Đâu là tác dụng chính của việc điều chỉnh nguồn lực trong quá trình thực hiện dự án?
Có thể áp dụng chính sách quản lý dự trữ linh hoạt kịp thời.
Dự án có thể giảm thiểu mức dự trữ vật tư hàng hóa liên quan và giảm chi phí nhân công.
Phân bổ lại nguồn lực của dự án nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Tạo điều kiện chủ động đặt mua nguyên vật liệu.
Đâu là tác dụng chính của việc quản lý chi phí dự án?
Bù đắp các khoản lỗ của dự án.
Chủ động trong việc điều phối tài chính.
Đánh giá hiệu quả của chi phí.
Khống chế các khoản chi phí.
GANTT thường được áp dụng cho:
Các dự án có số lượng công việc vừa phải.
Các dự án lớn và phức tạp
Các dự án lớn.
Các dự án phức tạp.
Hoạt động nào nằm trong “Quản trị rủi ro”?
check_box Đánh giá các hoạt động, phát hiện các nguy cơ tiềm năng cũng như khả năng xảy ra các nguy cơ này và thiệt hại của chúng.
Không mua bảo hiểm
Làm gia tăng các nguy cơ
Tạo ra nhiều rủi ro hơn
Khi xây dựng tài chính dự án, tác dụng lớn nhất của việc xây dựng dự toán ngân sách nhằm
lên kế hoạch chi phí.
phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động.
tính toán các khoản lỗ
tính toán tổng vốn đầu tư.
Quan niệm về rủi ro trong kinh doanh hiện đại không đề cập tới?
check_box Do các điều kiện khách quan mang lại.
Không có may mắn hay rủi ro cho tất cả.
May mắn và rủi ro bổ sung lẫn nhau.
Rủi ro hay may mắn phụ thuộc vào chủ thể.
San sẻ rủi ro luôn đi cùng:
check_box Chia sẻ cơ hội
An toàn trong hoạt động dự án
Hạn chế thiệt hại cho dự án
Tránh được rủi ro
Sau khi đã tính đến giá trị thời gian của tiền, thời gian hoàn vốn của dự án phản ánh:
Khoảng thời gian dự án thu được nhiều lợi nhuận nhất
Thời gian đầu tư của dự án.
Thời gian dự án không bị lỗ.
Thời gian thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận thuần.
Trong quá trình xây dựng dự án, phân tích thị trường giúp dự án:
Đánh giá biến động, cạnh tranh.
Đánh giá được thị trường và lên được các phương án thị trường hợp lý.
Xác định nhu cầu.
Xác định thị trường.
Vì sao tất cả các dự án đều cần được nghiên cứu và xây dựng trước khi đưa và thực hiện?
check_box Xây dựng được dự án khả thi với các nội dung cần thiết
Giúp cho việc thẩm định được dễ dàng.
Tạo lập nên một dự án kinh doanh.
Xây dựng dự án bảo đảm hiệu quả xã hội.
Vì sao tất cả các dự án đều phải xây dựng “Phương án tài chính dự án”?
Tăng khả năng chủ động tài chính dự án.
Tăng khả năng thu hồi vốn.
Tăng khả năng trả nợ.
Tăng mức độ an toàn vốn.
Vòng đời của dự án được hiểu như thế nào trong các cách diễn diễn đạt sau đây?
Vòng đời chỉ được tính khi một dự án phá sản.
Vòng đời của dự án chỉ mang tính hình thức.
Vòng đời của một dự án được tính theo thời gian tồn tại của công ty.
Vòng đời dự án tính từ khi hình thành, triển khai cho đến khi kết thúc, có giới hạn về thời gian.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập