớn hơn mức giá người bán chào
Lớn hơn mức giá người bán chào + phí tham gia đấu giá
Nhỏ hơn mức giá người bán chào + phí tham gia đấu giá
Trò chơi động với thông tin đầy đủ được phát triển bởi:
check_box Reinhard Selten
John Harsanyi
John Nash
Oscar Morgenstern
Trò chơi động với thông tin đầy đủ thường biểu diễn dưới
Dạng cây
Dạng chuẩn tắc
Dạng đồ thị
Dạng ma trận
Trò chơi động với thông tin không đầy đủ là
Trò chơi khi các người chơi đi đồng thời các nước đi của mình nhưng biết kết cục của người khác
Trò chơi khi các người chơi đi đồng thời các nước đi của mình nhưng không biết kết cục của người khác
Trò chơi khi các người chơi đi lần lượt các nước đi của mình nhưng người chơi ở bước sau biết rõ kết cục của bước trước đó
Trò chơi khi các người chơi đi lần lượt các nước đi của mình nhưng người chơi ở bước sau không biết kết cục của bước trước đó
Trò chơi kinh doanh khác các trò chơi thông thường ở điểm là trò chơi kinh doanh
Cho phép có nhiều hơn một người thắng cuộc
Cho phép giá trị gia tăng người chơi nhận được vô hạn
Cho phép không cần có luật chơi
Cho phép không cần có quy tắc chơi
Trò chơi mà các người chơi hành động có thứ tự, người hành động sau có thể quan sát hoặc không quan sát được hành động của người trước là
Trò chơi động
Trò chơi đồng thời
Trò chơi hợp tác
Trò chơi tĩnh
Trò chơi mà các người chơi hành động có thứ tự, người hành động sau có thể quan sát hoặc không quan sát được hành động của người trước thì không phải là
Trò chơi dạng chuẩn tắc
Trò chơi dạng mở rộng
Trò chơi động
Trò chơi tuần tự
Trò chơi thương lượng với thông tin đầy đủ có thể hiểu là
Chỉ một người chơi có thông tin đầy đủ về những người chơi khác
Người chơi cho rằng thông tin là không cần thiết
Người chơi có đầy đủ thông tin của nhau
Thông tin về cuộc chời là bí mật
Trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ được phát triển bởi:
check_box John Nash
John Harsanyi
Reinhard Selten
Oscar Morgenstern
Trò chơi tổng bằng 0 do J.Von Neumann và Oscar Morgenstern phát triển năm
check_box 1944
1838
1883
1950
Trong cạnh tranh bằng sản lượng của một ngành, người chơi biết rõ thông tin
Chiến lược chơi của từng đối thủ
Công suất của mình và sản lượng của toàn ngành
Điểm cân bằng Nash của toàn thị trường
Hàm lợi ích của tất cả người chơi
Trong cạnh tranh bằng sản lượng, yếu tố quyết định của trò chơi là do
Các công ty có sản lượng bằng nhau
Chí phí biên giảm dần trong những ngành có lợi thế về sản lượng
Chí phí khác không đổi trong sản xuất
Giá bán trên thị trường luôn cố định
Trong đấu giá kiểu Anh, ngưới thắng cuộc là
Người đưa ra mức giá cao hơn (n – 1) người chơi còn lại
Người được lựa chọn trước
Người trả giá như những người khác
Thỏa thuận với những người chơi khác
Trong đấu giá với n người chơi, chiến lước của người chơi sẽ
Không phụ thuộc vào những người chơi khác
Phụ thuộc vào (n – 1) người chơi còn lại
Phụ thuộc vào hình thức đấu giá
Theo sở thích của từng người chơi
Trong đấu giá, giá trị của vật đấu giá sẽ phụ thuộc vào
Chiến lược đấu giá
Đánh giá của người bán
Giá trị của nó với người mua
Quy tắc đấu giá
Trong đấu giá, người tham gia đấu giá luôn phải so sánh lợi ích V của hàng hóa được đem ra đấu giá với
Giá của người bán đưa ra
Giá của những người chơi khác trả cho hàng hóa
Giá của sản phẩm được đem đấu giá
Giá mà người tham gia đấu giá sẽ đưa ra
Trong độc quyền nhóm, mỗi người chơi luôn hướng đến chiến lược
Cả hai cùng thắng
Cả hai cùng thua
Hòa hoặc hơn
Hòa hoặc kém
Trong hành vi Bertrand
Cân bằng Nash đưa đến giá cao hơn chi phí cận biên, vì vậy sản lượng của ngành là cao
Cân bằng Nash đưa đến giá ngang bằng với chi phí cận biên, vì vậy sản lượng của ngành không đổi
Cân bằng Nash đưa đến giá ngang bằng với chi phí cận biên, vì vậy sản lượng của ngành là cao
Cân bằng Nash đưa đến giá ngang bằng với chi phí cận biên, vì vậy sản lượng của ngành là thấp
Trong hành vi Cournot
Cân bằng Nash được tạo ra mức sản lượng của ngành cao hơn và giá cao hơn
Cân bằng Nash được tạo ra mức sản lượng của ngành thấp hơn và giá cao hơn
Cân bằng Nash được tạo ra mức sản lượng của ngành thấp hơn và giá thấp hơn
Cân bằng Nash được tạo ra mức sản lượng trung bình
Trong lý thuyết trò chơi, khi một trong các doanh nghiệp độc quyền nhóm tham gia thị trường, âm thầm gia tăng sản lượng để đạt lợi nhuận cao hơn sẽ dẫn đến
Các doanh nghiệp khác không thay đổi sản lượng
Các doanh nghiệp trong nhóm độc quyền sẽ tăng sản lượng
Giá sản phẩm sẽ giảm
Người mua không thay đổi số lượng mua
Trong mạng giá trị mô tả mối quan hệ giữa những người chơi trong trò chơi trong kinh doanh, mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng
check_box Có tính hai chiều
Có tính 1 chiều
Là thuận chiều
Có tính đa chiều
Trong mạng giá trị mô tả mối quan hệ giữa những người chơi trong trò chơi trong kinh doanh, mối quan hệ giữa nhà cung cấp, các công ty và khách hàng:
check_box Là mối quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác
Chỉ là mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau
Chỉ là mối quan bình đẳng với nhau
Chỉ là mối quan hệ hợp tác nhau
Trong một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp người ta luôn mong muốn
Doanh thu của công ty cực đại
Lấy được thị phần của các đối thủ khác
Tạo ra nhiều việc làm nhất
Tối đa kết quả nhận được
Trong một trò chơi kinh doanh người ta cần quan tâm đến
Chiến thuật, phạm vi và giá trị gia tăng
Người chơi, luật chơi và chiến thuật
Người chơi, luật chơi, phạm vi trò chơi, giá trị gia tăng và chiến thuật
Người chơi, phạm vi trò chơi và luật chơi
Trong quá trình sát nhập giữa các ngân hàng, thương lượng diễn ra với mục đích
Hạn chế rủi ro cho cả hai bến
Không làm gia tăng giá trị của cả hai
Tạo ra một bên thắng cuộc
Tạo ra một bên thua cuộc
Trong thị trường điện, Tập đoàn điện lực Việt Nam sẽ chọn chiến lược tối ưu về
Giá
Khách hàng
Khối lượng
Sản lượng
Trong thương lượng người chơi hướng đến
Hàm lợi ích của mình lớn hơn những người chơi khác
Hàm lợi ích của mình nhỏ hơn của những người chơi khác
Mỗi người có một không gian chiến lược riêng
Tìm ra một điểm cân bằng Nahs cho tất cả
Trong thương lượng với thông tin bất đối xứng, người chơi thương chọn chiến lược
Chọn ngâu nhiêu theo sở thích
Đem lại hàm lợi ích tối đa cho minh
Đem lại hàm lợi ích tối đa cho người chơi khác
Không quan tâm đến hàm lợi ích
Trong trò chơi độc quyền song phương:
check_box Nhà cung cấp duy nhất tìm cách tính giá cao cho người mua còn người mua đơn duy nhất sẽ cố gắng để chỉ phải trả một mức giá càng thấp càng tốt.
Hai nhà cung cấp tìm cách tính giá càng cao càng tốt
Nhà cung cấp duy nhất và người mua đơn duy nhất sẽ trao đổi với mức giá trung bình 2 bên đưa ra
Hai người mua sẽ cố gắng để chỉ phải trả một mức giá càng thấp càng tốt.
Trong trò chơi kinh doanh
Các yếu tố của trò chơi luôn cố định
Các yếu tố của trò chơi luôn thay đôi
Chiến thuật cho cuộc chơi là cố định
Kết quả của cuộc chơi luôn cố định
Trong trò chơi kinh doanh
Chỉ có người bán có cảm nhận giá cả hàng hóa
Chỉ có người mua có cảm nhận giá cả hàng hóa
Người mua và người bán có cảm nhận giống nhau về giá cả hàng hóa
Người mua và người bán có cảm nhận khác nhau về giá cả hàng hóa
Trong trò chơi kinh doanh của Bertrand các công ty độc quyền sẽ thường
Hàm lợi ích phụ thuộc vào những người chơi khác
Không có sự khác biệt về chất lượng
Không gian chiến lược bị hạn chế
Lựa chọn giá, thay vì lựa chọn lượng sản xuất
Trong trò chơi kinh doanh thì các yếu tố sau là quan trong nhất
Người chơi, Chính phủ, quy tắc chơi, phạm vi
Người chơi, quy tắc chơi, người bổ trợ, chiến thuật
Người chơi, quy tắc chơi, phạm vi, chiến thuật, giá trị gia tăng
Ngươi chơi, quy tắc chơi, phạm vi, khách hàng
Trong trò chơi kinh doanh, cấu trúc nào của người chơi sẽ quyết định chiến lược chơi cạnh tranh
Độc quyền
Độc quyền nhóm
Độc quyền tự nhiên
Không có hình thức nào
Trong trò chơi kinh doanh, chiến lược cạnh tranh được lựa chọn khi
Không có giải pháp tối ưu hơn
Người chơi đếu có được điểm cân bằng Nash
Người chơi không tìm được điểm cân bằng Nash chung
Tất cả người chơi đều hài lòng với những gí mình đạt được
Trong trò chơi kinh doanh, Chính phủ có thể là
Khách hàng
Người bổ trợ
Nhà cung cấp
Tất cả các vai trò
Trong trò chơi kinh doanh, khi canh tranh người chơi thường tìm đến chiến lược
Cả hai cùng thắng
Cả hai cùng thua
Hòa hoặc hơn
Hòa hoặc kém
Trong trò chơi kinh doanh, thương lượng được lựa chọn khi
Hài lòng với điểm cân bằng Nahs hiện tại
Không gian chiến lược của những người chơi không đổi
Lợi ích của người chơi đều đã tối đa
Người chơi cần tìm một điểm Nahs chung
Trong trò chơi kinh doanh, thương lượng hướng tới cân bằng Nash
Thương lượng để di chuyển đến vị trí tốt hơn của một người chơi
Thương lượng giúp cả hai đều đạt được cân bằng tối ưu
Thương lượng giúp cho một phái giải quyết vấn đề của mình
Thương lượng không đem lại giải pháp tối ưu
Trongmạng giá trị mô tả mối quan hệ giữa những người chơi trong trò chơi trong kinh doanh, trong đó:
check_box Đối thủ cạnh tranh và người bổ trợ đóng vai trò đối xứng
Đối thủ cạnh tranh và khách hàng đóng vai trò đối xứng
Khách hàng và nguồi bổ trợ đóng vai trò đối xứng
Đối thủ cạnh tranh và nhà cung cấp đóng vai trò đối xứng
Vai trò của người bổ trợ trong trò chơi có thể là
Chỉ tao ra lợi ích cho một người chơi
Không tạo ra lợi ích cho trò chơi
Tạo ra thêm lợi ích cho tất cả người chơi
Tạo thêm sự canh trạnh giữa các người chơi
Vê nguyên tắc, phạm vi của một cuộc chơi thường
Bị giới hạn do các chiến lược chơi định ra
Bị giới hạn thông qua kết quả của cuộc chơi
Bị giới hạn thông qua người tham gia trong trò chơi
Không bị giới hạn về không gian và thời gian
Việc các doanh nghiệp sử dụng các chính sách giá phức tạp là
Chiến thuật “duy trì sương mù”
Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù”
Chiến thuật “Làm tan sương mù”
Chiến thuật “Tái tạo sương mù”
Việc đàm phán về giá của Công ty với các nhà đầu tư chiến lược trong quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) là một trò chơi:
check_box Thương lượng với đầy đủ thông tin
Dạng chuẩn tắc
Cạnh tranh độc quyền
Cạnh tranh về lượng
Việc đặt mình vào vị trí cạnh tranh sẽ giúp người chơi
Tất cả các yếu tố
Xác định bạn giá trị như thế nào với họ
Xác định đối thủ sẽ chơi như thế nào
Xác định họ nhìn nhận trò chơi như thế nào
Xây dựng sơ đồ định giá phức tạp là doanh nghiêp đã áp dụng:
check_box Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù”
Chiến thuật “duy trì sương mù”
Chiến thuật “phá vỡ màn sương mù”
Chiến thuật “Làm tan sương mù”

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập